1º ESO

Socios 38,32€
45,51€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,92€
29,59€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPF S1 Experience/Cahier Pack
Socios 23,99€
28,49€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 35,56€
42,23€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Wider World British English | 4 Levels |
Socios 63,03€
66,35€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S1 Together/WB
Socios 23,81€
28,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,64€
48,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
DIALOGO S1 Valors ètics
Socios 17,48€
20,76€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPF S1 En Spirale/Cahier pack
Socios 23,99€
28,49€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 23,84€
28,31€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB S1 Matemàtiques/15
Socios 39,80€
47,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 35,96€
42,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANV S1 Biologia i Geologia/15
Socios 37,00€
43,94€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC S1 Català/Coneixements/18
Socios 22,88€
27,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BUR S1 English in Use/WB SPA
Socios 24,71€
26,08€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB S1 Valors Ètics/15
Socios 27,60€
32,78€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB S1 Llengua Catalana i literatura/15
Socios 39,80€
47,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S1 Matemàtiques/MATS
Socios 46,40€
48,97€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S1 Geografía e historia-Avanza A/16
Socios 24,04€
28,55€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RICH S1 Fast Track/WB
Socios 25,32€
30,07€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Sota el títol Avança es presenten aquests quatre llibres, un per cada curs, que pretenen oferir unes pautes d'actuació per les trobades setmanals de tutoria, proporcionant una sèrie de reflexions, continguts i propostes per treballar individualment o en grup, tanten l'àmbit personal com escolar. D'aquesta manera elsalumnes aniran descobrint coses de sí mateixos i delmón que els envolta, perquè l'objectiu final de la tutoria és ajudar els nois i noies en el seu procés demaduració personal. Cada un dels llibres s'estructura en quatre blocs, amb un total de 15 unitats didàctiques: Organització personal i de grup.- Tècniques d'estudi.- Creixement personal.- Avaluació. Unitats didàctiques:1. Benvinguts a l'ESO.- 2. Organitzem el grup.- 3. Com ha de ser l'ambient d'estudi.- 4. Planificar i organitzar el temps d'estudi.- 5. Els primers resultats.- 6. La meva manera de ser.- 7. La pau i la no-violència.- 8. Els drets humans i les organitzacions d'ajuda.- 9. L'autoestima.- 10. La segona avaluació.- 11. Abans d'un examen.- 12. Els valors.- 13. La responsabilitat i el respecte.- 14. S'acaba el curs. Fem balanç.- 15. Annexos.
Socios 16,91€
17,80€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

EDV S1 Educación Fisíca 3/Aula 360
Socios 30,04€
35,67€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

EDB S1 Tecnología/Ampere
Socios 42,72€
50,73€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.