1º ESO

BROMV S1 C. lectora/Entesos
Socios 13,44€
15,96€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE S1 Biología y geología/16
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MAR S1 Valencià/15
Socios 42,72€
50,73€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANE S1 Tecnología/15
Socios 37,00€
43,94€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

TG S1 Biologia i geologia/Digital-paper
Socios 7,72€
9,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

TG S1 Castellano/Digital-paper
Socios 13,84€
16,44€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Ciències socials 1 ESO (projecte Atòmium) és un llibre de 15 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial: els alumnes hi aprenen a observar, analitzar, reflexionar i actuar de manera crítica i responsable. S'acosta la geografia i lahistòria a la vida diària per a ajudar els alumnes ainterpretarel món que els envolta. Un llibre pensatperquè els alumnes siguin subjectes actius en el procés d'aprenentatge. La informació es combina amb activitats d'exercitació, competencials i procedimentals per fer servir o aplicar tant els coneixements com leseines en contextos significatius.
Socios 36,80€
43,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Curso de tres niveles con un enfoque muy práctico. Através de contextos simulados y de un análisis del lenguaje, el alumno es capaz de crear un “espacio” en el que poder personalizar ese lenguaje y describir supropio entorno. Crea una interfaz entre el mundo queconoce y un mundo exterior nuevo por descubrir.
Socios 31,92€
37,91€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

SANF EVAS1 Eté de tous les dangers
Socios 12,16€
12,80€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

RICH SR1 Oscar
Socios 10,69€
11,25€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAE S1 Biología y Geología/Beta/19
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S1 Biologia i geologia/15
Socios 36,99€
39,05€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVIB S1 Diversitat/BiG
Socios 35,15€
37,10€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socios 39,40€
46,79€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

BUR S1 Cross-Curricular/Natural Science
Socios 12,11€
12,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

SANF EVAS1 Train de nuit
Socios 12,16€
12,80€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 31,84€
37,81€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 20,32€
24,13€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S1 Català-ortografia/15
Socios 10,52€
12,49€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,64€
41,14€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC S1 Matemàtiques/15
Socios 39,72€
47,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 28,96€
34,39€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 52,72€
62,61€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 35,60€
42,28€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.