Libros en otros idiomas

Otras categorías
MCM Gateway A2 2E/SB pack
Socio/a Abacus 38,38€
PVP 40,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ELI Easy English/Games & Activities 4
Socio/a Abacus 11,35€
PVP 11,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDUC Solc/Literatura catalana-Història
Socio/a Abacus 28,50€
PVP 30,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La gramàtica pràctica del català és una obra per a aprenents de català dels nivells A1-B2 del Marc europeu de referència per a les llengües. Es tracta d'una gramàtica pedagògicaa segona llengua. És una gramàtica per a un alumnat divers. S'ha concebut per a tots els aprenents joves i adults alfabetitzats quevolen o necessiten conèixer el funcionament gramatical de la llengua catalana i posar-lo en pràctica mitjançant exercicis.
Socio/a Abacus 32,14€
PVP 33,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,82€
PVP 13,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Nouveau Rond-Point pas α pas, para cursos de francΘspaso a paso El Libro del alumno + Cuaderno de ejercicios + CD audio de Nouveau Rond-Point pas α pas 3 forma parte de la colecci≤n Nouveau Rond-Point pas α pas,un mΘtodo de referencia para la ense±anza del FrancΘs Lengua Extranjera dirigido a los adultos. Un concepto original que agrupa el Libro del alumno, el Cuaderno de actividades y el CD audio en un mismo volumen Progresi≤n adaptada a ritmos de aprendizaje mßs cortoso a cursos intensivos La colecci≤n se organiza seg·n3 niveles del MCER: A1, A2 y B1 Dos libros para cubrir el nivel B1 Los contenidos son idΘnticos a los dela colecci≤n Nouveau Rond-Point : Nouveau Rond-PointB1.1 contiene las unidades 1-6 de Nouveau Rond-Point2. Actividades contextualizadas que permiten construir conocimientos y competencias con el fin de realizarlas tareas finales Pßginas con informaci≤n sociocultural Referencias sistemßticas a las Actividades 2.0 que introducen una fuerte dimensi≤n intercultural y que posibilitan la puesta en prßctica de las destrezasdel alumno 36 pßginas de Cuaderno de actividades Preparaci≤n al examen del DELF B1
Socio/a Abacus 25,55€
PVP 26,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CUP USE/Essential Grammar in Use 4E/+k+eBook
Socio/a Abacus 36,57€
PVP 38,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Un diccionari especialment pensat per a l'aprenentatge de la llengua. Les definicions, fàcilment comprensibles, són escrites amb un llenguatge senzill i planer. Les il·lustracions s'integren al text i són molt útils per a la seva comprensió. Amb aquest diccionari l'alumne aprendrà, per una banda, llengua i, per l'altra, a utilitzar el diccionari. Una veritable eina lingüística i didàctica en mans del professorat de català.- 15.300 entrades- 5.600 paraules complementàries de les entrades- 23.900 definicions- 40 làmines temàtiques- 400 dibuixosNova edició actualitzada segons la nova ortografia de l'IEC.
Socio/a Abacus 24,22€
PVP 25,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d'ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis:hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l'alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons l
Socio/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM Gateway A2 2E/WB
Socio/a Abacus 26,88€
PVP 28,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 14,15€
PVP 14,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llibre que segueix el programa del nivell de suficiència de català de la Secretaria de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de l'Institut d'Estudis Baleàrics del Govern de les Illes Balears.
Socio/a Abacus 32,77€
PVP 34,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.