Libros en otros idiomas

Otras categorías
Real English in your classroom. Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier.Itfollows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of the other core skills of reading, writing and listening, which are developed systematically throughout.
Socio/a Abacus 53,86€
PVP 56,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 44,93€
PVP 47,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 44,93€
PVP 47,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PEAR Roadmap B2/SB
Socio/a Abacus 28,50€
PVP 30,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Manual per a lensenyament i laprenentatge del català dacord amb els nivells, la metodologia i les orientacions que emanen de les directrius establertes pelMarc Europeu Comú de Referència (MECR) i en especialdels programes de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya i de lInstitut dEstudis Baleàricsdel Govern Balear. Solucionari disponible.
Socio/a Abacus 32,77€
PVP 34,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ENGLISH FILE INT SBWB W/KEY PK 4ED Spain's most trusted adult series returns with new topics, activities, and resources. The 4th Edition continues to build students' communicative confidence with amotivating blend of Grammar, Vocabulary, Pronunciation, and Skills Development. - Matèria: ANGLÈS - Curs: B1 - Edat: - - Idioma: Anglès-britanic
Socio/a Abacus 44,93€
PVP 47,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La gramàtica pràctica del català és una obra per a aprenents de català dels nivells A1-B2 del Marc europeu de referència per a les llengües. Es tracta d'una gramàtica pedagògicaa segona llengua. És una gramàtica per a un alumnat divers. S'ha concebut per a tots els aprenents joves i adults alfabetitzats quevolen o necessiten conèixer el funcionament gramatical de la llengua catalana i posar-lo en pràctica mitjançant exercicis.
Socio/a Abacus 32,14€
PVP 33,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d'ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis:hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l'alumne. Cada unitat té entre 30 i 40 exercicis, segons l
Socio/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Un curs de català modern i innovador, elaborat amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial. - Proposa una seqüència didàctica clara i sistemàtica. - Un ventall d'activitats estimulants, variades i significatives. - Plant
Socio/a Abacus 16,15€
PVP 17,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
PEAR Gold ADV 14/CB+Online audio
Socio/a Abacus 41,13€
PVP 43,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Libro de alumno y ejercicios + CD-Audio (libro de ejercicios) del nivel A1.1 de Schritte International neu, completa actualizaci≤n del popular mΘtodo con una base audiovisual atractiva y eficaz para el aprendizaje. Con novedosos productos multimedia.
Socio/a Abacus 21,66€
PVP 22,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Libro de alumno con aplicaci≤n m≤vil de acceso a losaudios y vφdeos correspondiente al A1.1 de Menschen
Socio/a Abacus 13,30€
PVP 14,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.