💸¡4€ DE REGALO! 🎁 ¡toda la info aquí❕

Materiales complementarios de texto

Otras categorías
Socio/a Abacus 8,64€
PVP 9,10€
Socio/a Abacus 8,64€
PVP 9,10€
Socio/a Abacus 13,63€
PVP 14,35€
Socio/a Abacus 11,49€
PVP 12,10€
Dins d'un sistema educatiu d'aprenentatge orientat aldesenvolupament competencial i de la verificació delgrau d'assoliment de les competències dels àmbits, els quaderns Dimensiona del projecte Construïm donen una resposta rigorosa, pràctica i eficaç:* Als professors, mitjançant la identificació de les dimensions entotes les activitats dels quaderns, i a través de recursos didàctics i instruments l'avaluació per valorar el grau d'assoliment de les competències segons lesdimensions i els àmbits.* Als alumnes, ajudant-los apracticar i comprendre els continguts curriculars, conèixer les competències per les quals se'ls avaluarà, a ser conscients de l'aprenentatge, i capaços d'aplicar i transferir els coneixements en contextos reals.
Socio/a Abacus 16,07€
PVP 16,92€