MARC CF Instal·lacions de distribució Marcombo 9788426722584

Más información

Detalles del producto

Sinopsis de MARC CF Instal·lacions de distribució Marcombo 9788426722584

Sinopsis de MARC CF Instal·lacions de distribució Marcombo 9788426722584

El llibre lnstal'lacions de distilbucó constitueix una eina valuosa (fruit de millorar, actualitzar normativament i renovar els continguts) per abordar l'estudi i cálcul de les xarxes de distribució en BT des decentres de transformació i les instal'lacions d'enllag corresponents. El llibre consta de set unitats: 1.El sistema eléctric de poténcia: en qué es dóna una visió general de la generació, el transport i la distribució de I'energia eléctrica. 2. Centres de transformació: unitat dedicada a aquest element tan importanten la distribució eléctrica. S'aborden els diversostipus existents, els components, el manteniment i laposada en servei. 3. Xarxes aéries de distribució enbaixa tensió: tipus, components, muntatge, manteniment i celcul de seccions de conductors. 4. Xarxes subterránies de distribució en baixa tensió: análeg al capítol anterior, peró per a aquest tipus d'instal'lació. 5. Connexió a la xarxa de distribució d'una instal'lació receptora: on s'analitzen els procediments de previsió de cárregues i s'estudien les generalitats sobre connexions de servei eléctriques. 6. Configuracióde les instal'lacions eléctriques d'enllag: unitat destinada a I'estudi de cada un dels seus elements: les caixes generals de protecció, les caixes de protecció i mesura, la lÍnia general de protecció, la centralització de comptadors, les derivacions individuals ila connexió de terra. 7. Documentació técnica de lesinstal'lacions: on s'aborden els aspectes de legalització d'instal'lacions eléctriques i la normativa d'aplicació. El text actual sorgeix a partir de I'experiéncia professional dels autors en l'ensenyament delscontinguts en formació professional de grau mitjá i grau superior, i també és una eina útil per a I'autoaprenentatge i el reciclatge de professionals i d'estudiants d'enginyeries. El llibre destaca per: Un text enriquit amb una gran quantitat de fotografies i imatges que il'lustren els continguts i en faciliten la comprensro. Presa de decisions i procediments de cálculexposats de manera estructurada i detallada i avalats per nombrosos exemples resolts que són molt útils per al treball individual, a més d'una guia per al docent. Gran quantitat d'exercicis variats, repartits alllarg dels capítols, que succeeixen I'exposició d'una matéria, la reforcen i permeten que l'alumnat tingui una actitud més activa en el procés d'aprenentatge.Al final de cada unitat hi ha exercicis d'autoavaluació, juntament amb activitats d'aprofundiment sustentats en diverses metodologies.

Ficha técnica

Ficha técnica

Tipo de producto: Libro de texto
Materia: CFM05
EAN: 9788426722584
Referencia Abacus: 1129583.96
Si lo pides Ahora, llega...

Disponibilidad bajo demanda

Realizaremos un pedido al proveedor para que puedas disponer de él en un tiempo estimado de 10 días (laborables)

Envío gratis a partir de 19€ en todos los libros
Socio/a Abacus 28,45€
PVP 29,95€
Socio/a Abacus 28,45€
PVP 29,95€
Este producto no está disponible. Por favor, selecciona otra opción.
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,45€
PVP 29,95€

Producto sin stock

Socio/a Abacus 28,45€
PVP 29,95€

Detalles del producto

Sinopsis de MARC CF Instal·lacions de distribució Marcombo 9788426722584

Sinopsis de MARC CF Instal·lacions de distribució Marcombo 9788426722584

El llibre lnstal'lacions de distilbucó constitueix una eina valuosa (fruit de millorar, actualitzar normativament i renovar els continguts) per abordar l'estudi i cálcul de les xarxes de distribució en BT des decentres de transformació i les instal'lacions d'enllag corresponents. El llibre consta de set unitats: 1.El sistema eléctric de poténcia: en qué es dóna una visió general de la generació, el transport i la distribució de I'energia eléctrica. 2. Centres de transformació: unitat dedicada a aquest element tan importanten la distribució eléctrica. S'aborden els diversostipus existents, els components, el manteniment i laposada en servei. 3. Xarxes aéries de distribució enbaixa tensió: tipus, components, muntatge, manteniment i celcul de seccions de conductors. 4. Xarxes subterránies de distribució en baixa tensió: análeg al capítol anterior, peró per a aquest tipus d'instal'lació. 5. Connexió a la xarxa de distribució d'una instal'lació receptora: on s'analitzen els procediments de previsió de cárregues i s'estudien les generalitats sobre connexions de servei eléctriques. 6. Configuracióde les instal'lacions eléctriques d'enllag: unitat destinada a I'estudi de cada un dels seus elements: les caixes generals de protecció, les caixes de protecció i mesura, la lÍnia general de protecció, la centralització de comptadors, les derivacions individuals ila connexió de terra. 7. Documentació técnica de lesinstal'lacions: on s'aborden els aspectes de legalització d'instal'lacions eléctriques i la normativa d'aplicació. El text actual sorgeix a partir de I'experiéncia professional dels autors en l'ensenyament delscontinguts en formació professional de grau mitjá i grau superior, i també és una eina útil per a I'autoaprenentatge i el reciclatge de professionals i d'estudiants d'enginyeries. El llibre destaca per: Un text enriquit amb una gran quantitat de fotografies i imatges que il'lustren els continguts i en faciliten la comprensro. Presa de decisions i procediments de cálculexposats de manera estructurada i detallada i avalats per nombrosos exemples resolts que són molt útils per al treball individual, a més d'una guia per al docent. Gran quantitat d'exercicis variats, repartits alllarg dels capítols, que succeeixen I'exposició d'una matéria, la reforcen i permeten que l'alumnat tingui una actitud més activa en el procés d'aprenentatge.Al final de cada unitat hi ha exercicis d'autoavaluació, juntament amb activitats d'aprofundiment sustentats en diverses metodologies.

Ficha técnica

Ficha técnica

Tipo de producto: Libro de texto
Materia: CFM05
EAN: 9788426722584
Referencia Abacus: 1129583.96

Comprobar disponibilidad de Click&Collect

Indica tu localidad para encontrar tu tienda más cercana