Llibres de gramàtica i vocabulari en català

Martorell Bisbal, Ar

Curs superior de gramatica catalana Editorial Barcino ISBN 9788472261532
Socis 9,50€
10,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bau, Montserrat

Aquest és un llibre que posa a l’abast del professorat una sèrie d’exercicis per ajudar els alumnes a reforçar i treballar la morfosintaxi. Es tracta d’una eina de treball complementària, pràctica i útil per generalitzar l’aplicació de les regles gramaticals.El llibre consta de dos apartats: una guia didàctica i un annex fotocopiable amb els exercicis anteriorment esmentats. Les dues parts inclouen el treball dels articles i les preposicions, el nom, l’adjectiu qualificatiu, els determinants
Socis 44,46€
46,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Manual que proporciona els coneixements bàsics que s'imparteixen en aquest talle r. Comprèn una introducció al tema, un capítol dedicat a les conjuncions i un al tre a la connexió des del punt de vista textual. Inclou exercicis i la clau per a la seva solució.
Socis 5,79€
6,10€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Fabra, Pompeu

Les obres de Pompeu Fabra avui no es troben al mercat a disposició de les persones cultes en general. Ni tan sols els especialistes hi tenen accés fàcil.
Socis 39,61€
41,70€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Valor, Enric

Flexió verbal Editorial Edicions 3i4 ISBN 9788475029276
Socis 9,50€
10,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
L’Obra gramatical i lingüística completa de Jaume Vallcorba i Rocosa consta de tres volums. El volum I recull els tres llibres publicats per l’autor: Els verbs “ésser” i “estar” en català (1978), Punts essencials de català en lliçons breus (1978) i Història dels verbs ésser i estar (en català i en castellà) (1996), i quatre monografies més, escrites entre 1966 i 1997, que havien romàs inèdites fins ara. El volum II recull 138 articles i textos breus escrits entre 1963 i 2007. El volum III recull 1.409 notes gramaticals publicades setmanalment al Bloc Maragall entre 1979 i 2005. El conjunt d’aquesta obra constitueix una pedrera riquíssima per a la recuperació del català no acastellanat i conté les investigacions més sòlides que s’han fet, amb mètode diacrònic contrastiu, del segle XIII al segle XX, sobre l’ús dels verbs estar, ésser i relacionats (anar, tenir, haver-hi, etc.) i sobre el sistema anafòric del català i les estructures que li són pròpies.
Socis 28,50€
30,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Pla Nualart, Albert

Cap reforma normativa farà la llengua normal. L'únic que la farà normal és que el català sigui necessari per viure i progressar allà on es parla. Però sense una reforma l'enorme esforç per recuperar l'ús social serà sempre entrebancat pel que era només una proposta tècnica feta per algú, Pompeu Fabra, que no hauria volgut mai que es convertís en dogma. Si el marc social estira cap al castellà, i la normativa noucentista, mantinguda quasi intacta, manté la llengua ancorada en l'artifici, la correcció pot acabar sent el patrimoni d'uns especialistes que no es posen d'acord mentre l'usuari es resigna a no saber-ne. Ben lluny d'això, aquest llibre aposta per una correcció a l'abast de l'usuari mitjà. Una normativa per fer del català la llengua d'aquest país en la societat multiètnica del segle XXI.
Socis 9,45€
9,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El llibre de verbs de l'EnciclopèdiaLa manera més fàcil i ràpida de tenir la conjugació de qualsevol verb, regular o irregular.Més de 9.000 verbs conjugats en 74 models.Amb una introducció pràctica i completa sobre el verb en català.Amb totes les variants dialectals.El més pràctic, complet i actualitzat, i amb la garantia de Diccionaris de l'Enciclopèdia
Socis 4,75€
5,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Forteza i Cortès, Tomàs

La Gramática de la lengua catalana de Tomàs Forteza Cortès (Palma, 1838-1898) constitueix la primera descripció de les estructures fonètica i morfològica del català que es desenvolupa des d’un enfocament historicista, comparatista i dialectal. El model d’anàlisi es basa en les orientacions propugnades per l’escola europea de lingüística romànica del segle XIX, concretament en la Grammatik der romanischen Sprachen de Friedrich Diez. La lectura d’aquest treball tan valuós, però poc conegut, permetrà que, com afirma Antoni M. Alcover en el pròleg, «tothom, llingüistes i no llingüistes, faran justicia an el Mestre Forteza apreciant la seua obra així com cal».
Socis 19,95€
21,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Vallcorba i Rocosa, Jaume

L'Obra gramatical i lingüística completa de Jaume Vallcorba i Rocosa consta de tres volums. El Volum I recull els tres llibres publicats per l'autor: Els verbs ''ésser'' i ''estar'' en català (1978), Punts essencials de català en lliçons breus (1978) i Història dels verbs ésser i estar (en català i en castellà) (1996), i quatre monografies més, escrites entre 1966 i 1997, que havien romàs inèdites fins ara. El Volum II recull 138 articles i textos breus escrits entre 1963 i 2007. El Volum III recull 1.409 notes gramaticals publicades setmanalment al Bloc Maragall entre 1979 i 2005. El conjunt d'aquesta obra constitueix una pedrera riquíssima per a la recuperació del català no acastellanat i conté les investigacions més sòlides que s'han fet, amb mètode diacrònic contrastiu, del segle XIII al segle XX, sobre l'ús dels verbs estar, ésser i relacionats (anar, tenir, haver-hi, etc.) i sobre el sistema anafòric del català i les estructures que li són pròpies.
Socis 28,50€
30,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Ginebra, Jordi

Esta obra consta de dos volúmenes: Fabra: Gramàtica catalana y Pompeu Fabra: Vida i obra.
Socis 31,73€
33,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Biosca, Mercè

Joan Viladot i Puig (Agramunt, 1886-1973). Farmacèutic de professió, però com a bon lletraferit noucentista, mostrà un gran interès per preservar la vitalitat i riquesa de la llengua catalana, així com la història i els costums del seu poble, cosa que quedà ben palesa tant en els dos llibres que publicà, Rossegons de sarró (1932) i De l'Agramunt pretèrit (1961), com en alguns escrits inèdits.
Socis 17,10€
18,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Pla Nualart, Albert

Un tast de català és un recull d'articles publicats a l'Avui i l'Ara que se centren en els dubtes que suscita l'ús del català. Alhora que divulga l'actual normativa, n'assenyala forats i inconsistències. No insta tant a obeir-la com a aplicar-la flexiblement -i fins i tot a transgredir-la- quan l'ortodòxia estricta entrebanca el que es vol dir. Posant el dit allà on l'usuari no troba respostes satisfactòries, també vol subratllar el que els acadèmics no haurien d'ignorar en l'aggiornamento a fons de l'obra de Fabra que ha de ser la futura gramàtica normativa de l'Institut d'Estudis Catalans. Un índex analític el relliga i permet arribar a la informació rellevant partint del dubte que assalta al lector.
Socis 17,95€
18,90€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquest és un llibre de consulta ràpida de la conjugació dels verbs catalans. Qualsevol dubte que se li pugui presentar a l’usuari sobre qualsevol verb, el podrà resoldre consultant en l’índex de verbs el verb que li interessi, el número del costat el remetrà al verb model segons el qual es conjuga. Només cal fer la comparació entre el verb que es busca i el seu model i el dubte estarà resolt. L'’índex d'’Els verbs conjugats inclou tots els verbs (més de 8.800) continguts en el Diccionari de l’'Institut d’Estudis Catalans, el diccionari normatiu de la llengua catalana. Aquesta edició ha estat actualitzada per recollir els canvis ortogràfics derivats de la nova Ortografia de la Llengua Catalana publicada recentment per l’'IEC.
Socis 5,65€
5,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bruguera, Jordi

Estudi minuciós sobre la Crònica de Jaume I des del punt de vista lingüístic, amb noves precisions a l'edició d'Els Nostres Clàssics feta pel mateix autor.
Socis 11,87€
12,50€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Pastor, Sofía

El llibre dels verbs Editorial ADONAY ISBN 9788493628925
Socis 7,60€
8,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La «Gramàtica zero» resol de manera pràctica i simple els problemes sintàctics més freqüents i, tal com declara el seu subtítol, pretén guiar en el millor ús amb la mínima gramàtica. Aborda els dubtes lingüístics més importants i recurrents en sintaxi, és a dir, en la construcció de frases. I mira de solucionar-los amb tan poca terminologia tècnica com és possible. Ben al contrari, ofereix explicacions accessibles a tothom i aporta el suport d'una notable gamma d'exemples, amb una presentació gràfica que d'un colp d'ull permet visualitzar quin és el problema i quines les solucions. Pot consultar-se de tres maneres diferents: per trobar la resposta a un dubte concret, per autoavaluar-se el coneixement pràctic en sintaxi i per revisar per blocs: qüestions fonamentals, errades típiques de castellanoparlants i problemes generals.
Socis 14,25€
15,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Mas, Marta

Gramàtica catalana de la A a la Z és la primera gramàtica d’ús de la llengua catalana ordenada alfabèticament, per tal d’agilitar la cerca d’un terme sense haver de llegir tot el capítol al qual pertany gramaticalment aquest terme. Recull les explicacions pel que fa a la forma dels termes gramaticals i també pel que fa a l’ús, tenint en compte l’adequació d’aquests termes en diferents contextos. Les explicacions són breus i senzilles i sempre van acompanyades d’exemples diversos amb un llenguatge col·loquial i planer. Hi ha exemples incorrectes, ratllats, perquè els usuaris vegin on poden incórrer en un error. Gramàtica catalana de la A a la Z va adreçada a tot tipus d’usuaris de la llengua que tenen unes necessitats immediates i concretes respecte a l’ús adequat i correcte de la llengua catalana. Està pensada perquè qualsevol persona que vulgui consultar una gramàtica, sigui estudiant de català o no ho sigui, pugui trobar de manera ràpida la solució a algun punt que desconeix o del qual dubta, sense haver de tenir coneixements complexos de gramàtica. I també per a donar als professors un text de referència on podran trobar respostes clares a temes que a vegades són difícils de resoldre. Gramàtica catalana de la A a la Z no està pensada per a lingüistes experts, que potser trobarien algunes explicacions innecessàries o poc acadèmiques, sinó per a usuaris que tenen unes necessitats immediates i concretes.
Socis 33,25€
35,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Forteza i Cortès, Tomàs

Segon volum de la Gramática de Forteza, que constitueix la primera descripció de la fonètica i la morfologia del català aplicant-hi una visió historicista, comparatista i dialectal, que s’emmiralla en les noves orientacions propugnades per l’escola europea de lingüística romànica del segle XIX.
Socis 19,95€
21,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Nogué Serrano, Neus

Aquesta obra caracteritza la dixi de persona tal com es manifesta en la llengua catalana. Aquest fenomen, molt poc estudiat fins ara, inclou el conjunt d’estratègies que utilitzen els parlants per establir referències de tipus personal en relació amb els participants en la comunicació i, més en general, amb el context espaciotemporal en què es duu a terme.
Socis 24,70€
26,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El conjunt de normes ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques que conformen la llengua actual.
Socis 18,95€
19,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 19,95€
21,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Manual que proporciona els coneixements bàsics que s'imparteixen en aquest talle r. Comprèn una introducció al tema i cinc lliçons a l'entorn de les funcions sin tàctiques, formes i ús dels pronoms relatius. Bibliografia, exercicis i les solu cions als mateixos completen aquest manual.
Socis 5,79€
6,10€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Ginebra, J.

Diccionari d'ús dels verbs catalans Editorial Edicions 62 ISBN 9788429745856
Socis 18,05€
19,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.