Quaderns de reforç Secundària

L’Educació Secundària te com a finalitat que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes. En aquest espai trobaràs els quaderns per poder reforçar els aprenentatges que s’imparteixen a tots els cursos de Secundària.

Nadal

Quadern de reforç Nadal 9788478871391 NADAL S Matemàtiques 11/Problemes de la vida usual II
Preu Soci 1,90€
2,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Nadal

Quadern de reforç Nadal 9788478871575 NADAL S Matemàtiques 29/Estadística elemental I
Preu Soci 1,90€
2,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Nadal

Quadern Llengua I Literatura Pont 2n Eso Nadal recomanat per Llengua Catalana per al curs de 2n ESO amb una edat recomanada de 13 a 14 anys. Es un quadern de la editorial Nadal, editat l’any 2011 amb el codi EAN 9788478875009. En aquest cas es tracta d'un quadern en format paper en Català.
Preu Soci 5,70€
6,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Vicens Vives

Quadern Comprensió Lectora Llen Pro 1r Eso Vicens Vives recomanat per Comprensió Lectora Català per al curs de 1r ESO amb una edat recomanada de 12 a 13 anys. Es un quadern de la editorial Vicens Vives, editat l’any 2017 amb el codi EAN 9788468244280. En aquest cas es tracta d'un quadern en format paper en Català.
Preu Soci 17,48€
18,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llengua I Literatura Competències 11 Eso
-5% en Llibres

Baula

Quadern de reforç Baula 9788447933198 ESO• Dotze quaderns elaborats segons la nova normativa de l'Institut d'estudis Catalans (Ortografia i Gramàtica), en els quals s'alternen teoria i pràctica.• Pensats perquè l’alumnat pugui fixar els continguts curriculars de l'etapa, a partir del treball de les competències.• També s’hi troben textos per treballar la lectura comprensiva i l'expressió escrita.• Cada quadern conté a més: activitats de Lèxic, Comunicació i Literatura tres lectures literàries tres lectures de Competències Bàsiques, una prova PISA, activitats d’Innovació Educativa, portafolis, rúbrica i un resum.• Es poden utilitzar com a material complementari al llarg del curs o com a quadern d’estiu per a alumnes que necessiten fixar continguts.• Les solucions de cada quadern les trobareu a l’apartat d’ESO del webwww.recursos.baula.com.
12,63€ Preu Soci 12,00€
13,30€ 12,63€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Arcada

Cuaderno de ejercicios de matemáticas básicos de tercer curso de secundaria para preparar el paso a cuarto curso de secundaria. Recomendado para 14-15 años. Con solucionario.
Preu Soci 5,70€
6,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Vicens Vives

Quadern Expressió Escrita Llen Pro 1r Eso Vicens Vives recomanat per Llengua Catalana per al curs de 1r ESO amb una edat recomanada de 12 a 13 anys. Es un quadern de la editorial Vicens Vives, editat l’any 2017 amb el codi EAN 9788468244297. En aquest cas es tracta d'un quadern en format paper en Català.
Preu Soci 17,48€
18,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Vicens Vives

Quadern Gramática Len Pro 1r Eso Vicens Vives recomanat per Llengua Castellana per al curs de 1r ESO amb una edat recomanada de 12 a 13 anys. Es un quadern de la editorial Vicens Vives, editat l’any 2017 amb el codi EAN 9788468244181. En aquest cas es tracta d'un quadern en format paper en Castella.
Preu Soci 17,48€
18,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Objectiu Aprovar Física Química 3r Eso Bruño
-5% en Llibres

Bruño Quaderns

Els quaderns de la col·lecció Objectiu aprovar Física i Química ESO pretenen reforçar i consolidar els continguts i els estàndards essencials de l'àrea a cada curs. Serveixen per a:- Repassar els continguts apresos al llarg del curs. - Treballar sobre els estàndards d'aprenentatge avaluables. - Complementar el treball del curs. Els quaderns s'estructuren en unitats didàctiques que comencen amb un resum-esquema de continguts, seguit d'activitats resoltes i explicades pas a pas i d'una àmplia bateria d'activitats proposades. Les activitats proposades treballen les competències clau, i especialment la competència científica. Inclou taula periòdica i solucionari extraïble.
14,15€ Preu Soci 13,44€
14,90€ 14,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Vicens Vives

Llibre de text de Ortografia 3 Eso Llen Pro recomanat per l’assignatura de Ortografia Català per al curs de 3r ESO amb una edat de 14 a 15 anys. Es un llibre de text de la editorial Vicens Vives, editat l’any 2019 amb el codi EAN 9788468245195. En aquest cas es tracta d'un llibre en format paper en Català.
Preu Soci 17,48€
18,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Nadal

Quadern de reforç Nadal 9788478871407 NADAL S Matemàtiques 12/Problemes de la vida usual III
Preu Soci 1,90€
2,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

SM

Quadern de reforç SM 9788467509199 Col·lecció de 26 quaderns independents dels quatre cursos de Secundària. Per treballar i consolidar tots els continguts de l'ESO d'acord amb les necessitats de cada alumne.
Preu Soci 9,20€
9,68€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

SM

Quadern de reforç SM 9788467549331 El projecte Conecta 2.0 permet utilitzar els suports paper-digital-interactiu de forma flexible, en funció de les necessitats de l'aula. El quadern de Llengua castellana i literatura d'Aprene y Aprueba per a 2de l'ESO forma part del Projecte Editorial d'Educació Secundària del Grup SM. L'obra respon a un projecte didàctic elaborat sota la iniciativa, la coordinació i segons el pla d'Ediciones SM.
Preu Soci 18,03€
18,98€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Nadal

Quadern de reforç Nadal 9788478871414 NADAL S Matemàtiques 13/Proporcionalitat I
Preu Soci 1,90€
2,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Anaya

Quadern de reforç Anaya 9788467883596 L'objectiu d'aquest quadern és que l'alumnat sigui capaç d'aconseguir una comprensió lectora correcta mitjançant l'anàlisi d'una gran varietat de textos de la vida quotidiana. Les unitats es distribueixen en tres blocs relacionats amb un àmbit d'ús diferent: l'escolar, l'acadèmic i el social. Partint d'aquests contextos, es treballa tota la tipologia textual exigida pels documents legals que concreten el currículum.
Preu Soci 10,31€
10,85€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Casals

Quadern Matepractic 03 Casals recomanat per Matemàtiques per al curs de ESO amb una edat recomanada de 12 a 16 anys. Es un quadern de la editorial Casals, editat l’any 2016 amb el codi EAN 9788421859261. En aquest cas es tracta d'un quadern en format paper en Català.
Preu Soci 4,80€
5,05€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bruño Quaderns

Quadern Objetivo Aprobar Inglés 2º Eso Bruño recomanat per Anglès per al curs de 2n ESO amb una edat recomanada de 13 a 14 anys. Es un quadern de la editorial Bruño, editat l’any 2016 amb el codi EAN 9788469611999. En aquest cas es tracta d'un quadern en format paper en Castella.
Preu Soci 14,15€
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Barcanova Quaderns

Quadern Ortografia Catalana 1r ESO Barcanova recomanat per Ortografia Català per al curs de 1r ESO amb una edat recomanada de 12 a 13 anys. Es un quadern de la editorial Barcanova, editat l’any 2011 amb el codi EAN 9788448917104. En aquest cas es tracta d'un quadern en format paper en Català.
Preu Soci 13,39€
14,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Vicens Vives

Llibre de text de Exatac Anglès 4T Eso recomanat per l’assignatura de Anglès per al curs de 4r ESO amb una edat de 15 a 16 anys. Es un llibre de text de la editorial Vicens Vives, editat l’any 2012 amb el codi EAN 9788468210056. En aquest cas es tracta d'un llibre en format paper en Català.
Preu Soci 14,72€
15,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Vicens Vives

Llibre de text de Ortografía 3 Eso Len Pro recomanat per l’assignatura de Ortografia Castellà per al curs de 3r ESO amb una edat de 14 a 15 anys. Es un llibre de text de la editorial Vicens Vives, editat l’any 2019 amb el codi EAN 9788468243146. En aquest cas es tracta d'un llibre en format paper en Castella.
Preu Soci 17,48€
18,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Nadal

Quadern de reforç Nadal 9788478871582 NADAL S Matemàtiques 30/Estadística elemental II
Preu Soci 1,90€
2,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Nadal

Quadern Matemàtiques 02 Divisibilitat Nadal recomanat per Matemàtiques per al curs de ESO amb una edat recomanada de 12 a 16 anys. Es un quadern de la editorial Nadal, editat l’any 2011 amb el codi EAN 9788478871308. En aquest cas es tracta d'un quadern en format paper en Català.
Preu Soci 1,90€
2,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Nadal

Quadern de reforç Nadal 9788478871520 NADAL S Matemàtiques 24/Equacions i problemes I
Preu Soci 1,90€
2,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Arcada

Cuaderno de ejercicios de lengua básicos de primer curso de secundaria para preparar el paso a segundo curso de secundaria. El contenido incluye textos, léxico, gramática y ortografía. Recomendado para 12-13 años. Con solucionario.
Preu Soci 5,70€
6,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
  • Per què és important fer exercicis de repàs a l'ESO
  • Consells per a aprovar durant l'ESO

Fer exercicis de repàs d'ESO és imprescindible no només per a mantenir l'hàbit d'estudi, sinó també, per a reforçar els coneixements apresos a classe i repassar les nocions d'aquelles assignatures que suposin una dificultat per als teus fills i filles. Estudiar, aprovar els seus exàmens i apujar les seves notes estarà més que garantit i amb menys esforç!

Amb aquests consells, aprovar qualsevol curs d'ESO serà bufar i fer ampolles. Alumne/a, aplica't i pren nota:
·       Atén a classe, pren apunts i comprèn les explicacions dels professors. Si no entens alguna cosa, pregunta.
·       Utilitza quaderns d'exercicis de reforç de l'ESO si ho consideres adient.
·       Fes els deures i passa a net els teus apunts. Això et servirà per a repassar!
·       Planifica't amb un horari. Fixa quins dies, quantes hores, quines assignatures i quins temes estudiaràs i compleix-ho.
·       A l'hora d'estudiar, fes esquemes i resums dels temes. Organitza'ls en una carpeta o funda transparent per matèria i mantén-los sempre ordenats. Evita les fulles brutes i soltes.