Quaderns de reforç Secundària

L’Educació Secundària te com a finalitat que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes. En aquest espai trobaràs els quaderns per poder reforçar els aprenentatges que s’imparteixen a tots els cursos de Secundària.

Altres categories
FARÉ 2N ESO Repassa el que has après iprepara't per al nou curs de 2n! En aquest quadern trobaràs activitats que posaran a prova les teves competències i destreses en les diferents matèries que has treballat al llarg del curs: Llengua catalana, Lengua castellana, Anglès, Matemàtiques, Ciències de la naturalesa i Ciències socials, més un taller de jocs iun altre d'entreteniments, que et donaran les pistesper resoldre el joc amagat, amb el qual pots guanyarun premi a l'esforç, l'habilitat i l'enginy! Ah, i al final del quadern trobaràs un solucionari per podercomprovar les teves respostes! Més informació sobreel joc amagat a: www.castellnouedicions.com -Materia: QUADERN D'ESTIU-VACANCES - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Soci/a Abacus 11,87€
PVP 12,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,49€
PVP 12,49€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 11,54€
PVP 11,54€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 13,20€
PVP 13,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 11,54€
PVP 11,54€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
HOLIDAY ENGLISH 1 ESO CAT 3ED REV Quaderns d'estiu - vacances - Matèria: QUADERN D'ESTIU-VACANCES - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13anys - Idioma: Català
Soci/a Abacus 16,05€
PVP 16,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,25€
PVP 12,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Los cuadernos de la colección Objetivo aprobar Lengua y Literatura ESO y Bachillerato pretenden reforzar y afianzar los contenidos y estándares esenciales del área en cada curso.Sirven para:•Asegurar de forma eficaz de los aspectos teóricos y práctics de la materia en cada uno de los cursos.•Repasar los contenidos aprendidos a lo largo del curso.•Complementar el trabaj durante el curso escolar.•Trabajar sobre los estándares de aprendizaje evaluables.Los cuadernos se estructuran enunidades didácticas, cada una de las cuales contiene un resumen de los contenidos fundamentales y gran variedad de actividades propuestas.Las actividades propuestas trabajan las competencias clave, y especialmente la competencia lingüística.Incluye solucionario extraíble.
Soci/a Abacus 13,20€
PVP 13,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CAC S1 Vacances/Matemàtiques
Soci/a Abacus 10,35€
PVP 10,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVC S4 Gramàtica/LLEN PRO
Soci/a Abacus 14,68€
PVP 14,68€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVC S3 Comp.lectora-ex.escrita/LLEN PRO
Soci/a Abacus 14,68€
PVP 14,68€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,25€
PVP 12,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.