Quaderns de reforç Secundària

L’Educació Secundària te com a finalitat que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes. En aquest espai trobaràs els quaderns per poder reforçar els aprenentatges que s’imparteixen a tots els cursos de Secundària.

Aavv

- Escriure múltiples i divisors ( enters ) de qualsevol nombre donat.- Determinar si un nombre es múltiple d'un altre.- Trobar tots els divisors d'un nombre.- Confeccionar una taula de nombres primers.- Aplicar les regles de divisibilitat per poder esbrinar quins nombres són múltiples de 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 25 i 100.- Completar les xifres de nombres per convertir-los en múltiples determinats.- Descompondre nombres en productes de factors primers.- Esbrinar quins nombres són els que proporcionen les descomposicions donades.- Reconèixer nombres primers entre si.- Calcular mentalment el m.c.d. i el m.c.m. de nombres senzills aplicant alguna propietat.- Trobar el m.c.d. de dos o més nombres.- Fer comprovacions de les propietats del m.c.d. i del m.c.m.- Calcular el m.c.m. de dos o més nombres a partir de les seves descomposicions factorials.- Resoldre problemes aplicant el càlcul del m.c.d. o del m.c.m.
Socis 1,90€
2,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La solució perfecta per tenir èxit en 1r d'ESO.Aprova els teus exàmens d'ESO. Redueix el teu temps d'estudi. Comprèn fàcilment l'assignatura. Avança't a l'examen.
Socis 14,73€
15,50€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

- Comprendre que amb els nombres racionals no es pot expressar la mida de totes les longituds.- Expressar fraccions en forma de nombre decimal exacte, periòdic pur o mixt i diferenciar els decimals que són racionals dels que no ho són.- Classificar nombres reals en racionals, irracionals i reconèixer els nombres enters i naturals com a nombres racionals i, per tant, reals.- Ordenar nombres reals i saber trobar a la recta real els punts representatius dels nombres irracionals.- Arrodonir, aproximar i escriure en notació científica nombres reals.- Resoldre potències d'exponent fraccionari i resoldre arrels exactes i d'índex petit.- Extreure i introduir factors de/a un radical i simplificar arrels.- Reduir radicals a un índex comú i multiplicar-los.- Operar amb nombres irracionals : sumar, restar, multiplicar i dividir radicals.- Resoldre exercicis de combinació d'operacions i amb parèntesis.
Socis 1,90€
2,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La solución perfecta para tener éxito en 1.º de ESO.Aprueba tus exámenes de ESO. Reduce tu tiempo de estudio. Entiende fácilmente la asignatura. Adelántate al examen.
Socis 14,73€
15,50€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La solució perfecta per tenir èxit en 1r d'ESO.Aprova els teus exàmens d'ESO. Redueix el teu temps d'estudi. Comprèn fàcilment l'assignatura. Avança't a l'examen.
Socis 14,73€
15,50€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La solució perfecta per tenir èxit en 1r d'ESO.Aprova els teus exàmens d'ESO. Redueix el teu temps d'estudi. Comprèn fàcilment l'assignatura. Avança't a l'examen.
Socis 14,73€
15,50€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
  • Per què és important fer exercicis de repàs a l'ESO
  • Consells per a aprovar durant l'ESO

Fer exercicis de repàs d'ESO és imprescindible no només per a mantenir l'hàbit d'estudi, sinó també, per a reforçar els coneixements apresos a classe i repassar les nocions d'aquelles assignatures que suposin una dificultat per als teus fills i filles. Estudiar, aprovar els seus exàmens i apujar les seves notes estarà més que garantit i amb menys esforç!

Amb aquests consells, aprovar qualsevol curs d'ESO serà bufar i fer ampolles. Alumne/a, aplica't i pren nota:
·       Atén a classe, pren apunts i comprèn les explicacions dels professors. Si no entens alguna cosa, pregunta.
·       Utilitza quaderns d'exercicis de reforç de l'ESO si ho consideres adient.
·       Fes els deures i passa a net els teus apunts. Això et servirà per a repassar!
·       Planifica't amb un horari. Fixa quins dies, quantes hores, quines assignatures i quins temes estudiaràs i compleix-ho.
·       A l'hora d'estudiar, fes esquemes i resums dels temes. Organitza'ls en una carpeta o funda transparent per matèria i mantén-los sempre ordenats. Evita les fulles brutes i soltes.