Quaderns de vacances Primària

En els cursos d’Educació Primària es faciliten els aprenentatges com l'expressió i la comprensió oral, l'escriptura, la lectura, el càlcul, l'adquisició de nocions bàsiques de la cultura, els hàbits de convivència, estudi i treball, el sentit artístic, la creativitat i l'afectivitat; amb la finalitat de garantir a l'alumnat una formació integral. En aquest espai trobaràs els quaderns de vacances per poder reforçar els aprenentatges que s’imparteixen a tots els cursos de Primària.

Quadern Prepara 2n! Text
-5% en Llibres

Text

Quadern de vacances Text 9788441233478 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de les diferents àrees curriculars i breus textos informatius pensats per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
15,90€ 15,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara... Segon. Matemàtiques Text
-5% en Llibres

Aavv

Quadern de vacances Text 9788441234154 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de matemàtiques per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
7,60€ 7,22€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern Prepara 3r! Text
-5% en Llibres

Text

Quadern de vacances Text 9788441233485 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de les diferents àrees curriculars i breus textos informatius pensats per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
15,90€ 15,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara... Tercer. Matemàtiques Text
-5% en Llibres

Aavv

Quadern de vacances Text 9788441234161 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de matemàtiques per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
7,60€ 7,22€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern Prepara 4t! Text
-5% en Llibres

Text

Quadern de vacances Text 9788441233492 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de les diferents àrees curriculars i breus textos informatius pensats per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
15,90€ 15,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara... Quart. Llengua Catalana Text
-5% en Llibres

Aavv

Quadern de vacances Text 9788441234116 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de llengua per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
7,60€ 7,22€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern Prepara 5è! Text
-5% en Llibres

Text

Quadern de vacances Text 9788441233508 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de les diferents àrees curriculars i breus textos informatius pensats per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
15,90€ 15,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara... Cinquè. Matemàtiques Text
-5% en Llibres

Aavv

Quadern de vacances Text 9788441234185 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de matemàtiques per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
7,60€ 7,22€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara... Cinquè. Llengua Catalana Text
-5% en Llibres

Aavv

Quadern de vacances Text 9788441234123 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de llengua per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
7,60€ 7,22€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern Prepara 6è! Text
-5% en Llibres

Text

Quadern de vacances Text 9788441233515 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de les diferents àrees curriculars i breus textos informatius pensats per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
15,90€ 15,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara... Sisè. Matemàtiques Text
-5% en Llibres

Aavv

Quadern de vacances Text 9788441234192 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de matemàtiques per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
7,60€ 7,22€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara... Sisè. Llengua Catalana Text
-5% en Llibres

Aavv

Quadern de vacances Text 9788441234130 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de llengua per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
7,60€ 7,22€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern Prepara L'Eso! Text
-5% en Llibres

Text

Quadern de vacances Text 9788441233454 Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitats de les diferents àrees curriculars (Llengua catalana, Lengua castellana, Matemàtiques, Coneixement del medi i Anglès) i breus textos informatius pensats per repassar els aprenentatges del darrer cicle de primària, reforçar les competències bàsiques i preparar els alumnes per començar la nova etapa escolar: l'ESO. Podeu consultar les solucions del quadern des del lloc web de Text.
15,90€ 15,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara 1Eso Matemàtiques 6è Primària Text
-5% en Llibres

Text

Quadern de vacances Text 9788441230439 Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia de problemes i activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions, espai i mesura, estadística i atzar. A més, cada bloc acaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€ 14,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara 1Eso Llengua 6è Primària Text
-5% en Llibres
14,90€ 14,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Prepara 1Eso Castellà 6è Primària Text
-5% en Llibres

Text

Quadern de vacances Text 9788441230392 Quadern complementari de Lengua castellana pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de llengua del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia d'activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: lectura i comprensió lectora, ortografia, gramàtica i lèxic, expressió escrita. A més al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€ 14,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Rumbo A... 2º. Anaya
-5% en Llibres

Anaya Quaderns

Quadern de vacances Anaya 9788469869093 Refresca lo que has aprendido en 1.º y acompaña a Alba y a Lucas en su viaje por el Caribe y navega con los piratas mientras te preparas para 2.º de Primaria con este cuaderno organizado por materias que, además, incluye un código para acceder gratuitamente a una aplicación educativa para aprender matemáticas, lengua o lógica de una manera divertida.
15,50€ 14,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Rumbo A... 3º. Anaya
-5% en Llibres

Anaya Quaderns

Quadern de vacances Anaya 9788469869109 Refresca lo que has aprendido en 2.º y acompaña a Alba y a Lucas en su viaje por el norte de África, a través de países como Marruecos y Egipto, descubriendo cómo es la vida en el desierto, mientras te preparas para 3.º de Primaria con este cuaderno organizado por materias que, además, incluye un código para acceder gratuitamente a una aplicación educativa para aprender matemáticas, lengua o lógica de una manera divertida.
15,50€ 14,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Rumbo A... 4º. Anaya
-5% en Llibres

Anaya Quaderns

Quadern de vacances Anaya 9788469869116 Refresca lo que has aprendido en 3.º y acompaña a Alba y a Lucas en su viaje por Asia, a través de países como China y Japón, conociendo la cultura oriental mientras te preparas para 4.º de Primaria con este cuaderno organizado por materias que, además, incluye un código para acceder gratuitamente a una aplicación educativa para aprender matemáticas, lengua o lógica de una manera divertida.
15,50€ 14,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Rumbo A... 5º. Anaya
-5% en Llibres

Anaya Quaderns

Quadern de vacances Anaya 9788469869123 Refresca lo que has aprendido en 4.º y acompaña a Alba y a Lucas en su viaje por Nueva Zelanda, conociendo la cultura de los maoríes mientras te preparas para 5.º de Primaria con este cuaderno organizado por materias que, además, incluye un código para acceder gratuitamente a una aplicación educativa para aprender matemáticas, lengua o lógica de una manera divertida.
15,50€ 14,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Rumbo A... 6º. Anaya
-5% en Llibres

Anaya Quaderns

Quadern de vacances Anaya 9788469869130 Refresca lo que has aprendido en 5.º y acompaña a Alba y a Lucas en su viaje por los parques nacionales de Estados Unidos, como el de Yellowstone y el de los Volcanes de Hawái, mientras te preparas para 6.º de Primaria con este cuaderno organizado por materias que, además, incluye un código para acceder gratuitamente a una aplicación educativa para aprender matemáticas, lengua o lógica de una manera divertida.
15,50€ 14,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Rumbo A... 1º de Eso. Anaya
-5% en Llibres

Anaya Quaderns

Quadern de vacances Anaya 9788469869147 Refresca lo que has aprendido en 6.º y acompaña a Alba y a Lucas en su viaje por países del norte de Europa, como Finlandia y Noruega, y descubre la cultura de los inuits mientras te preparas para la ESO con este cuaderno organizado por materias que, además, incluye un código para acceder gratuitamente a una aplicación educativa para aprender matemáticas, lengua o lógica de una manera divertida.
15,50€ 14,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Vacances 3r Primària Anaya
-5% en Llibres
Quadern de vacances Anaya 9788469832141 A Lluc i Valentina els agrada ajudar Walter, el jardiner, a cuidar les plantes, els arbres i les flors. Un dia, passa una cosa extraordinària que els canviarà la vida i que no poden compartir amb ningú. El seu secret pot salvar el roure del parc, la planta enfiladissa que tanca el pati d'escola i la gespa del camp de futbol. Però, per a fer-ho, hauran de superar situacions inesperades.
15,50€ 14,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Vacances 4t Primària Anaya
-5% en Llibres
Quadern de vacances Anaya 9788469832158 Quadern d'activitats amb els continguts actualitzats del nou curriculum. Llibre de lectura. Solucionari.
15,50€ 14,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
  • Recomanacions per a l’estiu en els nens i nenes de primària
  • Com repassar assignatures de primària a l'estiu?

Les vacances son per gaudir però també per continuar aprenent! Aquí teniu les millors recomanacions d'activitats d'estiu per a realitzar amb nens i nenes de primària:
Passar temps en família i amb amics. Jugueu a jocs de taula, canteu, cuineu, feu treballs manuals…
Entrenar el cos fent activitats físiques com córrer, ballar, saltar, nedar, patinar…
Mantenir l'hàbit d'estudi per a no perdre la rutina amb un quadern de vacances de 6 a 11 anys.
Llegir, llegir i llegir. S'entretindran, milloraran el seu nivell de lectura i treballaran la seva capacitat de comprensió lectora.

Els teus fills i filles han de repassar alguna de les seves assignatures de primària a l'estiu? No us espanteu! Tenim els millors quaderns de vacances de 6 a 11 anys tematitzats amb els seus personatges favorits (Gerónimo Stilton, el Club de Tea…) amb els quals l'aprenentatge i la diversió estan assegurats. Una altra opció són els quaderns de vacances de primària. Estudiar ja no serà mai més sinònim de càstig o d’avorriment!