Quaderns de vacances de Matemàtiques

Altres categories
Soci/a Abacus 13,20€
PVP 13,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,25€
PVP 12,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,84€
PVP 13,52€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,25€
PVP 12,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,25€
PVP 12,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
&lt P class=MsoNormal style=&quot TEXT-ALIGN: justify MARGIN: 0cm 0cm 0pt TEXT-JUSTIFY: inter-ideograph LINE-HEIGHT: 115%&quot &gt &lt SPAN lang=ES style='FONT-FAMILY: &quot Calibri&quot ,&quot sans-serif&quot '&gt Quadern complementari de Matemàtiques
Soci/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,84€
PVP 13,52€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Los cuadernos de la colección Objetivo aprobar Matemáticas ESO y Bachillerato pretenden reforzar y afianzar los contenidos y estándares esenciales del área en cada curso. Sirven para: • Repasar los contenidos aprendidos durante el curso escolar. • Trabaja
Soci/a Abacus 13,20€
PVP 13,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,25€
PVP 12,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern d'estiu per consolidar i repassar els continguts de Matemàtiques treballats durant el curs. Es treballen els continguts en 4programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: &amp lt b&amp gt numeració i càlcul&amp lt /b&amp gt , &amp
Soci/a Abacus 6,13€
PVP 6,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia de problemes i activitats que tr
Soci/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern d'estiu pensat per consolidar i repassar els continguts de Matemàtiques treballats durant el curs. Amb activitats de sistematització o d'aplicació, es treballen els continguts des de quatre escenaris diferents: el bosc, el fons del mar, la selva
Soci/a Abacus 8,93€
PVP 9,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.