Cuadernos de vacaciones de Matemáticas

Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant elcurs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variadatipologia de problemes i activitats que treballen en4 programes o blocs ben indicats per uns separadorso pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions,espai i mesura, estadística i atzar. A més, cada blocacaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
Socio/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant elcurs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variadatipologia de problemes i activitats que treballen en4 programes o blocs ben indicats per uns separadorso pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions,espai i mesura, estadística i atzar. A més, cada blocacaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
Socio/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMC E2 Vacances/Matemàtiques/18
Socio/a Abacus 10,92€
PVP 11,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,82€
PVP 13,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los cuadernos de la colección Objetivo aprobar Matemáticas ESO y Bachillerato pretenden reforzar y afianzar los contenidos y estándares esenciales del área en cada curso. Sirven para: • Repasar los contenidos aprendidos durante el curso escolar. • Trabaja
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitatsde matemàtiques per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar elsalumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
Socio/a Abacus 6,13€
PVP 6,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMC E6 Vacances/Matemàtiques/18
Socio/a Abacus 10,92€
PVP 11,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SMC E3 Vacances/Matemàtiques/18
Socio/a Abacus 10,92€
PVP 11,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los cuadernos de la colección Objetivo aprobar Matemáticas ESO y Bachillerato pretenden reforzar y afianzar los contenidos y estándares esenciales del área en cada curso. Sirven para: • Repasar los contenidos aprendidos durante el curso escolar. • Trabaja
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,82€
PVP 13,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CAC S2 Vacances/Matemàtiques
Socio/a Abacus 9,88€
PVP 10,40€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern d'estiu destinat a repassar els continguts treballats durant elcurs.
Socio/a Abacus 12,97€
PVP 13,65€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant elcurs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variadatipologia de problemes i activitats que treballen en4 programes o blocs ben indicats per uns separadorso pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions,espai i mesura, estadística i atzar. A més, cada blocacaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
Socio/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Quadern de vacances amb accés gratuït a l'aplicació educativa APPrepara, una aventura interactiva per aprendre jugant. Inclou una gran diversitat d'activitatsde matemàtiques per repassar els aprenentatges del curs, reforçar les competències bàsiques i preparar elsalumnes per al següent curs escolar. Conté el solucionari.
Socio/a Abacus 6,13€
PVP 6,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.