Cuadernos complementarios de texto

Otras categorías
Tabla circular giratoria con actividades de lectoescritura para que los niños identifiquen las letras y reconozcan su grafía. 14 cm.
Socio/a Abacus 4,32€
PVP 4,32€
NADAL E Càlcul 4/Nou-set. Restar emportant-ne
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€
Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballaraquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiquesi la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts decada curs.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballaraquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiquesi la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts decada curs.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Aquesta col·lecció té com a objectiu reforçar els continguts curriculars de matemàtiques i també treballaraquelles habilitats necessàries per millorar el rendiment en aquesta àrea. Per això es treballarà el càlcul mental, la numeració, les operacions aritmètiquesi la resolució de problemes com a continguts curriculars i, per altra banda, activitats de raonament lògic, memòria, estructuració espacial, observació i atenció. Aquestes activitats afavoreixen el pensament matemàtic i ajuden el nen a consolidar els continguts decada curs.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
NADAL E Càlcul 9/Nou-set. Sumar, restar, multiplicar, dividir enters
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€
NADAL E Comencem, continuem, acabem 1
Socio/a Abacus 1,90€
PVP 2,00€
NADAL E Comencem, continuem, acabem 3
Socio/a Abacus 1,90€
PVP 2,00€
Lectojocs té com a objectiu treballar la lectura a partir d'activitats que ajuden a la comprensió i a l'adquisició d'una velocitat de lectura adequada. El plantejament de cada quadern permet un ús flexible, en funció del nivell lector de cada nen.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Lectojocs té com a objectiu treballar la lectura a partir d'activitats que ajuden a la comprensió i a l'adquisició d'una velocitat de lectura adequada. El plantejament de cada quadern permet un ús flexible, en funció del nivell lector de cada nen.
Socio/a Abacus 2,94€
PVP 3,10€
Los cuadernos de cálculo trabajan las operaciones de la suma, resta, multiplicación y división, y los cuadernos de problemas tienenejercicios de las mismas operaciones pero el alumno debe razonar para poder hacer la operación adecuada. Permiten un trabajo individualizado y respetan el ritmo particular del alumno/a. Al finalizar el cuaderno, hay un autocontrol donde el alumno/a puede comprobarsus avances. En cada una de las páginas hay ejercicios con dibujos, en los que se esconde un tornillo con el objetivo de potenciarla concentración y agilidad visual del alumno/a en su localización.
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€
NADAL E Càlcul 4A/Nou-set. Restar amb més dificultat
Socio/a Abacus 0,95€
PVP 1,00€