ūüĎč Cupón: 6REGALO | 6€ gratis ūüíł en LEGO o Playmobil‚Ěē

Ciencias sociales y humanas

Si te interesa formarte sobre movimientos feministas y contra el patriarcado o quieres entender la situación política nacional, no te puedes perder nuestros libros de ciencias sociales y humanas. Compra libros de ciencias sociales y humanas online. En esta sección encontrarás una gran cantidad de libros de ciencias sociales y humanas en múltiples idiomas (alemán, catalán, valenciano, inglés, castellano, francés e italiano) para adultos. Una selección de lecturas sobre personajes, ideologías y sucesos tan importantes que quedarán grabados para siempre en nuestra memoria: Fariña, la tiranía, el nacionalismo, el fascismo, el feminismo, la guerra civil española, la batalla de Midway, la república, la conquista de América, Auschwitz, o la situación política en Cataluña, entre otros.

Otras categorías
Cuando oigo a la gente decir que se han sentido inspirados por la mentalidad mamba, pienso que todo mitrabajo, todo mi esfuerzo y todo el sudor, ha merecido la pena. Por eso he escrito este libro. Todas las páginas contienen enseñanzas, no sólo sobre el baloncesto, sino también sobre la mentalidad mamba. Es decir, sobre la vida.
Socio/a Abacus 23,70€
PVP 24,95€
Esta es una historia real. La de una mujer sin hogar, discapacitada y enferma que trata de solicitar la renta mínima a la que tienederecho según los optimistas mensajesde la administración y los medios. Pero el laberinto burocrático que debe recorrer p
Socio/a Abacus 8,45€
PVP 8,90€
El procés català va avançar durant anys marcat per unfactor que el diferenciava d'altres moviments populars i explicava força coses de la cultura catalana: elsentit de l'humor. Estel la per aquí, Estel la per allà... Aquesta noia no se n'ha perdut ni una manifestació! Un testimoni privilegiat de les jornades multitudinàries dels últims temps entorn del dret d'autodeterminació.
Socio/a Abacus 15,20€
PVP 16,00€
Historia serie menorCátedra
Socio/a Abacus 17,48€
PVP 18,40€
Aquest llibre té com a objectiu ajudar a trobar i solucionar errades lingüístiques que els correctors ortogràfics i gramaticals en línia no poden detectar. Volfacilitar, de la manera més eficaç i sintètica possible, la resolució de dubtes lingüístics que sorgeixenamb freqüència, aquells dels quals l'usuari té menysinformació. Per això aborda els temes que més problemes li provoquen: la puntuació, les convencions i elsaspectes tipogràfics, els pronoms personals forts ifebles, els possessius, les preposicions per i per a,els règims verbals, els verbs ser i estar, els adverbis amb -ment, els adjunts locatius, les datacions, l'ordre oracional i sintagmàtic, els connectors, la correlació verbal i les interferències lingüístiques. Cada unitat resumeix el tipus de problema que tracta,n'explica els paràmetres que el determinen, hi ofereix un seguit de solucions genuïnes i d'exercicis, i facilita bibliografia complementària per aprofundir-hi.Les propostes abracen el català central però tenen en compte tant la llengua estàndard escrita com la llengua estàndard oral i els registres informals.
Socio/a Abacus 13,30€
PVP 14,00€
Feminismos Cátedra
Socio/a Abacus 15,53€
PVP 16,35€
Socio/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
En este libro, Fromm analiza la situación del hombre en la moderna sociedad industrial y la paradójica noción de libertad/esclavitud que se produce al liberarse de los vínculos de la sociedad tradicional, cayendo preso de las nuevas trampas del consumo
Socio/a Abacus 18,00€
PVP 18,95€
Un alegato contra el modelo de mujer perfecta. Un catálogo de vidas, de señoras agradables o terribles, patéticas o admirables, derrotadas o triunfantes. Personas pococomunes con unas vidas fascinantes. PREMIO NACIONAL DE LAS LETRAS 2017
Socio/a Abacus 21,75€
PVP 22,90€
• LA GENT COMENÇA A DIR QUE TOT TEMPS PASSAT VA SER MILLOR. • TOTS ELS MISSATGES QUE T’ENVOLTEN SÓN BREUSI ENCOMANADISSOS. • TOT AQUELL QUE BUSCA EL MATÍS ÉSUN PEDANT. • I ELS QUE VOLEN REVISAR UN ACUDIT O UNANOVEL·LA DES DE LA RAÇA O EL SEXE ESTAN ACABANT AMB LA LLIBERTAT D’EXPRESSIÓ. • PERÒ, MENTRESTANT, MIG MÓNS’HA POSAT A VOTAR A LA ULTRADRETA. Segur que aquest últim punt et preocupa. Però, que potser no has subscrit mai algun dels altres quatre? Jason Stanley ensexplica els mecanismes que empra el feixisme per arribar al poder i articular les nostres vides: del passat mític a la propaganda, passant per la sexualitat,la jerarquia o el victimisme d’ells contra nosaltres.El feixisme no és només cosa del passat, sinó que s’ha infiltrat en el present per, si no en prenem consciència, marcar l’agenda del futur. D’un futur molt negre. «Fatxa» ens ajuda a detectar fins a quin punt n’estem envoltats i com podríem pensar un altre tipusde futur.
Socio/a Abacus 16,05€
PVP 16,90€
«¿Ha crecido España en los dos últimos siglos? Sí, y mucho. ¿Ha convergido respecto a los países de la Europa Occidental? No, losuficiente», nos dicen los autores deeste libro, para quienes el problema central de la economía española desde finales de
Socio/a Abacus 26,50€
PVP 27,90€
Socio/a Abacus 21,75€
PVP 22,90€