🚚 Enviament gratuït a partir de 19€ en llibres i llibres infantils 🚚

Quaderns de vacances Secundària

En els cursos d’Educació Secundària es facilita els coneixements dels elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes. En aquest espai trobaràs els quaderns vacances per poder reforçar els aprenentatges que s’imparteixen a tots els cursos de Secundària.

Altres categories
Soci/a Abacus 12,82€
PVP 13,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quaderns indicats per reforçar els coneixements de la llengua anglesa adquirits els curs passat
Soci/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quaderns indicats per reforçar els coneixements de la llengua anglesa adquirits els curs passat
Soci/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MCMC S2 Key Revision/Catalunya
Soci/a Abacus 17,00€
PVP 17,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANF S2 Vacaciones Francés pack
Soci/a Abacus 18,33€
PVP 19,30€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern complementari de Llengua catalana pensat perconsolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de llengua delcurs següent amb una bona base. Comprèn una variadatipologia d'activitats que treballen en 4 programes oblocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: lectura i comprensió lectora, ortografia, gramàtica ilèxic, expressió escrita. A més al final del quadernhi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucionsde les activitats.
Soci/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant elcurs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variadatipologia de problemes i activitats que treballen en4 programes o blocs ben indicats per uns separadorso pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions,espai i mesura, estadística i atzar. A més, cada blocacaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
Soci/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant elcurs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variadatipologia de problemes i activitats que treballen en4 programes o blocs ben indicats per uns separadorso pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions,espai i mesura, estadística i atzar. A més, cada blocacaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
Soci/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern complementari de Llengua catalana pensat perconsolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de llengua delcurs següent amb una bona base. Comprèn una variadatipologia d'activitats que treballen en 4 programes oblocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: lectura i comprensió lectora, ortografia, gramàtica ilèxic, expressió escrita. A més al final del quadernhi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucionsde les activitats.
Soci/a Abacus 13,06€
PVP 13,75€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Los cuadernos de la colección Objetivo aprobar Lengua y Literatura ESO y Bachillerato pretenden reforzar y afianzar los contenidos y estándares esenciales del área en cada curso.Sirven para:•Asegurar de forma eficaz de los aspectos teóricos y práctics de la materia en cada uno de los cursos.•Repasar los contenidos aprendidos a lo largo del curso.•Complementar el trabaj durante el curso escolar.•Trabajar sobre los estándares de aprendizaje evaluables.Los cuadernos se estructuran enunidades didácticas, cada una de las cuales contiene un resumen de los contenidos fundamentales y gran variedad de actividades propuestas.Las actividades propuestas trabajan las competencias clave, y especialmente la competencia lingüística.Incluye solucionario extraíble.
Soci/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Producte sense stock
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 12,82€
PVP 13,50€
Producte sense stock
Has afegit la quantitat màxima disponible.
  • Per què és important repassar durant les vacances durant l'ESO?
  • Consells per a estudiar per a l'ESO durant les teves vacances

Fer un repàs durant les vacances d’allò après a l'ESO és imprescindible per a reforçar i consolidar tots els continguts apresos durant l'any i preparar-se per a afrontar el proper curs escolar. Perquè l'estiu, el Nadal o la setmana santa, a més de per a descansar, gaudir i desconnectar, són per a no oblidar.

Aquí tens uns consells útils per a estudiar per a l'ESO durant les teves vacances:
Determina quan, on i quant temps estudiaràs. I no t'oblidis d'establir descansos. Són necessaris per al cervell!
•     Fixa objectius d'estudi realistes i assolibles (per temes o blocs de contingut), I compleix-los!
 Combina la teoria amb la pràctica. A més d'entendre els conceptes teòrics de les teves anotacions i llibres de text, aplica'ls fent exercicis.
•      Utilitza quaderns de vacances d'ESO com a suport per a l'estudi i per a preparar-te per al curs següent.