Quaderns de vacances Secundària

En els cursos d’Educació Secundària es facilita els coneixements dels elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes. En aquest espai trobaràs els quaderns vacances per poder reforçar els aprenentatges que s’imparteixen a tots els cursos de Secundària.

Quadern de vacances Text 9788441230446 Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia de problemes i activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions, espai i mesura, estadística i atzar. A més, cada bloc acaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Text 9788441230361 Quadern complementari de Llengua catalana pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de llengua del curs següent amb una bona base. Comprèn un
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Text 9788441230408 Quadern complementari de Lengua castellana pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de llengua del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia d'activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: lectura i comprensió lectora, ortografia, gramàtica i lèxic, expressió escrita. A més al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Text 9788441230453 Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia de problemes i activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions, espai i mesura, estadística i atzar. A més, cada bloc acaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Text 9788441230378 Quadern complementari de Llengua catalana pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de llengua del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia d'activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: lectura i comprensió lectora, ortografia, gramàtica i lèxic, expressió escrita. A més al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Text 9788441230415 Quadern complementari de Lengua castellana pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de llengua del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia d'activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: lectura i comprensió lectora, ortografia, gramàtica i lèxic, expressió escrita. A més al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Text 9788441230460 Quadern complementari de Matemàtiques pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de matemàtiques del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia de problemes i activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: numeració i càlcul, canvis i relacions, espai i mesura, estadística i atzar. A més, cada bloc acaba amb un Test i al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Text 9788441230385 Quadern complementari de Llengua catalana pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de llengua del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia d'activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: lectura i comprensió lectora, ortografia, gramàtica i lèxic, expressió escrita. A més al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Text 9788441230422 Quadern complementari de Lengua castellana pensat per consolidar i repassar els continguts treballats durant el curs i per encarar els continguts de llengua del curs següent amb una bona base. Comprèn una variada tipologia d'activitats que treballen en 4 programes o blocs ben indicats per uns separadors o pestanyes: lectura i comprensió lectora, ortografia, gramàtica i lèxic, expressió escrita. A més al final del quadern hi ha un bloc d'activitats de síntesi i les solucions de les activitats.
14,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Barcanova 9788448940195
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Barcanova 9788448942052
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Barcanova 9788448940201
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Barcanova 9788448942021
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Barcanova 9788448942069
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Barcanova 9788448940218
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Barcanova 9788448942038
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Barcanova 9788448942076
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Quadern de vacances Santillana 9788496597549 Aquest és un quadern de vacances per a alumnes, amb temes seleccionats per aconseguir diploma. 1 ESO VACANCES FRANCES + CD de Diversos autors editat per SANTILLANA (07/05/2008), és una ajuda eficaç per reforçar els continguts i les destreses bàsiques del nivell de quaderns de vacances. Els professors trobaran en aquest quaderns de vacances amb exercicis una eina vàlida de suport escolar. Un llibre de quaderns de vacances indispensable per al nen que us permetrà planejar totes les classes gràcies a quaderns de vacances. Amb 1 ESO VACANCES FRANCES + CD, l'alumne podrà comprovar que ha adquirit el nivell de l'assignatura.
20,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Quadern de vacances Santillana 9788496597556 Aquest és un quadern de vacances per a alumnes, amb temes seleccionats per aconseguir diploma. 2 ESO VACANCES FRANCES + CD de Diversos autors editat per SANTILLANA (07/05/2008), és una ajuda eficaç per reforçar els continguts i les destreses bàsiques del nivell de quaderns de vacances. Els professors trobaran en aquest quaderns de vacances amb exercicis una eina vàlida de suport escolar. Un llibre de quaderns de vacances indispensable per al nen que us permetrà planejar totes les classes gràcies a quaderns de vacances. Amb 2 ESO VACANCES FRANCES + CD, l'alumne podrà comprovar que ha adquirit el nivell de l'assignatura.
20,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Quadern de vacances Burlington 9789963478668 Quaderns indicats per reforçar els coneixements de la llengua anglesa adquirits els curs passat
Socis 15,15€
15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Quadern de vacances Burlington 9789963478606 Quaderns indicats per reforçar els coneixements de la llengua anglesa adquirits els curs passat
Socis 15,15€
15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Quadern de vacances Burlington 9789963478637 Quaderns indicats per reforçar els coneixements de la llengua anglesa adquirits els curs passat
Socis 15,15€
15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Casals 9788421853177 CAC S1 Vacances/Matemàtiques
11,99€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern de vacances Casals 9788421853184 CAC S2 Vacances/Matemàtiques
Socis 9,88€
10,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
  • Per què és important repassar durant les vacances durant l'ESO?
  • Consells per a estudiar per a l'ESO durant les teves vacances

Fer un repàs durant les vacances d’allò après a l'ESO és imprescindible per a reforçar i consolidar tots els continguts apresos durant l'any i preparar-se per a afrontar el proper curs escolar. Perquè l'estiu, el Nadal o la setmana santa, a més de per a descansar, gaudir i desconnectar, són per a no oblidar.

Aquí tens uns consells útils per a estudiar per a l'ESO durant les teves vacances:
Determina quan, on i quant temps estudiaràs. I no t'oblidis d'establir descansos. Són necessaris per al cervell!
•     Fixa objectius d'estudi realistes i assolibles (per temes o blocs de contingut), I compleix-los!
 Combina la teoria amb la pràctica. A més d'entendre els conceptes teòrics de les teves anotacions i llibres de text, aplica'ls fent exercicis.
•      Utilitza quaderns de vacances d'ESO com a suport per a l'estudi i per a preparar-te per al curs següent.