Estudis de pedagogia

Altres categories
Estem educant segons els temps que estem vivint? El sistema educatiu ajuda els joves a créixer amb esperit crític? «Des del primer dia que vaig trepitjar una aula he volgut capgirar-ho tot perquèels protagonistes siguin els alumnes, per oferir-losun aprenentatge lligat als seus interessos reals», afirma Cristian Olivé, el professor que ha introduït ales seves classes les cançons de Rosalía, les sèriesde Netflix o les pancartes de les manifestacions del8 de març. «Soc un profe rebel perquè prefereixo deixar enrere l'escola del passat. M'agrada tenir-la present per imitar-ne els èxits, però miro cap endavant perquè el futur ho mereix», escriu. «Soc un profe rebel perquè intento canviar l'educació des de dins, però també aspiro que siguin rebels les famíliesi tots els altres agents de la comunitat educativa. Soc un profe rebel perquè m'esforço sempre per potenciar el talent dels alumnes, per despertar-los inquietuds i per remoure consciències... Siguem rebels!»
Soci/a Abacus 16,05€
PVP 16,90€
Neurociència per educadors és un llibre esplèndid quedu un subtítolprou explícit. Els lectors hi trobaran«tot allò que sempre han volgutsaber del cervell dels seus alumnes i mai ningú s'ha atrevit a explicar-los de manera entenedora i útil». Per sorpresa de molts, el resultat noés una esmena a la totalitat de la pedagogia moderna, sinó unaexplicació científica complementària de per què, si es treballa ambconeixement idedicació, les coses funcionen raonablement bé. I unargument sòlid per no fer marxa enrere, com semblen voler algunes veusdesmemoriades. Un llibre rigorós, clar i plaent, ple d'idees per meditarsobre l'ofici de ser aprenents.
Soci/a Abacus 18,05€
PVP 19,00€
Soci/a Abacus 25,17€
PVP 26,50€
Obra basada en la teoria de Lóczy i que es cartacteritza en una acció coordinada entre l'infant i el mestre, en la qual no és possible dissociar moviment, emoció, cognició, intel·ligència, coneixement, etc. i que fa possible que cada infant tingui la possibilitatde conèixer-se i de descobrir i relacionar-se amb el món.
Soci/a Abacus 8,93€
PVP 9,40€
És una invitació a habitar l'espai incòmode que se situa entre eldiscurs i la pràctica. Un diari de viatge que narra la recerca demillors maneres d'ensenyar i d'afavorir l'aprenentatge de les ciències
Soci/a Abacus 13,30€
PVP 14,00€
L'autor teixeix amb la finor de la reflexió i de l'experiència de treball a les escoles unes idees absolutament innovadores sobre els infants i el teatre, però el teatre amb majúscules. El fil del gargot teatral ens porta a descobrir com, des de molt peti
Soci/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
Un libro de fin abierto, un inicio, un reset, una puerta, una herramienta... Y, sobre todo, una provocación al juego, a la experimentación y a la creatividad. Bienvenidos al universo de las piezas sueltas!Disfrutadlo mucho.
Soci/a Abacus 23,75€
PVP 25,00€
Soci/a Abacus 14,25€
PVP 15,00€
Les aventures que l'autora relata són una pràctica transformadora que converteix els infants en protagonistes actius del seu aprenentatge. Infants de diferents edats que aprenen els uns dels altres, que viuen amb llibertat el joc, que adquireixen la pròpi
Soci/a Abacus 15,20€
PVP 16,00€
Cada volum contempla unes orientacions didàctiques, propostes d'activitats i conté un annex amb models de plantilles fotocopiables.
Soci/a Abacus 18,95€
PVP 19,95€
Soci/a Abacus 37,52€
PVP 39,50€
La publicació que presentem té com a objectiu ajudar i orientar elsmestres per al seu futur ingrés en el Cos de Mestres en la especialitatde Primària, així com oferir un recurs útil per a aquells professionalsque treballen en aquesta etapa.Aquest segon volum del temari desenvolupa els temes 14 a 25 del programaoficial de manera exhaustiva, amb un contingut actualitzat i adaptattant a allò establert a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig,d'Educació (LOE), com a la Llei Orgànica 8/2013, de 9 de desembre, per ala millora de la qualitat educativa (LOMCE).Cada tema conté una introducció i una conclusió, com demanen elscriteris d'avaluació dels tribunals, un esquema per tal que l'opositortingui una visió global del tema i l'ajudi al seu estudi i memorització,així com bibliografia actualitzada.En relació amb la legislació educativa, hem tingut en compte aquellspreceptes de la LOE i de la LOMCE que estan connectats amb cada tema,però l'opositor o opositora haurà d'examinar i tenir en compte lalegislació específica de la comunitat per la qual es presenti al'oposició.
Soci/a Abacus 33,25€
PVP 35,00€