Bases legals del Torneig de Cubs de Rubik 


Ets capaç de muntar el cub de Rubik en menys de 2 minuts? Vine a la nostra botiga a demostrar-ho el dia 28 de juny de 2023. Els dos més ràpids tenen premi! 


Article 1: Organització del torneig 

1.1. El torneig de cubs de Rubik es durà a terme el dia 28 de juny de 2023 de 17:00 a 19:00 h. 

1.2. El torneig està organitzat per Abacus Girona Centre amb domicili Sant Antoni Maria Claret 39 - 41, Girona, i amb C.I.F. número F-08226714. 

1.3. No hi ha limitacions d’àmbit territorial per participar-hi. Tothom és benvingut.


Article 2: Categories del torneig 

2.1. El torneig comptarà amb dues categories: Junior i Adult. 

2.2. La categoria Junior està oberta a participants de 5 a 12 anys, mentre que la categoria Adult està oberta a participants a partir de 13 anys. 

2.3. Els participants hauran d'inscriure's en la categoria corresponent a la seva edat a través del correu gironacentre.nollibres@abacus.coop o a través d’Instagram https://www.secure.instagram.com/gironacentre_abacus/. La data límit d'inscripció és fins al 27 de juny del 2023. Places il·limitades.


Article 3: Regles del torneig 

3.1. Els cubs de Rubik per a utilitzar durant el torneig seran proporcionats per part de la cooperativa. 

3.2. Només es permetrà l'ús del cub de Rubik proporcionat per la cooperativa. 

3.3. Els participants competiran individualment i es mesurarà el temps que triguen a resoldre el cub. 

3.4. La resolució del cub es considera completa quan totes les cares estan correctament alineades. 


Article 4: Procés de competició 

4.1. Els participants competiran entre ells al mateix temps per tal de resoldre completament en el mínim temps possible el cub de Rubik, el temps es mesurarà amb un cronòmetre exprés. 

4.2. Els participants tindran personal supervisant la competició des de l’inici al final d’aquesta.

4.3. En cas que cap participant aconsegueixi resoldre el cub no hi haurà cap guanyador. 


Article 5: Desempats 

5.1. En cas d'empat entre dos o més participants, es realitzarà una ronda addicional per a determinar al guanyador. 

5.2. La ronda addicional consistirà a resoldre un cub de Rubik addicional en el menor temps possible. 

5.3. En cas de persistir l'empat, es repetirà el procés fins que es determini un guanyador. 


Article 6: Premis 

6.1. S'atorgaran premis a un guanyador per categoria. 

6.2. Els premis serà una targeta regal amb un import de 20 € per gastar-se en qualsevol botiga d’Abacus. 


Article 7: Comunicació 

7.1. L’entitat es reserva el dret de comunicar a diferents mitjans publicitaris, a les seves xarxes socials i a la seva pàgina web el nom de les persones guanyadores del sorteig. Només pel fet d’acceptar el premi, el beneficiari autoritza a Abacus a utilitzar, si cal, la seva imatge en l’explotació publicitària que es faci del premi concedit. L’acceptació del premi implica l’acceptació d’aquesta clàusula. 


Article 8: Protecció de dades 

8.1. Les dades personals dels participants en aquest sorteig i la imatge del guanyador queden subjectes a la mateixa política de protecció de dades que Abacus ja duu a terme respecte dels seus socis i sòcies i, per tant, seran objecte de tractament en els mateixos termes i condicions que es tracten les dades personals dels socis i sòcies d’Abacus, dels quals aquests són coneixedors. La informació detallada de la nostra política de privacitat es troba a 

https://abacus.coop/ca/condicion-legals-i-de-privacitat/ . El nom i la imatge del guanyador es podran difondre al web d’Abacus, xarxes socials i publicacions pròpies. 


Article 9: Responsabilitat i exoneració 

9.1. Els participants assumeixen tota la responsabilitat per la seva participació en el torneig. 

9.2. L’entitat no es farà responsable d’aquelles transmissions electròniques que arribin incompletes, s'efectuen amb retard, es perdin, siguin invàlides en conformitat amb el que estableix en les presents bases, s’enviïn a través de canals no establerts en el sorteig o siguin confuses per qualsevol motiu (errors tècnics inclosos, però no limitats, al mal funcionament de qualsevol xarxa, hardware, software, error humà, tècnic o de qualsevol altre tipus), que puguin succeir al processar les participacions. 

9.3. L'entitat organitzadora no es fa responsable de lesions, danys o pèrdues que poguessin ocórrer durant el torneig o per l’ús inadequat dels premis. 

9.4. Excepte que la Llei especifiqui expressament el contrari, Abacus no serà responsable pels danys i perjudicis que pogués patir el guanyador amb motiu de la participació en el present torneig o per l’ús inadequat dels premis. 

9.5. La participació en aquest torneig suposa la plena acceptació de les presents bases. 


Article 10: Disposicions finals 

10.1. L'entitat organitzadora es reserva el dret de modificar les bases del torneig si fos necessari, sempre que es notifiqui als participants amb antelació. 

10.2. Qualsevol situació no contemplada en aquestes bases serà resolta per l'entitat organitzadora.