Llibres de text

Altres categories
VVC E5 Aprenc ortografia 5
Soci/a Abacus 4,70€
PVP 4,70€
SANF S1 Parachute/Cahier pack
Soci/a Abacus 29,05€
PVP 30,58€
Cuaderno de actividades con ejercicios para practicarlas destrezas y contenidos del Student¿s Book, listado de palabras y referencia gramatical con explicaciones en catalán. Incluye acceso al Student¿s ResourceCentre con práctica adicional autocorregible y audios.
Soci/a Abacus 26,71€
PVP 28,20€
BARC P Bona traça 3
Soci/a Abacus 10,35€
PVP 10,35€
Una propuesta muy atractiva para refrescar y repasarel inglés, con ejercicios adaptados para ir progresando de forma lúdica, juegos y pasatiempos en los que aplicar lo aprendido, listas temáticas de vocabulariopara ampliar el léxico, cuadros gramaticales para repasar las nociones importantes y trucos para mejorar el inglés. Incluye, además, las soluciones de todos los ejercicios así como cuadros de información cultural sobre la civilización anglosajona, una sección de léxico inglés-español y un listado de verbos irregulares ingleses.
Soci/a Abacus 8,50€
PVP 8,95€
VOX English is Fun 11-12/80 pasatiempos
Soci/a Abacus 8,45€
PVP 8,90€
VVC B1 Dibuix tècnic/DTB1
Soci/a Abacus 37,00€
PVP 37,00€
VVC E2 Castellà (3)/Zoom
Soci/a Abacus 23,85€
PVP 25,18€
. TRAÇOS és un quadern per practicar la mecànica de l'escriptura d'una manera regular i autònoma. . A partir de jocs i activitats, els alumnes interioritzen progressivament el domini de la mà i el traç de les grafies i al mateix temps adquireixen rapidesa i polidesa en l'escriptura, indispensables per a una comunicació eficaç. . Dos quaderns en un, per treballar separadament la grafia de lletres i nombres. . Inclou una pissarra de plàstic transparent per posar sobre cada full del quadern i un retolador que s'esborra tantes vegades com es vulgui per practicar el traç sobre el paper.
Soci/a Abacus 9,94€
PVP 9,94€
Arribem al Llenguatge musical 4t nivell i acabem la presentació dels principals elements rítmics, melòdicsi harmònics que constitueixen el llenguatge musicalmés elemental. Tindrem dos cursos més per a assimilar-los i treballar-los en un sentit més sintàctic que ens doni la veritable perspectiva de la comprensió delllenguatge musical. Seguirem treballant des de diferents fronts per a arribar a una comprensió global i per a descobrir-ne la lògica lingüística. Buscarem eltreball sistemàtic, la repetició no monòtona dels exercicis, però sí insistent i perseverant que familiaritzi i naturalitzi els procediments per tal que siguinefectius. El llibre conté moltes de les propostes dela primera part del tercer grau d'El meu llibre de música d'Ireneu Segarra com també del Llenguatge Musical Segon Curs de Santi Riera. En tot cas hi ha una redistribució dels continguts que afavoreix un treballmés pausat i segurament més d'acord amb les dinàmiques i dedicacions que tenen els alumnes actualment a les escoles de música. Com sempre, la utilització del llenguatge en el cant coral o en l'instrument que fanels alumnes d'una manera totalment funcional, és la millor garantia per connectar tots els elements treballats i adquirir l'autonomia i la seguretat que ens proposem.
Soci/a Abacus 19,95€
PVP 19,95€
BURC S1 Way to English/WB
Soci/a Abacus 23,98€
PVP 25,32€
La família d'en Pep improvisa una representació: el pare i la mare són els protagonistes i els fills hi participen espontàniament. Els diàlegs neixen d'un conegut embull de paraules...La col·lecció A poca poc, és un mètode progressiu d'aprenentatge de la lectura i l'escriptura. Els textos estan pensats per treballar les dificultats de la lectura d'una manera progressiva. Al principi de cada llibre hi ha un guiósobre la història que es narra i, al final, anotacions per al mestre.
Soci/a Abacus 2,95€
PVP 3,10€