MARC CFGM Electrònica/16 Marcombo 9788426724007

Más información

Detalles del producto

Información extra

Descripción

Aquest llibre d’Electrònica, que correspon al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques iAutomàtiques, considera dos grans blocs temàtics: elprimer dedicat a l’electrònica digital (tres unitats)i el segon dedicat a l’electrònica analògica (vuit unitats). A mesura que l’alumne avanci en cada tema podrà consolidar allò après mitjançant pràctiques de simulació o bé mitjançant muntatges pràctics a fer al laboratori d’electrònica. El disseny curricular habitual del Cicle comporta que els mòduls d’Electrònica id’Electrotècnia es cursin en paral·lel durant el primer curs, per això s’ha optat per començar per l’electrònica digital, ja que per treballar-la ens basàvem en l’Àlgebra de Boole, en codis binaris i en tota unasèrie de conceptes que no es treballen a l’Electrotècnia. Per poder treballar aquest bloc, no obstant això, sí que calen una sèrie de coneixements previs relacionats amb les principals magnituds elèctriques (tensió, intensitat de corrent, resistència, potència...)i les diferents formes de mesurar-les. Per això es dedica el primer tema del bloc de digital a abordar, demanera ràpida i senzilla, aquests conceptes i a l’úsdels instruments de mesura més habituals d’aquestesmagnituds. El bloc d’electrònica analògica necessitaun coneixement més profund de totes les magnituds elèctriques implicades, així com dels diferents tipus desenyals: continus, polsants, alterns, etc. i del comportament dels components passius, tant en corrent continu com en corrent altern. El primer bloc, d’electrònica digital, el formen tres unitats. La primera unitat és d’introducció al mòdul, ja que proporciona elsconeixements bàsics per poder entendre l’electrònica. Les dues unitats següents són pròpiament d’electrònica digital: la segona està dedicada a l’electrònicadigital combinacional i la tercera a l’electrònica seqüencial. L’electrònica analògica s’ha estructurat en8 unitats que permeten a l’alumnat treballar els continguts a la vegada que poder muntar i/o simular elscircuits tractats. La unitat 4 està dedicada a components passius i la unitat 5 està dedicada als díodes.A partir de la unitat 6 es presenten les diferents parts d’una font d’alimentació estabilitzada amb Zener.La unitat 7 es dedica al transistor i a les seves aplicacions, i la 9 als amplificadors operacionals i ales configuracions més habituals per a realitzar amplificadors de senyal. A totes elles es proposen pràctiques de simulació i/o muntatge per a consolidar els coneixements i , en algun cas, s´introdueixen nous coneixements a través de l´experiència o exercicis proposats.

Ficha técnica

Ficha técnica

Tipo de producto: Libro de texto
Materia: CFM07
EAN: 9788426724007
Referencia Abacus: 1206338.82
Si lo pides Ahora, llega...

Disponibilidad bajo demanda

Realizaremos un pedido al proveedor para que puedas disponer de él en un tiempo estimado de 10 días (laborables)

Envío gratis a partir de 19€ en todos los libros
Socio/a Abacus 27,26€
PVP 28,70€
Socio/a Abacus 27,26€
PVP 28,70€
Este producto no está disponible. Por favor, selecciona otra opción.
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 27,26€
PVP 28,70€

Producto sin stock

Socio/a Abacus 27,26€
PVP 28,70€

Detalles del producto

Información extra

Descripción

Aquest llibre d’Electrònica, que correspon al Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Instal·lacions Elèctriques iAutomàtiques, considera dos grans blocs temàtics: elprimer dedicat a l’electrònica digital (tres unitats)i el segon dedicat a l’electrònica analògica (vuit unitats). A mesura que l’alumne avanci en cada tema podrà consolidar allò après mitjançant pràctiques de simulació o bé mitjançant muntatges pràctics a fer al laboratori d’electrònica. El disseny curricular habitual del Cicle comporta que els mòduls d’Electrònica id’Electrotècnia es cursin en paral·lel durant el primer curs, per això s’ha optat per començar per l’electrònica digital, ja que per treballar-la ens basàvem en l’Àlgebra de Boole, en codis binaris i en tota unasèrie de conceptes que no es treballen a l’Electrotècnia. Per poder treballar aquest bloc, no obstant això, sí que calen una sèrie de coneixements previs relacionats amb les principals magnituds elèctriques (tensió, intensitat de corrent, resistència, potència...)i les diferents formes de mesurar-les. Per això es dedica el primer tema del bloc de digital a abordar, demanera ràpida i senzilla, aquests conceptes i a l’úsdels instruments de mesura més habituals d’aquestesmagnituds. El bloc d’electrònica analògica necessitaun coneixement més profund de totes les magnituds elèctriques implicades, així com dels diferents tipus desenyals: continus, polsants, alterns, etc. i del comportament dels components passius, tant en corrent continu com en corrent altern. El primer bloc, d’electrònica digital, el formen tres unitats. La primera unitat és d’introducció al mòdul, ja que proporciona elsconeixements bàsics per poder entendre l’electrònica. Les dues unitats següents són pròpiament d’electrònica digital: la segona està dedicada a l’electrònicadigital combinacional i la tercera a l’electrònica seqüencial. L’electrònica analògica s’ha estructurat en8 unitats que permeten a l’alumnat treballar els continguts a la vegada que poder muntar i/o simular elscircuits tractats. La unitat 4 està dedicada a components passius i la unitat 5 està dedicada als díodes.A partir de la unitat 6 es presenten les diferents parts d’una font d’alimentació estabilitzada amb Zener.La unitat 7 es dedica al transistor i a les seves aplicacions, i la 9 als amplificadors operacionals i ales configuracions més habituals per a realitzar amplificadors de senyal. A totes elles es proposen pràctiques de simulació i/o muntatge per a consolidar els coneixements i , en algun cas, s´introdueixen nous coneixements a través de l´experiència o exercicis proposats.

Ficha técnica

Ficha técnica

Tipo de producto: Libro de texto
Materia: CFM07
EAN: 9788426724007
Referencia Abacus: 1206338.82
Socio/a Abacus 27,26€
PVP 28,70€

Comprobar disponibilidad de Click&Collect

Indica tu localidad para encontrar tu tienda más cercana