Libros en otros idiomas

Otras categorías
Aquest és un llibre de consulta ràpida de la conjugació dels verbs catalans. Qualsevol dubte que se li pugui presentar a l'usuari sobre qualsevol verb, el podrà resoldre consultant en l'índex de verbs. L'índex d'Els verbs conjugats inclou tots els verbs (més de 8.800) continguts en el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, el diccionari normatiu de la llengua catalana. Aquesta edició ha estat actualitzada per recollir els canvis ortogràfics derivats de la nova Ortografia de la Llengua Catalana publicada recentment perl'IEC.
Socio/a Abacus 5,65€
PVP 5,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Italiano para el viajero será la compañía perfecta para el viajero rumbo a los países que tienen como lengua oficial el italiano. Esta guía es perfecta para comunicarse y disfrutar aún más del viaje.
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Portugués para el viajero será la compañía perfecta para el viajero rumbo a los países que tienen como lengua oficial el portugués. Esta guía es perfecta para comunicarse y disfrutar aún más del viaje.
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest Diccionari ha aparegut en un moment en què laXina assoleix un paper cada vegada més decisiu a nivell mundial i ha augmentat les seves relacions amb elsaltres pobles. Els Països Catalans no en resten al marge, i això es reflecteix en un interès creixent envers la llengua i la civilització xineses i en un increment de l'intercanvi comercial amb la Xina. És per això que aquest Diccionari pretén, a més a més de constituir una pràctica eina de consulta adreçada als nostres estudiants de xinès i als milers de xinesos queviuen entre nosaltres, esdevenir també profitós per atots aquells que necessiten la llengua per a la vidacomercial o per a la recerca acadèmica.· 20.000 entrades catalanes amb 38.000 accepcions i 6.000locucions· 6.000 caràcters xinesos amb 20.000 articles· 1.500 noms de lloc i de persona, històricsi mitològics
Socio/a Abacus 53,20€
PVP 56,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest llibre conté: exercicis, solucions dels exercicis, gramàtica d’ús i transcripcions de tots els materials auditius. Exercicis: hi ha sis unitats corresponents a les sis unitats del Llibre de l’alumne. Cadaunitat té entre 30 i 40 exercicis, segons la complexitat de cadascuna. La progressió dels elements lingüístics que s’hi treballen és paral·lela a la del Llibrede l’alumne. Solucions: són darrere dels exercicis.Gramàtica: es tracta d’una gramàtica d’ús seqüenciadaper unitats que conté explicacions sobre la forma il’ús dels elements gramaticals necessaris, només, perresoldre cada activitat del Llibre de l’alumne. Al final hi ha un resum dels paradigmes dels elements gramaticals apareguts al Llibre de l’alumne, presentatsen quadres generals. Transcripcions: és el compendi de les transcripcions de tots els elements orals enregistrats, tant del Llibre de l’alumne com del Llibre d’exercicis.
Socio/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En els darrers anys, els intercanvis entre Rússia i els Països Catalans s'han intensificat en el terreny de l'art, de la música, de l'esport, de la ciència, dels negocis i del turisme. L'objectiu del Diccionari és oferir a l'usuari català una eina en la tasca de traduir del rus al català i ajudar també els catalanòfils russoparlants. Amb aquesta finalitat, l'obra ofereix una rica selecció d'expressions, girs i construccions russes amb els equivalents catalans corresponents, i viceversa, no tan sols de l'àmbit de la llengua estàndard sinó també del registre col·loquiali de la terminologia especialitzada, amb una atencióespecial a les expressions actuals i als neologismesque el lector pot trobar tant a la premsa contemporània com a les publicacions científiques.· 48.000 entrades· 94.000 accepcions· 15.000 locucions, frases fetes i refranys· 6.000 exemples d'ús· 2.000 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics
Socio/a Abacus 53,20€
PVP 56,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 14,44€
PVP 15,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Francés para el viajero será la compañía perfecta para el viajero rumbo a los países que tienen como lengua oficial el francés. Esta guía es perfecta para comunicarse y disfrutar aún más del viaje.
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Después del clamoroso éxito de
Socio/a Abacus 23,65€
PVP 24,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
HER Ruso Hispanohablantes 4 B2
Socio/a Abacus 37,81€
PVP 39,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A partir del nou exemplar de mostra de l'examen del Certificat C (coneixements mitjans de llengua catalana orals i escrits) de la Junta Permanent de Català -aprovat el juny del 2000-, s'han confeccionat 10 exàmens, que porten incorporat el solucionari, amb lavoluntat d'oferir un eficaç entrenament per a aquelles persones que vulguin o necessitin acreditar els seus coneixements de llenguacatalana i es presentin a les convocatòries oficials. Cada prova es compon dels apartats següents:
Socio/a Abacus 15,37€
PVP 16,18€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP Paperback Dicc.& Thesaurus 4E
Socio/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 14,44€
PVP 15,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Guía de conversación para entenderse enalemán. Los contenidos de este cuaderno searticulan según las situaciones típicas de los viajes (medios de transporte, alojamientos, restaurantes, compras, etc.) y son de fácil y rápidalocalización, gracias al empleo de páginas de distintos colores. Todos los términos y frases incluyen su pronunciación de forma sencilla y clara:basta con leer los textos tal y como están escritose imitar en la medida de lo posible la entonación local. Con un práctico diccionario de viaje y páginas para notas.
Socio/a Abacus 7,50€
PVP 7,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Guía de conversación para entenderse en chino. Los contenidos de este cuaderno searticulan según las situaciones típicas de los viajes(medios de transporte, alojamientos, restaurantes, compras, etc.) y son de fácil y rápida localización, gracias al empleo de páginas de distintos colores. Todos los términos y frases incluyen su pronunciación de forma sencilla y clara: basta con leer los textos tal y como están escritos e imitaren la medida de lo posible la entonación local. Se incluye un buen número de frases imprescindibles, en fichas para señalar con el dedo. Con un práctico diccionario de viaje y páginas para notas.
Socio/a Abacus 10,35€
PVP 10,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Guia de conversa estructurada per temes (de compres,al metge, etc.) amb les frases més usuals en cada unade les diferents situacions amb què ens podem trobarquan anem a l'estranger. Inclou també el vocabulariindispensable per a expressar-se amb facilitat.
Socio/a Abacus 9,40€
PVP 9,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
¡CON ACCESO A LA VERSIÓN ON LINE DEL DICCIONARIO! VOXy la Universidad de Alcalá de Henares han coeditadoel primer diccionario para el aprendizaje del españolcomo lengua extranjera, que cuenta con la homologación del Instituto Cervantes. El diccionario más adecuado para los estudiantes de español como lengua extranjera de niveles intermedio y avanzado. EL ESPAÑOL MÁSACTUAL 22 000 entradas y más de 45 000 significadosque son reflejo del español actual hablado y escrito:han sido seleccionados de libros de español para extranjeros y de un corpus de español de más de 10 millones de palabras. FÁCIL DE COMPRENDER Definiciones sencillas y claras escritas con un vocabulario restringido de 2 000 palabras, las más frecuentes y rentablesdel español, y control de las estructuras gramaticales, con lo que el lector no tendrá problemas para comprender los significados. NUMEROSOS EJEMPLOS Todas lasdefiniciones llevan ejemplos para ayudar al lector aentenderlas mejor y a producir mensajes. AMPLIA INFORMACIÓN Todas las entradas llevan indicación de la pronunciación y división silábica, los verbos y adjetivos señalan el tipo de complemento más habitual y haynumerosas notas sobre ortografía, género y plural irregulares, construcciones dudosas, preposiciones usadas con ciertas palabras, modelo de conjugación, etc. APÉNDICE GRAMATICAL Un breve apéndice gramatical ofrece los modelos de conjugación de los verbos regularese irregulares. Realizado por un equipo de especialistas en la enseñanza de español par extranjeros de la Universidad de Alcalá para responder a las necesidadesque tienen los estudiantes de español. Homologado por la Dirección Académica del Instituto Cervantes parala enseñanza y el aprendizaje de la lengua española.Esta edición incluye el acceso gratuito a diccionarios.com durante 12 meses para disfrutar del diccionario ¡en tu ordenador y en tu móvil!
Socio/a Abacus 21,37€
PVP 22,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Inglés para el viajero será la compañía perfecta para el viajero rumbo a los países que tienen como lengua oficial el inglés. Esta guía es perfecta para comunicarse y disfrutar aún más del viaje.
Socio/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Guía de conversación para entenderse en francés. Los contenidos de este cuaderno se articulan según las situaciones típicas de los viajes (medios de transporte, alojamientos, restaurantes, compras, etc.) y son de fácil y rápida localización, gracias al empleo de páginas de distintos colores.Todos los términos y frases incluyen su pronunciación de forma sencilla y clara: bastacon leer los textos tal y como están escritos e imitar en la medida de lo posible la entonación local. Conun práctico diccionario de viaje y páginas para notas.
Socio/a Abacus 7,50€
PVP 7,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Guia de conversa estructurada per temes (de compres,al metge, etc.) amb les frases més usuals en cada unade les diferents situacions amb què ens podem trobarquan anem a l'estranger. Inclou també el vocabulariindispensable per a expressar-se amb facilitat.
Socio/a Abacus 9,40€
PVP 9,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ALMA Grammatica della lingua italiana
Socio/a Abacus 16,53€
PVP 17,40€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta obra està redactada seguint les normes de Lectura Fàcil (IFLA), adreçades a col·lectius amb dificultats lectores i de comprensió. En aquesta novel·la per adults, l’autora hi explica històries de personesque ens són properes i amb qui ens podem identificar.
Socio/a Abacus 9,50€
PVP 10,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
1OO jocs de vocabulari és un complement del trebali de lèxic a les classes de llengua, especialment
Socio/a Abacus 15,26€
PVP 16,06€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta Clau conté el solucionari de la carpeta d'Exercicis del Català complet /2. Català complet és un curs superior de llengua catalana (dividit en tres volums), que constitueix un manual d'estudi i consulta per als qui vulguin dominar la llengua en to
Socio/a Abacus 3,99€
PVP 4,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

La saga “Los Bridgerton” está compuesta por ocho libros y un epílogo, donde se narran las historias amorosas de la acaudalada familia Bridgerton que ya fueron un éxito en Netflix. ¡Descubre todos los libros de "Los Bridgerton" y en qué orden leerlos!

Nacido en Barcelona en 1973, Albert Espinosa escribe libros con alma, envolventes y llenos de humanidad. Lecturas de calidad que dejan una profunda huella en la sensibilidad del lector y, a menudo, impulsan a cambiar un buen número de hábitos y pensamientos. En esta entrada queremos presentarte a este autor imprescindible. Este escritor y guionista catalán cursó Ingeniería Industrial en la Politécnica de Catalunya. Allí descubrió y desarrolló su pasión por la literatura y el teatro. Pronto empezó a trabajar en televisión, como guionista en TV3.