2 Llibres trobats

Vitale, Alex

Un llibre que busca la discussió pública en revelar els orígens contaminats de la policia moderna com una eina de control socialEn els últims anys s'ha vist una explosió de protestes contra la brutalitat i la repressió policials. Entre activistes, periodistes i polítics, el debat sobre com respondre i millorar l'actuació policial s'ha centrat en la responsabilitat, la diversitat, la formació i les relacions amb la comunitat. Malauradament, aquestes reformes no produiran resultats, ni soles ni combinades. Cal abordar el moll del problema: la naturalesa de la policia moderna en si mateixa. Les pràctiques de «finestres trencades», la militarització de l'aplicació de la llei i la dramàtica expansió del paper de la policia durant els darrers quaranta anys'han creat un mandat per als oficials que ha de revertirse. Aquest llibre intenta provocar la discussió pública en revelar els orígens contaminats de la policia moderna com una eina de control social. Mostra com l'expansió de l'autoritat policial és incompatible amb l'empoderament de la comunitat, la justícia social, fins i tot la seguretat pública. Basant se en investigacions pioneres de tot el món i cobrint pràcticament totes les àrees en la gamma cada vegada més àmplia de la feina policial, Alex Vitale demostra com l'aplicació de la llei ha arribat a exacerbar els mateixos problemes que se suposa que ha de resoldre. En contrast, ens exposa exemples de llocs on la implantació sòlida d'alternatives policials, com la legalització, la justícia restaurativa i la reducció de danys, ha portat a reduccions en el crim, la despesa i la injustícia. La millor solució per a una mala actuació policial pot ser el seu final.
18,00€ 17,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Vitale, Alex

En los últimos años se ha visto una explosión de protestas contra la brutalidad policial y la represión. Entre activistas, periodistas y políticos, el debate sobre cómo mejorar la actuación policial se ha centrado en la responsabilidad, la formación y las relaciones con la comunidad. Pero estas reformas no producen resultados, si no se aborda el meollo del asunto: la naturaleza de la policía moderna. La militarización del orden público y la dramática expansión del papel dela policía durante los últimos cuarenta años han otorgado unas competencias a los oficiales que deben revertirse. Vitale trata de ampliar la discusión públicarevelando los orígenes corruptos de la policía moderna, concebida como herramienta de control social. Muestra cómo la expansión de la autoridad policial es incompatible con el empoderamiento de la comunidad, lajusticia social e incluso la seguridad pública. Basándose en investigaciones pioneras de todo el mundo y cubriendo prácticamente todas las áreas de la gama cada vez más amplia del trabajo policial, Alex S. Vitaledemuestra cómo la aplicación de la ley ha llegado aexacerbar los mismos problemas que se supone que deberesolver.
20,00€ 19,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.