Libros de texto de Catalán de 1º de ESO

Otras categorías
Socio/a Abacus 8,50€
PVP 8,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 11,54€
PVP 12,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S1 Diversitat/LLiL
Socio/a Abacus 25,46€
PVP 26,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANIB S1 Llengua/15
Socio/a Abacus 44,94€
PVP 47,30€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Castellnou publica una col·lecció de 4 quaderns de Competència lingüística, un per a cada curs de l?ESO, amb la voluntat de proporcionar a professors i alumnesunes noves eines per treballar les diferents habilitats lingüístiques, en línia amb la prova del ConsellSuperior d?Avaluació del Sistema Educatiu que haurande fer a 4t curs. · 12 proves a cada quadern. · Textos literaris i textos no literaris de tipologia diversa. · Diferents tipus de preguntes: tancades i obertes, globals, inferides i d?extra-polació, de comprensió, gramàtica i lèxic. UNA MANERA SEGURA D?OBTENIR UN MOLT BON RESULTAT!
Socio/a Abacus 15,10€
PVP 15,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BARC S1 Català/Llibre/18
Socio/a Abacus 42,23€
PVP 44,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLENGUA CATALANA I LITERATURA 1 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos per analitzar aspectes de comunicació oral, tipologies textuals, gèneres literaris i història de la literatura: documentals, informatius i pel·lícules. Vídeos per relacionar la literatura amb la música, l’art i el cinema. Interactius d’activitats per consolidar un coneixement. Àudios amb cançons per exemplificar conceptes de poesia. Àudios amb dictats. Enllaços al DIEC i a altres institucions oficials relacionades amb la llengua. Enllaços a pàgines web per tal de processar i gestionar informació. - Materia: Llengua catalana - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 43,08€
PVP 45,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Llengua catalana i literatura 1 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socio/a Abacus 38,57€
PVP 40,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A PROP LLENGUA I LITERATURA 1 ESO(CAT)(2019) - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 36,62€
PVP 38,55€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S1 Català-Avança/Comunica/15
Socio/a Abacus 29,36€
PVP 30,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 41,99€
PVP 44,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Els quaderns de reforç No faig faltes! estan pensatsper a l'àrea de Llengua catalana i literatura de l'ESO. Se centren en l'ortografia, la gramàtica i el lèxic, continguts fonamentals per dominar aquesta àrea inecessaris per fer servir la llengua amb correcció iprecisió. Inclouen el solucionari.
Socio/a Abacus 13,77€
PVP 14,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.