Seguimos operativos 🚚 Infórmate aquí

12 Libros encontrados

La molt esperada continuació del gran fenomen editorial L'església del mar d'Ildefonso Falcones. Fa deu anys milions de lectors es van rendir a l'Arnau Estanyol, el bastaix que va ajudar a construir l'església de Santa Maria del mar. Arala història continua amb aquesta impressionant recreació de la Barcelona medieval, una esplèndida i emocionant novel·la de lleialtat, venjança, amor i somnis per complir. Barcelona, 1387. Les campanes de l'església de Santa Maria de la Mar continuen repicant per a tots els habitants del barri de laRibera, però n'hi ha un que les escolta amb una especial atenció... L'Hug Llor, orfe de pare mariner, té dotze anys i treballa a les drassanes gràcies a la generositat d'un dels prohoms més apreciats de la ciutat: l'Arnau Estanyol. Però els somnis de joventut de ser un dia constructor de vaixells toparan de ple contra una realitat dura i despietada quan la família Puig, enemiga acèrrima del seu mentor, aprofiti laposició que obté amb el nou rei per executar una venjança que fa anys que anhela. A partir d'aquest moment, la vida de l'Hug oscil·la entre guardar lleialtat a en Bernat, amic i únic fill de l'Arnau, o mirar de sobreviure en una ciutat injusta amb els pobres. Obligat a abandonar el barri de la Ribera,busca feina al costat d'en Mahir, un jueu que li ensenya els secrets del món del vi. Amb ell, entre vinyes, bótes i alambins, el noi descobreix la passió per la terra i coneix la Dolça, la bonica neboda del jueuque es convertirà el seu primer amor. Però aquest sentiment, prohibit pels costums i la religió, li aportarà els moments més dolços i amargs de la seva joventut. Deu anys després de L'església del mar, Ildefonso Falcones torna a aquest món que coneix tan bé, la Barcelona medieval. I ho fa amb l'oficii l'amenitat de totes les seves obres, recreant un cop més a la perfecció l'efervescència d'una societatfeudal, presonera d'una noblesa voluble i corrupta, ila lluita d'un home per sortir-se'n sense haver de sacrificar la seva dignitat. Ressenya:«Kipling deia que l'artesania és sempre la basede tot gran art. Aquesta apreciació ens ha ballat pel cap mentre llegíem la imponent (i molt treballada)segona part de L'església del mar. [...] Una bona novel·la històrica que aconsegueix submergir el lector en atmosferes del passat. [...] Una seqüela a l'altura de la seva obra matriu.»Carles Barba, Cultura/s, La Vanguardia
Socio/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Després de vendre més de 10 milions d'exemplars, Ildefonso Falcones torna amb una novel·la fascinant. Una poderosa història d'amor,passió per l'art, revoltes socials i venjança a la Barcelona modernista. Barcelona, 1901. La ciutat viu dies de gran agitació social. L'absoluta misèria dels més desfavorits contrasta amb l'elegant opulència de les grans avingudes, on destaquen alguns edificis singulars, símbol de l'arribada del modernisme. En Dalmau Sala, fill d'un anarquistaajusticiat, és un jove pintor que viu atrapat entredos móns. D'una banda, la seva família i l'Emma, la dona que estima, són fermes defensores de la lluita obrera, homes i dones que no coneixen la por a l'hora d'exigir els drets dels treballadors. De l'altra, la seva feina en el taller de ceràmica del senyor Bello,el seu mentor i un conservador burgès de fèrries creences catòliques, l'acosta a un ambient on imperen lariquesa i la innovació creativa. Així, seduïtper les ofertes temptadores d'una burgesia disposadaa comprar la seva obra i la seva consciència, en Dalmau haurà de trobar el seu autèntic camí, com a home icom a artista, i allunyar-se de les nits d'alcohol idrogues per a descobrir el que de debò li importa: els seus valors, la seva essència, l'amor d'una dona valenta i lluitadora i, sobretot, aquests quadres quebrollen de la seva imaginació i capturen en un llençles ànimes més miserables que deambulen pels carrersd'una ciutat agitada pel germen de la rebel·lia.Amb El pintor d'ànimes, Ildefonso Falcones ens ofereix la poderosa història d'una època convulsa alhora que ens brinda una trama emocionant en què l'amor, la passió per l'art, la lluitapels ideals i la venjança es combinen magistralmentper recrear una Barcelona, sòbria i grisa en el passat, que ara s'encamina cap a un futur brillant en quèel color i l'esperança comencen a estendre's per lescases i els carrers. El que la críticaha dit sobre L'església del mar:«De Barcelona ja coneixíem la Sagrada Família, la delirantcatedral de l'arquitecte Gaudí. Ara, L'església del mar d'Ildefonso Falcones, com Notre-Dame deParís de Víctor Hugo, ens ofereix la història d'una ciutat i un poble.»Le Figaro «Unbest seller per a la catedral del poble.»Catalina Serra, El País «Un gran fulletó. Una prosa enèrgica... Falcones té una habilitat especial per al detall... i els seus personatges són decarn i ossos... Una història fascinant.»The Washington Post Sobre La mà de Fàtima:«Manté l'expectació del lector, s'apartadel previsible, s'acosta a l'ideari dels autors francesos i italians (passió, revenja, esperança i justícia) i atrapa l'interès amb diverses subtrames que actuen com llibres en cadena.»Ramon Ventura, El Periódico Sobre La reina descalça:«Falcones s'ha consagrat com l'autorespanyol de novel·la històrica més venut arreu del món.»El País Sobre Els hereus de la terra:«Deia Kipling que l'artesaniaestà sempre en la base de tot gran art. Tal apreciació ens ha rondat mentre llegíem la cabalosa (i molt treballada) segona part de L'església del mar. [...] Una bona novel·la històrica que aconsegueix submergir el lector en atmosferes del passat. [...] Una seqüela a l'altura de la seva obra matriu.»CarlesBarba, Cultura/S, La Vanguardia «El millor de la novel·la radica en la creació del món gairebé màgic d'una Barcelona que encara es pot reconèixer, però el passat de la qual es desconeix. Falcones el revela, el fa atractiu i l'acosta a nosaltresen un joc de paral·lelismes intel·ligent. Aquests paral·lelismes, al costat d'una espectacular recreació,fan d'Els hereus de la terra una novel·la quecompleix amb escreix els requisits d'una bona narració històrica.»Juan Ángel Juristo, ABC Cultural
Socio/a Abacus 21,75€
PVP 22,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Debolsillo
Socio/a Abacus 14,20€
PVP 14,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La muy esperada continuación del gran fenómenoeditorial La catedral del mar de Ildefonso Falcones. Hace diez años, millones de lectores se rindieron ante Arnau Estanyol, el bastaix queayudó a construir la iglesia de Santa María del mar.Ahora, la historia continúa con esta impresionante recreación de la Barcelona medieval, una espléndida yemocionante novela de lealtad, venganza, amor y sueños por cumplir. Barcelona,1387. Las campanas de la iglesia de Santa Maríade la Mar siguen sonando para todos los habitantes del barrio de la Ribera, pero uno de ellos escucha su repique con especial atención... Hugo Llor, hijo de unmarinero fallecido, a sus doce años trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más apreciados de la ciudad: Arnau Estanyol. Pero sus sueños juveniles de convertirse en constructor de barcos se darán de bruces contra una realidad dura y despiadada cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aproveche su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganzaque llevaba años acariciando. Apartir de ese momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único hijo de Arnau, y lanecesidad de sobrevivir en una ciudad injusta con los pobres. Obligado a abandonar el barrio de la Ribera, busca trabajo junto a Mahir, un judío que le enseña los secretos del mundo del vino. Con él, entre viñedos, cubas y alambiques, el muchacho descubre la pasión por la tierra al tiempo que conoce a Dolça, la hermosa sobrina del judío, que se convertirá en su primer amor. Pero este sentimiento, prohibido por las costumbres y por la religión, será elque le proporcionará los momentos más dulces y amargos de su juventud. Diez años después de La catedral del mar, Ildefonso Falcones regresa de nuevo a ese mundo que tan bien conoce, la Barcelonamedieval. Y lo hace recreando una vez más a la perfección esa efervescente sociedad feudal, prisionera deuna nobleza voluble y corrupta, y la lucha de un hombre por salir adelante sin sacrificar su dignidad. Reseñas:«Decía Kipling que la artesanía está siempre en la base de todo gran arte. Tal apreciación nos ha rondado mientras leíamosla caudalosa (y muy trabajada) segunda parte de Lacatedral del mar. [...] Una buena novela histórica que logra sumergir al lector en atmósferas del pasado. [...] Una secuela a la altura de su obra matriz.»Carles Barba, Cultura/s, La Vanguardia «Lo mejor de la novela radica en la creación del mundo casi mágico de una Barcelona aún reconocible, pero cuyo pasado se desconoce. Falcones lo desvela, lo hace atractivo y lo acerca en un inteligentejuego de paralelismos. Esos paralelismos, junto a una espectacular recreación, hacen de Los herederosde la tierra una novela que cumple con creces losrequisitos de una buena narración histórica.»Juan Ángel Juristo, ABC Cultural
Socio/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La molt esperada continuació del gran fenomen editorial L'església del mar d'Ildefonso Falcones. Fa deu anys milions de lectors es van rendir a l'Arnau Estanyol, el bastaix que va ajudar a construir l'església de Santa Maria del mar. Arala història continua amb aquesta impressionant recreació de la Barcelona medieval, una esplèndida i emocionant novel·la de lleialtat, venjança, amor i somnis per complir. Barcelona, 1387. Les campanes de l'església de Santa Maria de la Mar continuen repicant per a tots els habitants del barri de laRibera, però n'hi ha un que les escolta amb una especial atenció... L'Hug Llor, orfe de pare mariner, té dotze anys i treballa a les drassanes gràcies a la generositat d'un dels prohoms més apreciats de la ciutat: l'Arnau Estanyol. Però els somnis de joventut de ser un dia constructor de vaixells toparan de ple contra una realitat dura i despietada quan la família Puig, enemiga acèrrima del seu mentor, aprofiti laposició que obté amb el nou rei per executar una venjança que fa anys que anhela. A partir d'aquest moment, la vida de l'Hug oscil·la entre guardar lleialtat a en Bernat, amic i únic fill de l'Arnau, o mirar de sobreviure en una ciutat injusta amb els pobres. Obligat a abandonar el barri de la Ribera,busca feina al costat d'en Mahir, un jueu que li ensenya els secrets del món del vi. Amb ell, entre vinyes, bótes i alambins, el noi descobreix la passió per la terra i coneix la Dolça, la bonica neboda del jueuque es convertirà el seu primer amor. Però aquest sentiment, prohibit pels costums i la religió, li aportarà els moments més dolços i amargs de la seva joventut. Deu anys després de L'església del mar, Ildefonso Falcones torna a aquest món que coneix tan bé, la Barcelona medieval. I ho fa amb l'oficii l'amenitat de totes les seves obres, recreant un cop més a la perfecció l'efervescència d'una societatfeudal, presonera d'una noblesa voluble i corrupta, ila lluita d'un home per sortir-se'n sense haver de sacrificar la seva dignitat. Ressenya:«Kipling deia que l'artesania és sempre la basede tot gran art. Aquesta apreciació ens ha ballat pel cap mentre llegíem la imponent (i molt treballada)segona part de L'església del mar. [...] Una bona novel·la històrica que aconsegueix submergir el lector en atmosferes del passat. [...] Una seqüela a l'altura de la seva obra matriu.»Carles Barba, Cultura/s, La Vanguardia
Socio/a Abacus 14,20€
PVP 14,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La muy esperada continuación del gran fenómenoeditorial La catedral del mar de Ildefonso Falcones. Hace diez años, millones de lectores se rindieron ante Arnau Estanyol, el bastaix queayudó a construir la iglesia de Santa María del mar.Ahora, la historia continúa con esta impresionante recreación de la Barcelona medieval, una espléndida yemocionante novela de lealtad, venganza, amor y sueños por cumplir. Barcelona,1387. Las campanas de la iglesia de Santa Maríade la Mar siguen sonando para todos los habitantes del barrio de la Ribera, pero uno de ellos escucha su repique con especial atención... Hugo Llor, hijo de unmarinero fallecido, a sus doce años trabaja en las atarazanas gracias a la generosidad de uno de los prohombres más apreciados de la ciudad: Arnau Estanyol. Pero sus sueños juveniles de convertirse en constructor de barcos se darán de bruces contra una realidad dura y despiadada cuando la familia Puig, enemiga acérrima de su mentor, aproveche su posición ante el nuevo rey para ejecutar una venganzaque llevaba años acariciando. Apartir de ese momento, la vida de Hugo oscila entre su lealtad a Bernat, amigo y único hijo de Arnau, y lanecesidad de sobrevivir en una ciudad injusta con los pobres. Obligado a abandonar el barrio de la Ribera, busca trabajo junto a Mahir, un judío que le enseña los secretos del mundo del vino. Con él, entre viñedos, cubas y alambiques, el muchacho descubre la pasión por la tierra al tiempo que conoce a Dolça, la hermosa sobrina del judío, que se convertirá en su primer amor. Pero este sentimiento, prohibido por las costumbres y por la religión, será elque le proporcionará los momentos más dulces y amargos de su juventud. Diez años después de La catedral del mar, Ildefonso Falcones regresa de nuevo a ese mundo que tan bien conoce, la Barcelonamedieval. Y lo hace recreando una vez más a la perfección esa efervescente sociedad feudal, prisionera deuna nobleza voluble y corrupta, y la lucha de un hombre por salir adelante sin sacrificar su dignidad. Reseñas:«Decía Kipling que la artesanía está siempre en la base de todo gran arte. Tal apreciación nos ha rondado mientras leíamosla caudalosa (y muy trabajada) segunda parte de Lacatedral del mar. [...] Una buena novela histórica que logra sumergir al lector en atmósferas del pasado. [...] Una secuela a la altura de su obra matriz.»Carles Barba, Cultura/s, La Vanguardia «Lo mejor de la novela radica en la creación del mundo casi mágico de una Barcelona aún reconocible, pero cuyo pasado se desconoce. Falcones lo desvela, lo hace atractivo y lo acerca en un inteligentejuego de paralelismos. Esos paralelismos, junto a una espectacular recreación, hacen de Los herederosde la tierra una novela que cumple con creces losrequisitos de una buena narración histórica.»Juan Ángel Juristo, ABC Cultural
Socio/a Abacus 14,20€
PVP 14,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
A l'opulenta Còrdova de la segona meitat del segle XVI, un jove morisc, esquinçat entre dues cultures i dos amors, emprèn una lluita ardent per la tolerància religiosa i els drets del seu poble. La història d'un jove atrapat entre dues religions i dos amors, a la recerca de la seva llibertat ila del seu poble, a l'Andalusia del segle XVI. El 1568, a les valls i les muntanyes de LasAlpujarras, esclata el crit de la rebel·lió: tips d'injustícies, espoliacions i humiliació, els moriscos s'enfronten als cristians i inicien un combat desigualque només podia acabar amb la derrota i la dispersiódels primers per tot el regne de Castella. Entre els sollevats hi ha el jove Hernando. Fill d'unamorisca i d'un capellà que la va violar, és rebutjatpels seus a causa del seu origen, i pels cristians, acausa de la cultura i els costums de la seva família. Durant la insurrecció coneix la brutalitat ila crueltat dels uns i els altres, però també trobal'amor en la figura de la valerosa Fàtima, de grans ulls negres. Després de la derrota, forçat a viure a Còrdova i enmig de les dificultats de la vida quotidiana, dedicarà totes les seves forces a fer que la sevacultura i la seva religió, la dels vençuts, recuperin la dignitat i el paper que els correspon. Per aixòhaurà de córrer riscos i atrevir-se a dur a terme iniciatives audaces i perilloses... Els lectors de L'església del mar trobaran en aquesta segona novel·la d'Ildefonso Falcones les mateixes claus que varen proporcionar l'èxit a la primera: la fidelitat històrica s'encreua amb un apassionant relat d'amori odi, d'il·lusions perdudes i esperances que donensentit a la vida i la condueixen pels camins de l'aventura. D'aquesta manera, l'autor construeix una novel·la trepidant que pretén reflectir la tragèdia delpoble morisc, ara que es compleix el quart centenari de la seva expulsió d'Espanya, alhora que explica una vida singular, la d'un home entre dues cultures i enamorat, que mai no es resigna a la derrota illuita per la convivència. Ressenya:«Manté l'expectació del lector al llarg del voluminós metratge, defuig de la predicibilitat, s'apropaa l'ideari dels autors francesos i italians (passió,revenja, esperança i justícia) i captura l'interès amb múltiples subtrames que actuen com a llibres en cadena.»El Periódico de Catalunya
Socio/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La història d'un jove atrapat entre dues religions i dos amors, a larecerca de la seva llibertat i la del seu poble, a l'Andalusia del segleXVI.El 1568, a les valls i les muntanyes de Las Alpujarras, esclata el critde la rebel·lió: tips d'injustícies, espoliacions i humiliació, elsmoriscos s'enfronten als cristians i inicien un combat desigual quenomés podia acabar amb la derrota i la dispersió dels primers per tot elregne de Castella.Entre els sollevats hi ha el jove Hernando. Fill d'una morisca i d'uncapellà que la va violar, és rebutjat pels seus a causa del seu origen,i pels cristians, a causa de la cultura i els costums de la sevafamília.Durant la insurrecció coneix la brutalitat i la crueltat dels uns i elsaltres, però també troba l'amor en la figura de la valerosa Fàtima, degrans ulls negres. Després de la derrota, forçat a viure a Còrdova ienmig de les dificultats de la vida quotidiana, dedicarà totes les sevesforces a fer que la seva cultura i la seva religió, la dels vençuts,recuperin la dignitat i el paper que els correspon. Per això haurà decórrer riscos i atrevir-se a dur a terme iniciatives audaces iperilloses...Els lectors de L'església del mar trobaran en aquesta segona novel·lad'Ildefonso Falcones les mateixes claus que varen proporcionar l'èxit ala primera: la fidelitat històrica s'encreua amb un apassionant relatd'amor i odi, d'il·lusions perdudes i esperances que donen sentit a lavida i la condueixen pels camins de l'aventura. D'aquesta manera,l'autor construeix una novel·la trepidant que pretén reflectir latragèdia del poble morisc, ara que es compleix el quart centenari de laseva expulsió d'Espanya, alhora que explica una vida singular, la d'unhome entre dues cultures i enamorat, que mai no es resigna a la derrotai lluita per la convivència.
Socio/a Abacus 23,65€
PVP 24,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Una catedral construïda pel poble i per al poble a la Barcelona medieval és l'escenari d'una trepidant història d'intriga, violència i passió.
Socio/a Abacus 10,40€
PVP 10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Después de vender más de 10 millones de ejemplares, Ildefonso Falcones vuelve con una fascinante novela. Una poderosa historia de amor, pasión por el arte, revueltas sociales y venganza en laBarcelona modernista. Barcelona, 1901. La ciudad vive días de gran agitación social. Laoscura miseria de los más desfavorecidos contrasta con la elegante opulencia de las grandes avenidas, donde ya destacan algunos edificios singulares, símbolode la llegada del Modernismo. Dalmau Sala, hijo de un anarquista ajusticiado, es un joven pintor que vive atrapado entre dos mundos. Por un lado, su familia y Emma, la mujer que ama, son firmes defensoresde la lucha obrera, hombres y mujeres que no conocenel miedo a la hora de exigir los derechos de los trabajadores. Por otro, su trabajo en el taller de cerámica de don Manuel Bello, su mentor y un conservador burgués de férreas creencias católicas, lo acerca a unambiente donde imperan la riqueza y la innovación creativa. De este modo, seducido por las tentadoras ofertas de una burguesía dispuesta a comprar su obra y su conciencia, Dalmau tendrá que encontrar su auténtico camino, como hombre y como artista, y alejarse de las noches de vino y drogas para descubrir lo que de verdad le importa: sus valores, su esencia, el amor de una mujer valiente y luchadora y, sobre todo,esos cuadros que brotan de su imaginación y capturanen un lienzo las almas más miserables que deambulan por las calles de una ciudad agitada por el germen dela rebeldía. Con El pintor de almas, Ildefonso Falcones nos ofrece la poderosa historia de una época convulsa al tiempo que nosbrinda una trama emocionante donde el amor, la pasiónpor el arte, la lucha por los ideales y la venganzase combinan con maestría para recrear una Barcelona,antaño sobria y gris, que ahora se encamina hacia unfuturo brillante donde el color y la esperanza empiezan a extenderse por sus casas y sus calles. Lo que ha dicho la crítica sobre La catedral del mar:«De Barcelona ya conocíamos la Sagrada Familia, la delirante catedral del arquitecto Gaudí. Ahora, La catedral del mar de Ildefonso Falcones, como Notre-Dame de París de Víctor Hugo, nos ofrece la historia de una ciudad y unpueblo.»Le Figaro «Un best seller para la catedral del pueblo.»Catalina Serra, El País «Un gran folletín. Una prosaenérgica. Falcones tiene una mirada especial para eldetalle y sus personajes son de carne y hueso. Una historia fascinante.»The Washington Post Sobre La mano de Fátima:«Mantiene la expectación del lector, rehúye lo previsible, se acerca al ideario de los autores francesese italianos (pasión, desquite, esperanza y justicia)y captura el interés con múltiples subtramas que actúan como libros en cadena.»Ramon Ventura, El Periódico Sobre La reina descalza:«Falcones se ha consagrado como el autor español de novela histórica más vendido en el mundo.»El País Sobre Los herederos de la tierra:«Decía Kipling que la artesanía está siempre en la base de todo gran arte. Talapreciación nos ha rondado mientras leíamos la caudalosa (y muy trabajada) segunda parte de La catedraldel mar. [...] Una buena novela histórica que logra sumergir al lector en atmósferas del pasado. [...] Una secuela a la altura de su obra matriz.»Carles Barba, Cultura/S, La Vanguardia«Lo mejor de la novela radica en la creación del mundo casi mágico de una Barcelona aún reconocible, pero cuyo pasado se desconoce. Falcones lo desvela, lohace atractivo y lo acerca en un inteligente juego deparalelismos. Esos paralelismos, junto a una espectacular recreación, hacen de Los herederos de latierra una novela que cumple con creces los requisitos de una buena narración histórica.»JuanÁngel Juristo, ABC Cultural
Socio/a Abacus 21,75€
PVP 22,90€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Random Comic
Socio/a Abacus 16,10€
PVP 16,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Random Comic
Socio/a Abacus 16,10€
PVP 16,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.