Robert Galbraith

null

Robert Galbraith es un seudónimo de J.K. Rowling, la autora de la saga de Harry Potter y de Una vacante imprevista. La aclamada serie policíaca protagonizada por Cormoran Strike ha sido adaptada con gran éxito a la pequeña pantalla por BBC One.

TODOS LOS LIBROS DE ROBERT GALBRAITH

Una joven modelo con problemas emocionales cae desde su balcón de Mayfair en plena noche. Su cuerpo yace en la calle nevada. Todo el mundo asume que ha sidoun suicidio, excepto su hermano, que contrata los servicios del investigador privado Cormoran Strike paraque se encargue del caso.   Veterano deguerra con secuelas físicas y psicológicas, la vidadeStrike es un desastre. El encargo le da cierto respiro económico, pero cuanto más profundiza en el complejo mundo de la modelo, más oscuro parece todo y más se acerca Strike a un gran peligro.   Unelegante misterio impregnado de la atmósfera de Londres, desde las calles más selectas de Mayfair hasta los pubs ocultos del East End o el bullicio del Soho.  
Socio/a Abacus 9,45€
PVP 9,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 12,30€
PVP 12,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Nachdem Robin Ellacott ein mysteriöses Paket in Empfang genommen hat, muss sie zu ihrem Entsetzen feststellen, dass es ein abgetrenntes Frauenbein enthält. IhrChef, der private Ermittler Cormoran Strike, ist ebenfalls beunruhigt, jedoch kaum überrascht. Gleich vier Menschen aus seiner eigenen Vergangenheit fallen ihm ein, denen er eine solche Tat zutrauen würde - undStrike weiß, dass jeder von ihnen zu skrupelloser, unaussprechlicher Grausamkeit fähig ist. Während die Polizei sich auf den einen Verdächtigen konzentriert, der für Strike immer weniger als Täter infrage kommt,nehmen er und Robin die Dinge selbst in die Hand undwagen sich vor in die düsteren und verstörenden Welten der drei anderen Männer. Doch als weitere erschreckende Vorfälle London erschüttern, gerät das Ermittlerduo selbst mehr und mehr in Bedrängnis ...
Socio/a Abacus 11,87€
PVP 12,50€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Now a major BBC drama: The Strike series When a mysterious package is delivered to Robin Ellacott, she ishorrified to discover that it contains a woman's severed leg. Her boss, private detective Cormoran Strike,is less surprised but no less alarmed. There are four people from his past who he thinks could be responsible - and Strike knows that any one of them is capable of sustained and unspeakable brutality. With the police focusing on the one suspect Strike is increasingly sure is not the perpetrator, he and Robin take matters into their own hands, and delve into the dark and twisted worlds of the other three men. But as morehorrendous acts occur, time is running out for the two of them... A fiendishly clever mystery with unexpected twists around every corner, Career of Evil is also a gripping story of a man and a woman at a crossroads in their personal and professional lives. You will not be able to put this book down.
Socio/a Abacus 12,30€
PVP 12,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Owen Quine, écrivain célèbre, a disparu. Il venait dachever son dernier manuscrit – un sulfureux roman àclés qui dresse le portrait au vitriol de son entourage. De quoi inquiéter bon nombre de personnalités envue… Cest ce que pressent le détective privé, Cormoran Strike, chargé de l'enquête. Qui aurait intérêt àce que Quine soit réduit au silence ? Lorsque Strikeretrouve le cadavre de l'auteur, assassiné selon un rituel particulièrement atroce, il comprend qu'il a affaire à un tueur impitoyable, tel quil nen encore jamais rencontré dans sa carrière. Rythmé par une multitude de coups de théâtre, Le Ver à Soie est le deuxième volet des aventures du détective Cormoran Strikeet de sa jeune et intrépide assistante, Robin Ellacott. Le genre de polar qui fait passer des nuits blanches tant on ne peut le lâcher. Renaud Baronian, Le Parisien. Envoûtant… encore une fois. Céline Lacourcelle, Femme actuelle.
Socio/a Abacus 12,30€
PVP 12,95€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
When novelist Owen Quine goes missing, his wife callsin private detective Cormoran Strike. At first, shejust thinks he has gone off by himself for a few days- as he has done before - and she wants Strike to find him and bring him home. But as Strike investigates, it becomes clear that there is more to Quine's disappearance than his wife realises. The novelist has just completed a manuscript featuring poisonous pen-portraits of almost everyone he knows. If the novel werepublished it would ruin lives - so there are a lot of people who might want to silence him. And when Quine is found brutally murdered in bizarre circumstances, it becomes a race against time to understand the motivation of a ruthless killer, a killer unlike any hehas encountered before...
Socio/a Abacus 17,10€
PVP 18,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Dins d'un paquet misteriós que ha arribat a l’oficina, la Robin Ellacott hi troba, horroritzada, la cama d’una dona. El seu cap, el detectiu privat Cormoran Strike, queda tant o més trasbalsat que ella per la troballa, encara que molt menys sorprès. Hi ha quatre persones del seu passat que podrien estar involucradesen l’enviament, i l’Strike sap que totes elles són capaces d’actuar d’una manera tan cruel i abominable. Mentre la policia es concentra en l’única pista que l’Strike ja ha descartat, el detectiu i la Robin decideixen investigar pel seu compte i se submergeixen en el món sinistre dels altres tres sospitosos. Però quandiversos fets igual d’aterridors comencen a produir-se, l’Strike i la Robin s’adonen que el temps se’ls acaba per moments... A més d’una trama de suspens enginyosament construïda i plena de girs inesperats, L’ofici del mal ens ofereix una història apassionant sobre un home i una dona que es troben immersos en una crisi tant personal com professional. Un llibre que t’enganxa fins a l’última pàgina.
Socio/a Abacus 19,95€
PVP 21,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquest cop, l?escenari és el món de la literatura, les editorials, els premis, les enveges, les rivalitats, els interessos... Un escenari que Rowling coneix molt bé. Quan l'escriptor Owen Quine desapareix, la seva dona truca al detectiu privat Cormoran Strike perquè el trobi. Al principi, ella creu senzillament que ha tocat el dos un parell de dies, tal com ha fet altres vegades, i l'únic que espera de Cormoran és que eltrobi i el faci tornar a casa. Però a mesura que lainvestigació de Strike avança, resulta evident que hihaalguna cosa estranya en la desaparició d'en Quinequela seva dona no sospita. L'escriptor tot just haacabat un manuscrit ple de retrats i descripcions detotesles persones que coneix. Si la novel·la es publiqués, arruïnaria moltes vides. Això vol dir que hiha força gent que el preferiria callat. I quan la policia troba el cos d'en Quine, que ha estat brutalmentassassinat en estranyes circumstàncies, comença unacarrera contra rellotge per entendre les motivacionsd'un assassí despietat. Un assassí totalment diferentde tots els que ha conegut fins aleshores.
Socio/a Abacus 18,05€
PVP 19,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Una jove model amb problemes emocionals cau des del seu balcó de Mayfair en plena nit. Estirat al carrer nevat del famós barri londinenc, troben el seu cossense vida. Tothom assumeix que ha estat un suïcidi,excepte el seu germà, que contracta els serveis de l?investigador privat Cormoran Strike perquè s?encarreguidel cas. Veterà de guerra amb seqüeles físiques i psicològiques, Strike porta una vida desastrosa.L?encàrrec li dóna un cert respir econòmic, però commés aprofundeix en el món complex de la model, méstèrbol sembla tot i més s?acosta a un gran perill. Una novel·la de misteri elegant i absorbent, impregnada de l?atmosfera de Londres: des dels carrers més selectes de Mayfair fins als pubs amagats de l?EastEndo el bullici del Soho.  «Molt poques vegadesapareix un detectiu privat que atrau l?atenció del lector a l?instant. I aquí n?hi ha un que ho ha aconseguit. Galbraith té un do deliciós per evocar Londres icrear un nou heroi». DAILY MAIL «Una novel·la enlluernadora ambientada en el món deles models, els rappers, els dissenyadors de moda iels assumptes il·legals». THE TIMES «En una gesta poc habitual, Galbraith combina la figura d?un detectiu complex i convincent i la de la seva insòlita ajudant, igualment ben construïda, amb uncrim desconcertant. [?] Els lectors voldran tornar atrobar-seamb aquest memorable equip de detectius». PUBLISHERS WEEKLY «Robert Galbraithha escritun llibre d?allò més entretingut. [?] O encara millor, ens ha presentat Strike, un protagonistaenormementatractiu que sens dubte serà l?estrella demolts altres llibres de la sèrie. [?] Ell i la sevaajudant Robins?han convertit en un equip, el lectorno podrà evitar esperar ansiosament les futures aventures dels dosprotagonistes». THE NEW YORK TIMES
Socio/a Abacus 18,90€
PVP 19,90€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En un paquete misterioso que ha llegado a la oficina,Robin Ellacott encuentra, horrorizada, una pierna demujer. Su jefe, el detective privado Cormoran Strike, se muestra tanto o más sobresaltado ante el hallazgo, aunque mucho menos sorprendido. Hay cuatro personas de su pasado que podrían estar involucradas en el envío, y Strike sabe que todas ellas son capaces de actuar de una forma tan cruel y abominable. Mientras lapolicía se concentra en la única pista que Strike yaha descartado, éste y Robin deciden investigar por su cuenta y se sumergen en el mundo siniestro de los otros tres sospechosos. Pero cuando varios hechos igual de aterradores empiezan a sucederse, Strike y Robinse dan cuenta de que el tiempo se les agota por momentos... Además de una trama de suspense ingeniosamente construida y repleta de giros inesperados, El oficio del mal nos ofrece una historia apasionante sobre un hombre y una mujer en una encrucijada tanto personal como profesional. Un libro que te atrapa hasta la última página.
Socio/a Abacus 19,00€
PVP 20,00€
Producto sin stock
Has añadido la cantidad máxima disponible.