Libros de texto

Otras categorías
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix amb mestres, alumnes i famíliesels reptes de l'educació davant les noves situacionssocials.Les claus del projecte són:PROJECTE GLOBALSeqüencia els continguts de tots els cursos de l'etapad'Educació Primària establint ponts amb Educació Infantil i ESO.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLESIntrodueix els principis de la teoria de les intel·ligències múltiplesal cicle inicial, i les tècniques de treball cooperatiu a cicle mitjà i superior com a estratègia per atendre la diversitat.COMPETÈNCIESOrienta cap a un aprenentatge eficaç preparant els alumnes per superar ambèxit les proves de competències al cicle mitjà i superior.INNOVACIÓAcompanya els mestres en la introduccióde metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i l'èxit educatiu. PROXIMITATOfereix nous recursos als mestres, situant la guia didàctica digital com a eix central de l'activitatdocent en diàleg constant entre el material imprès iels recursos de la web.COMPROMÍSS'implica decididament amb l'escola i les famílies en el compromís d'educar els ciutadans del futur.
Socio/a Abacus 37,83€
PVP 39,93€
Un diccionari molt pràctic, molt adient per solucionar dubtes puntuals de tot tipus (traducció, ortografía, plurals irregulars…),Ambmés de 52 000 entrades i 79 000 traduccions, inclou també 5.900 locucions i frases fetesi més de 1.000 exemples d¿ús
Socio/a Abacus 13,25€
PVP 13,95€
MGHC CF GM Op.Aux.Gestió tresoreria/15
Socio/a Abacus 37,48€
PVP 37,48€
Ciències socials 2 ESO (projecte Atòmium) és un llibre de 15 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial: els alumnes hi aprenen a observar, analitzar, reflexionar i actuar de manera crítica i responsable. S'acosta la geografia i lahistòria a la vida diària per a ajudar els alumnes ainterpretarel món que els envolta. Un llibre pensatperquè els alumnes siguin subjectes actius en el procés d'aprenentatge. La informació es combina amb activitats d'exercitació, competencials i procedimentals per fer servir o aplicar tant els coneixements com leseines en contextos significatius.
Socio/a Abacus 39,69€
PVP 41,90€
TG E4 Matemàtiques/Tot tallers
Socio/a Abacus 18,95€
PVP 20,00€
Socio/a Abacus 9,97€
PVP 10,50€
El SISTEMA PALÁU es el método fotosilábico de referencia diseñado para la enseñanza de la lectura yla escritura en castellano. Se compone detres cartillas y de tres barajas con las que los escolares aprenden a identificar los diferentes sonidos silábicos.
Socio/a Abacus 8,93€
PVP 8,93€
Els Quaderns Ortografia. Llengua catalana són una sèrie de 24 quaderns que plantegen activitats destinadesa reforçar els continguts ortogràfics de llengua catalana, adreçats als cicles mitjà i superior d'EP i al 1r cicle d'ESO. Les activitats ofereixen models deresolució amb l'objectiu de fer-les senzilles i accessibles per tal que l'alumnat les pugui resoldre de forma autònoma.
Socio/a Abacus 3,71€
PVP 3,71€
VVC B2 Història de l'art/Arts
Socio/a Abacus 57,38€
PVP 57,38€
OUP E2 Ace/Activity
Socio/a Abacus 25,33€
PVP 26,66€
VVC B1 Llengua A/LLEN
Socio/a Abacus 21,90€
PVP 21,90€
MGH CF Técnicas básicas enfermería/17
Socio/a Abacus 34,15€
PVP 34,15€