Libros de texto de Matemáticas de 4º de ESO

Otras categorías
9,10€ Socio/a Abacus 8,64€
9,10€ PVP 8,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPV S4 Matemàtiques-ACAD/Inicia
Socio/a Abacus 37,60€
PVP 37,60€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIB S4 Matemàtiques APLI/16
Socio/a Abacus 36,64€
PVP 36,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV S4 Matemáticas ACAD/16
Socio/a Abacus 36,64€
PVP 36,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BRUV S4 Matemáticas ACAD (3)/Código/16
Socio/a Abacus 36,52€
PVP 36,52€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
5,70€ Socio/a Abacus 5,41€
5,70€ PVP 5,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 28,44€
PVP 28,44€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EJERCICIOS DE MATEMÁTICAS ofrece una colección de cuadernos para la ESO y Bachillerato, clasificados por bloques de contenidos. En ellos, se proporciona un amplio conjunto de actividades complementarias a los libros de texto.
7,10€ Socio/a Abacus 6,74€
7,10€ PVP 6,74€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Matemàtiques 4 ESO (projecte Atòmium) és un llibre de 15 unitats pensat perquè els alumnes siguin subjectes actius en el procés d'aprenentatge. Els continguts estan estructurats i pensats de manera que permeten als alumnes qüestionar, raonar i calcular per apoder interpretar el món des dels coneixements matemàtics, al mateix temps que permeten el treball i la consolidació de les competències bàsiques.
Socio/a Abacus 32,64€
PVP 32,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB S4 Cuaderno de matemáticas 10
8,55€ Socio/a Abacus 8,12€
8,55€ PVP 8,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDB S4 Cuaderno de matemáticas 12
8,55€ Socio/a Abacus 8,12€
8,55€ PVP 8,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC S4 Matemàtiques/16
Socio/a Abacus 36,20€
PVP 36,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.