Seguimos operativos. Infórmate aquí

Libros de texto

Otras categorías
TG P5 Orientació espacial/Imagina
Socio/a Abacus 12,11€
PVP 12,11€
10 unidades de trabajo autónomo para reforzar y dominar las técnicas de comprensión de un texto escrito. En cada unidad se dan y ejercitan las claves para unalectura eficaz como son: palabras en un contexto, relaciones de palabras, lenguaje figurado, títulos de textos y de párrafos, tema e idea principal de un texto, progresión y relación de las ideas, mecanismos de cohesión textual, resumen y representaciones gráficas.Más de 90 ejercicios con sus soluciones.
Socio/a Abacus 9,44€
PVP 9,94€
CAC P5 Via mates/Trotacamins/17
Socio/a Abacus 19,76€
PVP 19,76€
BARC P4 Música/17
Socio/a Abacus 15,34€
PVP 15,34€
Arribem al Llenguatge musical 4t nivell i acabem la presentació dels principals elements rítmics, melòdicsi harmònics que constitueixen el llenguatge musicalmés elemental. Tindrem dos cursos més per a assimilar-los i treballar-los en un sentit més sintàctic que ens doni la veritable perspectiva de la comprensió delllenguatge musical. Seguirem treballant des de diferents fronts per a arribar a una comprensió global i per a descobrir-ne la lògica lingüística. Buscarem eltreball sistemàtic, la repetició no monòtona dels exercicis, però sí insistent i perseverant que familiaritzi i naturalitzi els procediments per tal que siguinefectius. El llibre conté moltes de les propostes dela primera part del tercer grau d'El meu llibre de música d'Ireneu Segarra com també del Llenguatge Musical Segon Curs de Santi Riera. En tot cas hi ha una redistribució dels continguts que afavoreix un treballmés pausat i segurament més d'acord amb les dinàmiques i dedicacions que tenen els alumnes actualment a les escoles de música. Com sempre, la utilització del llenguatge en el cant coral o en l'instrument que fanels alumnes d'una manera totalment funcional, és la millor garantia per connectar tots els elements treballats i adquirir l'autonomia i la seguretat que ens proposem.
Socio/a Abacus 19,95€
PVP 19,95€
SAN E3 Comprensión Lectora/Fichas
Socio/a Abacus 27,69€
PVP 29,15€
Hola, Jesús és el nou projecte de Religió d'SM, que fa visible el teu treball a classe i que presta atenció a la formació religiosa i a l'educació en valors.Elprojecte Hola, Jesús per a Infantil està pensat i creat per a tu i els teus alumnes, amb una progressió adequada per a cada edat. Un projecte que motiva l'alumnat, sense perdre la qualitat dels continguts i la pedagogia religiosa. Incorpora una gran varietat de materials i recursos lúdics que et seran de gran ajudaen les classes.Afavorix la MOTIVACIÓ dels teus alumnes a través d'un aprenentatge experiencial i lúdic:Ambla riquesa de les il·lustracions, treballades amb diferents tècniques (estampació, collage i fotografia de plastilina), es fomenta la creativitat del xiquet.La mascota del projecte, Lo, és una gota d'aigua que acompanya els teus alumnes durant tot el curs i, alhora, un recurs útil per a aproximar-los a l'educació emocional.Permet captar l'interés de l'alumne a partird'una experiència quotidiana per a ell i facilita l'aprenentatge des dels centres d'interés.Treballa a fons ELS TEXTOS BÍBLICSLa qualitat dels recursos didàctics és una garantia per a l'adquisició dels aprenentatges principals.Tots els nostres recursos tenen caràcter lúdic, sense deixar de ser verdaders elements pedagògics.Treballarem els textos bíblics amb molta cura,mitjançant recursos estimulants per als xiquets, comper exemple, les animacions, els quaderns de relats,les làmines d'aula...Promou l'EDUCACIÓ EN VALORSAmbactivitats que permeten comprendre, de manera senzilla, els valors cristians.Treballant l'educació emocional (reconeixement, expressió i autoregulació de les emocions).Fomentant la col·laboració a l'aula i la vinculació de la família.
Socio/a Abacus 12,92€
PVP 12,92€
SANF E4 Chouette 1/Cahiere
Socio/a Abacus 22,15€
PVP 23,32€
Coneixement del medi 2 de la col·lecció ''TRAM 2.0''és un llibre pensat perquè els nens i nenes aprenguina conèixer i comprendre tot el que ens envolta, a investigar, a experimentar i aplicar el que es descobreix. Inclou un recull trimestral de festes i tradicions i dels canvis que es produeixen en la natura en cada estació de l'any. Fungible.
Socio/a Abacus 33,68€
PVP 35,55€
SAN 5 Castellano-cuaderno 3/Saber Hacer
Socio/a Abacus 11,53€
PVP 12,14€
At SM we know that education stands for development.'Savia' means 'sap' in Spanish, and, just like plantsap, education nourishes, develops and generates life, and it is in constant renovation. Education is thenew sap that fuels the future.This is Savia: a globalproject designed for all educational stages underpinned by a solid model based on values education whereeverything revolves around the pupil and aims to improve their results by focusing on different learning rhythms and styles. The project emerges from our mission to service and help teachers, providing them withthe ideal resources to perform their everyday tasks.Savia reflects our commitment to education through the flexible introduction of new methodologies and technologies that can efficiently improve the quality ofeducation.These are Savia's educational roots:Everything revolves around the pupil: Pupils are the genuinefocus of this educational process. Each person perceives reality in a different, unique way. Savia provides the tools to introduce pupils to each topic smoothly, motivating them and respecting their pace and their individual learning style. This ensures effectiveresults.Support for the teacher: We have created Savia as a team effort, working with teachers to create acommon project. With them in mind, Savia integratespractical and effective resources that make their work easier in the classroom. In addition, the collaboration between SM and the teachers does not end when the book reaches the classroom. Thanks to a network ofpedagogical advisors, teachers can access direct support at their school at any given moment during the school year. This permanent exchange with teachers willalso help us constantly improve our materials.Commitment to education: Savia manifests the trust we placein the power of education to better society. Based on both methodological innovation and value education,Savia introduces pupils to an educational method adapted to their characteristics and to the requirementsdemanded by contemporary society.The keys to Savia:Understand first, then learn: Understanding is the keyto learning. With this in mind, Savia focuses on different mechanisms that help pupils internalise and integrate content: providing a context for contents, hands-on activities and experiential learning.Constructyour own learning style: Pupils start learning by performing hands-on activities. With this in mind, Savia provides teachers with plenty of age-appropriate resources adapted to the educational contents.Focus ondifferent learning rhythms and styles: Savia offers specific proposals that focus on diversity in each unit. The materials created with this diversity in mindand the specific programmes adapt the content to different learning levels and styles, enabling a customised education. Specific resources, proposed review, reinforcement and extension activities, test generatorand Saviadigital.Support for the teacher: Practical and effective resources that make their work easier inthe classroom: Essential guide, proposals and materials to help children learn through hands-on activities, tools to pursue quality education based on evaluation, Saviadigital and Back-Up Programme.Methodological innovation: Savia provides teachers with innovationprogrammes that can be implemented organically in regular classroom dynamics at the pace and with the scope established by each teacher and school: Cooperative learning, Learning to think and Multiple intelligences.Learn to live and to coexist: The Savia project promotes value education, granting it a key role in education. All units are conceptualized around a value,following a programme across the different stages.
Socio/a Abacus 29,14€
PVP 30,76€
VVC E2 Català/Bufi/Expressió escrita
Socio/a Abacus 5,24€
PVP 5,53€