ūüĎč Cupón: 6REGALO | 6€ gratis ūüíł en LEGO o Playmobil‚Ěē

Libros de texto

Otras categorías
OUP P5 Daisy, Robin & Me Red B
Socio/a Abacus 30,30€
PVP 30,30€
Cuaderno de partituras instrumentales y flauta Yamaha. Contiene melodías populares de distintos lugares del mundo. En el índice de cada cuaderno aparece el nombre de cada pieza, su nivel de dificultad y la representación gráfica de figuras, silencios, notas y fórmulas rítmicas. Las partituras están adaptadas y secuenciadas al ritmo del aprendizaje del alumno. Tres cuadernos perfectamente acompasados con el segundo y tercer ciclo de Primaria y el 1º y 2º curso de ESO.
Socio/a Abacus 12,68€
PVP 12,68€
El diccionario imprescindible para elegir la palabra más adecuada a cada contexto. Nueva edición actualizada con: ¬ē 20 600 entradasy 94 000 sinónimos y antónimos ¬ē 3 300 comentarios y citas que facilitan la elección de la palabra más adecuada para cada c
Socio/a Abacus 17,10€
PVP 18,00€
VV B1 Biologia/IB Diploma
Socio/a Abacus 58,19€
PVP 58,19€
SANF S1 Essentiel et plus/Cahier+CD
Socio/a Abacus 29,31€
PVP 30,85€
EDIGOLC E 30x42/Mapamundi
Socio/a Abacus 9,40€
PVP 9,90€
ANV E2 Comprensió lectora 2
Socio/a Abacus 4,99€
PVP 4,99€
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió siguiel motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socio/a Abacus 40,31€
PVP 42,55€
. TRAÇOS és un quadern per practicar la mecànica de l'escriptura d'una manera regular i autònoma. . A partir de jocs i activitats, els alumnes interioritzen progressivament el domini de la mà i el traç de les grafies i al mateix temps adquireixen rapidesa i polidesa en l'escriptura, indispensables per a una comunicació eficaç. . Dos quaderns en un, per treballar separadament la grafia de lletres i nombres. . Inclou una pissarra de plàstic transparent per posar sobre cada full del quadern i un retolador que s'esborra tantes vegades com es vulgui per practicar el traç sobre el paper.
Socio/a Abacus 9,94€
PVP 9,94€
10 unidades de trabajo autónomo para reforzar y dominar las técnicas de comprensión de un texto escrito. En cada unidad se dan y ejercitan las claves para unalectura eficaz como son: palabras en un contexto, relaciones de palabras, lenguaje figurado, títulos de textos y de párrafos, tema e idea principal de un texto, progresión y relación de las ideas, mecanismos de cohesión textual, resumen y representaciones gráficas.Más de 90 ejercicios con sus soluciones.
Socio/a Abacus 9,44€
PVP 9,94€
BROMV P Grafomotricidad 6/Acuario
Socio/a Abacus 7,12€
PVP 7,12€
OUP New Headway INT A 4E/SB
Socio/a Abacus 18,71€
PVP 19,70€