Seguimos operativos. Infórmate aquí

Libros de texto

Otras categorías
HUE E Pau, Lisa/AB
Socio/a Abacus 12,45€
PVP 13,14€
SME P4 Explora 2/Ruta dinosaurios/19
Socio/a Abacus 18,87€
PVP 18,87€
SMV E2 Quadern repàs/19
Socio/a Abacus 10,68€
PVP 10,68€
Este Juego de lectura es un material de trabajo basado en actividades que han de realizarse tras la lectura del libro Donde vive el miedo, número 166 de la colección Altamar. El cuaderno está dividido en unidades didácticas, de modo que cada unidad está compuestade uno o dos capítulos del libro de lectura (que losalumnos leen inicialmente) y de una serie de ejercicios referidos al texto de dicho capítulo o capítulos:comprensión, vocabulario, habilidad visual... Recomendado para 5.º y 6.º de Primaria.
Socio/a Abacus 11,54€
PVP 12,15€
BURC S1 Build Up/Workbook/Català
Socio/a Abacus 24,18€
PVP 25,53€
Cuaderno de actividades con ejercicios para practicarlas destrezas y contenidos del Student¿s Book, listado de palabras y referencia gramatical con explicaciones en castellano. Incluye acceso al Student¿s Resource Centre con práctica adicional autocorregible y audios
Socio/a Abacus 26,71€
PVP 28,20€
ALG E4 Cifra/Explora
Socio/a Abacus 36,25€
PVP 38,27€
ANV B1 Biologia i Geologia/15
Socio/a Abacus 36,76€
PVP 36,76€
VOR S4 Biologia i geologia/16
Socio/a Abacus 46,67€
PVP 49,13€
CLAUS DEL PROJECTE RIALLES EDUCACIÓ EMOCIONAL A través de diferents materials i de forma continua, RIALLES ofereix una progressió en el coneixement i la regulació de les emocions. Tot això es recolza en un filconductor motivador que t'ajudarà a aprofundir-hi.PENSAMENT LOGICOMATEMÀTIC El fet que l'alumne construeixi el seu aprenentatge a partir de la seva pròpia experiència és bàsic per aconseguir una comprensió i interiorització adequades. A través del pensament, eldiàleg, el joc i la manipulació, els alumnes adquireixen nocions logicomatemàtiques. RIALLES et permetrà acompanyar-los durant el seu procés de raonament, respectant els diferents ritmes i individualitats de l'aula. APRENENTATGE DE LA LLENGUA És fonamental en l'etapa d'Infantil que l'alumne treballi la comprensiói l'expressió oral, així com les seves capacitats bàsiques prèvies a la lectura i l'escriptura. Amb aquestobjectiu, RIALLES fomenta el pensament lingüístic verbal en cinc àmbits de contingut i d'una forma progressiva i pautada. APRENEM JUNTS Quan treballem plegats aprenem més, de manera més significativa i tambéamb moltes més RIALLES. És per això que el nostre projecte desenvolupa una proposta metodològica que inclou un temps i un espai per a treballar en grups petitsi grans. A RIALLES també s'hi desenvolupa: APRENDRE A PENSAR: Per aconseguir fomentar l'aprenentatgesignificatiu i l'autèntica comprensió, a través delpensament profund, d'una manera senzilla, sistemàticai eficaç. EDUCACIÓ MEDIAMBIENTAL: Per educar els nostres infants en el respecte a la biodiversitat i elcompromís amb el planeta i els éssers que l'habiten.INTEL·LIGÈNCIES MÚLTIPLES: Per aconseguir un aprenentatge eficaç en tots els alumnes, aprofitant les seves fortaleses per així millorar-ne les debilitats.
Socio/a Abacus 31,03€
PVP 31,03€
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòricss'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobreaspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaçosd'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexibleque enfoca l'aprenentatge de la manera més convenienten cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferintal professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socio/a Abacus 40,31€
PVP 42,55€
MGHC S2 Física i química/16
Socio/a Abacus 43,92€
PVP 46,23€