ūüĎč Cupón: 6REGALO | 6€ gratis ūüíł en LEGO o Playmobil‚Ěē

Libros de texto

Otras categorías
CAC P4 Religió/Serafí/17
Socio/a Abacus 15,20€
PVP 15,20€
EDBC P Lectura 1/17
Socio/a Abacus 13,73€
PVP 13,73€
CAC P Capicua/Grafia 2
Socio/a Abacus 4,27€
PVP 4,27€
El trabajo en el laboratorio. El material de laboratorio. Limpieza y mantenimiento de los materiales de laboratorio. Los productos de laboratorio. Las disoluciones. Técnicas potenciométricas. Las técnicas de separación. Las técnicas de microscopía. Captación, proceso y archivo de imágenes. La valoración técnica. El sistemade gestión de calidad. ANEXO 1. Mediciones. ANEXO 2. Formulación. ANEXO 3. Modelo de PNT.
Socio/a Abacus 33,25€
PVP 33,25€
Els quaderns Objectiu Aprovar Llengua inclouen els continguts bàsics de la matèria. Serveixen per: * Assegurar, de forma eficaç, eldomini dels aspectes teòrics i pràctics de la matèria. * Repassar els continguts apresos al llarg del curs. * Complementar
Socio/a Abacus 9,97€
PVP 10,50€
ANE E2 Competencia lingüística
Socio/a Abacus 4,51€
PVP 4,51€
ANE E6 Comprensión lectora
Socio/a Abacus 4,99€
PVP 4,99€
ANE P3 Retos 2
Socio/a Abacus 30,87€
PVP 30,87€
GRAMATI.CAT Gramàtica de butxaca Solucions ràpides per dominar el català · Una Gramàtica de butxaca manejable que resol de manera ràpida, intuïtiva i clara els dubtes o les vacil·lacions que es plantegi l'usuaride la llengua. · Les fitxes s'agrupen per tipus de problemes o dubtes: Com s'escriu?, Quina forma és la bona, Aquesta o l'altra?, Ho faig bé?..., de manera que faciliten la recerca i la consulta. · En cada fitxahi ha un seguit d'icones significatives que permetenlocalitzar a primer cop d'ull la solució del problema o la resolució del dubte: Prohibit!, Parelles que confonen, La norma, Consells pràctics, Una mica més...· Cada fitxa s'entén o es llegeix per ella mateixa,i alhora el conjunt del llibre es llegeix com un recull ordenat de manera senzilla i innovadora, a l'abastde tothom. Què hem d'escriure: causa comú o causa comuna?, Problemes claus o problemes clau? Els preus, es baixen o s'abaixen? Un objecte, cau al terra o a terra? Quan t'ho explico, és per a què m'entenguis o perquè m'entenguis? Dubtes entre escriure tant de bo otan de bo? Un client, s'entesta en entrar o s'entestaa entrar? Per indicar probabilitat, quina construcció hem de fer servir, serien les nou o devien ser lesnou? Per què apostrofem l'ONU i no pas la UNESCO?
Socio/a Abacus 7,50€
PVP 7,90€
ANE P3 Retos
Socio/a Abacus 96,42€
PVP 96,42€
KLETT Logisch Neu B1/KB+OnlAudio
Socio/a Abacus 22,32€
PVP 23,56€
VOR E2 Matemàtiques Pensar/+
Socio/a Abacus 43,50€
PVP 45,79€