Libros de texto

Otras categorías
BARC E5 Música/14
Socio/a Abacus 40,28€
PVP 42,40€
TEIV E1 Valencià-Bambolla/Duna
Socio/a Abacus 31,72€
PVP 33,39€
EDBC P5 Lectoescriptura 3/14
Socio/a Abacus 12,73€
PVP 12,73€
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió siguiel motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socio/a Abacus 40,31€
PVP 42,55€
VVIB E4 Matemàtiques(3)/Aula Activa
Socio/a Abacus 34,63€
PVP 36,56€
VOR S3 Geografia i historia/15
Socio/a Abacus 47,94€
PVP 50,46€
1. Procesos de integración y exclusión social. 2. Ámbitos de inclusión social. 3. El marco histórico, legal y administrativo de la acción social. 4. Personas con diversidad funcional. 5. Las personas con trastornos mentales. 6. Las personas drogodependientes o conotras adicciones. 7. Familias en situación de riesgolaboral. 8. Maltrato y desprotección en el entorno familiar. 9. Recursos de atención a familias, menores,mujeres y mayores en riesgo social 10. Personas en riesgo de exclusión social y discriminación a causa dellugar de procedencia, etnia o cultura. 11. Personasen riesgo de exclusión social y discriminación por razón de sexo.
Socio/a Abacus 28,50€
PVP 28,50€
BARC E6 Castellano/Dossier/15
Socio/a Abacus 23,24€
PVP 24,46€
El libro de Bachillerato de Religión Católica de la editorial SM/PPC busca transmitir a los alumnos una síntesis teológica que recopile los aprendizajes de cursos anteriores y le permita un análisis razonado y crítico de la realidad personal y social. Contribuye ala maduración personal que, desde la cosmovisión religiosa, da sentido a lo que uno es y a lo que hace.
Socio/a Abacus 27,89€
PVP 27,89€
TEI S1 Castellano/Vigía/15
Socio/a Abacus 48,54€
PVP 51,09€
TEIV E2 Matemátiques (3)/Duna
Socio/a Abacus 43,15€
PVP 45,42€
EDBC S2 Matemàtiques/16
Socio/a Abacus 43,74€
PVP 46,17€