Libros de texto

En Abacus disponemos de los libros de texto que necesitan tus hijos: desde educación infantil, pasando por primaria, secundaria y hasta formación profesional. Navega por nuestra sección y compara precios. Si encuentras los ejemplares que estás buscando, reserva con anticipación. De esta forma, conseguirás todos los libros escolares para el próximo año al mejor precio.

Otras categorías
LLENGUA ESO 2 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 2 - Edat: 13 a 14 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 39,21€
PVP 39,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòricss'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobreaspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaçosd'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexibleque enfoca l'aprenentatge de la manera més convenienten cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferintal professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socio/a Abacus 38,69€
PVP 38,69€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cultura i valors ètics 4 ESO (projecte Atòmium) és un llibre que presenta els continguts curriculars organitzats en 30 sessions de treball, aproximadament una per cada setmana del curs escolar. Els continguts s'estructuren en tres dimensions: la personal (enquè s'ajuda els alumnes a actuar amb autonomia en lapresa de decisions i a ser responsables dels propisactes), la interpersonal (en què es fomenta el diàleg) i la sociocultural (en la qual els alumnes aprenena comprendre i a valorar el nostre món, i a analitzarcríticament l'entorn).
Socio/a Abacus 15,92€
PVP 15,92€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 23,96€
PVP 23,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TEIC E2 Matemàtiques/Duna
Socio/a Abacus 38,83€
PVP 38,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Caja 10 retuladores
Socio/a Abacus 7,50€
PVP 8,25€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Los Cuadernos de vacaciones para Educación Primaria están diseñados para que el alumnado repase durante el verano los contenidos aprendidos durante el curso, buscando la complicidad del niño, dentro de un planteamiento pedagógico decididamente sistemático. Cuaderno de vacaciones para niños y niñas de 3º de Primaria
Socio/a Abacus 14,91€
PVP 15,70€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
C-1ESO. QUADERN MATEMÀTIQUES-CO 19 Dins d'un sistema educatiu d'aprenentatge orientat al desenvolupament competencial i de la verificació del grau d'assoliment de les competències dels àmbits, elsquaderns Dimensiona del projecte Construïm donen unaresposta rigorosa, pràctica i eficaç:* Als professors, mitjançant la identificació de les dimensions en totes les activitats dels quaderns, i a través de recursos didàctics i instruments l'avaluació per valorar el grau d'assoliment de les competències segons les dimensions i els àmbits.* Als alumnes, ajudant-los a practicar i comprendre els continguts curriculars, conèixer les competències per les quals se'ls avaluarà, aser conscients de l'aprenentatge, i capaços d'aplicar i transferir els coneixements en contextos reals. - Materia: MATEMÀTIQUES - Curs: ESO 1- Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Socio/a Abacus 16,56€
PVP 16,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S3 Música... de prop B-quadern/19
Socio/a Abacus 11,68€
PVP 11,68€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 35,56€
PVP 35,56€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MCM S1 New Pulse 1/WB pack/19
Socio/a Abacus 21,96€
PVP 21,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S3 Dibuix artístic-quadern/Crea/15
Socio/a Abacus 13,83€
PVP 13,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Mochilas y estuches recomendados

Libretas y recambios, ¡imprescindibles!

Compra libros de texto en la tienda online de Abacus

En esta sección encontrarás una amplia y variada selección de libros de texto para estudiantes de preescolar, educación primaria, secundaria y formación profesional. Éstos abarcan las principales asignaturas: matemáticas, economía, física y química, lengua catalana, lengua castellana y literatura, educación plástica, visual y audiovisual, dibujo técnico, lengua extranjera, filosofía, cultura y valores éticos, conocimiento del medio, ciencias naturales, geografía e historia, música, biología y geología, entre otras áreas de conocimiento. ¡Con estos manuales, aprenderán y aprobarán todos sus exámenes!

Utiliza nuestros filtros para buscar por los libros más vendidos, por orden alfabético, por idioma disponible (inglés británico, catalán, español, francés y valenciano) o por precios (de más bajo a más alto). ¡Tú eliges cómo!

Reserva los libros escolares que necesites

Además de libros de texto, disponemos de manuales para aprender idiomas (italiano, griego…), atlas y mapas de geografía española, europea y mundial para complementar el estudio, libros sobre el sistema solar, cuadernillos de repaso y de vacaciones de iniciación a la lectura, comprensión lectora, caligrafía y ortografía para niños de entre 4 y 11 años, de matemáticas con ejercicios (sumas, restas, divisiones y multiplicaciones) y problemas lógicos, diccionarios generales y de sinónimos y antónimos en distintos idiomas (español, catalán, francés e inglés), entre otros libros escolares.

¿Tienes que comprar libros escolares? Echa un vistazo a nuestro completo catálogo. Si te interesa alguno de ellos, no dudes en reservar para garantizar el mejor precio disponible. Todos los libros de texto para tu enseñanza o la de tus hijos los tenemos en Abacus.

Libros de texto Recomendados