8 Libros encontrados

Gros, Michel

El Calendari Lunar ofereix la informació necessària per a conèixer, comprendre i aprofitar al màxim les influències lunars, especialment en les tasques d’horticultura, jardineria i del camp en general. El seu objectiu és fer accessible un saber ancestral directament utilitzable en agricultura i també en medicina o en la llar. Això ens permet millors resultats en les nostres activitats i també procedir a experimentar sobre la base d’aquests coneixements. També ens ajuda a col·laborar amb la naturalesa, ja que la seva aplicació és la base dels cultius biològics i biodinàmics, per la qual cosa repercuteix en la millora del medi ambient.
8,90€ 8,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Gros, Michel

El Calendario Lunar ofrece la información necesaria para conocer, comprender y aprovechar al máximo las influencias lunares, especialmente en las tareas de horticultura, jardinería y del campo en general. Su objetivo es hacer accesible un saber ancestral directamente utilizable en agricultura y también en medicina o en el hogar. Ello nos permite mejores resultados en nuestras actividades y también proceder a experimentar en base a estos conocimientos. También nos ayuda a colaborar con la naturaleza, ya que su aplicación es la base de los cultivos biológicos y biodinámicos, por lo cual repercute en la mejora del medio ambiente.
8,90€ 8,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Gros, Michel

El Calendario Lunar ofrece la información necesaria para conocer, comprender y aprovechar al máximo las influencias lunares, especialmente en las tareas de horticultura, jardinería y del campo en general. Su objetivo es hacer accesible un saber ancestral directamente utilizable en agricultura y también en medicina o en el hogar. Ello nos permite mejores resultados en nuestras actividades y también proceder a experimentar en base a estos conocimientos. También nos ayuda a colaborar con la naturaleza, ya que su aplicación es la base de los cultivos biológicos y biodinámicos, por lo cual repercute en la mejora del medio ambiente.
8,30€ 7,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Gros, Michel

El Calendari Lunar ofereix la informació necessària per a conèixer,comprendre i aprofitar al màxim les influències lunars, especialment enles tasques d’horticultura, jardineria i del camp en general. El seuobjectiu és fer accessible un saber ancestral directament utilitzable enagricultura i també en medicina o en la llar. Això ens permet millorsresultats en les nostres activitats i també procedir a experimentarsobre la base d’aquests coneixements. També ens ajuda a col·laborar ambla naturalesa, ja que la seva aplicació és la base dels cultiusbiològics i biodinàmics, per la qual cosa repercuteix en la millora delmedi ambient. CONTINGUT: Descripció dels aspectes i les fases lunars,constel·lacions, signes, eclipsis, aspectes planetaris, estacions...Detalls sobre els millors moments de fer treballs: llaurar, plantar,transplantar, podar, abonar, aplicar insecticides, fungicides, fercompost, recollir la mel, incubació d’ous, tractar animals contra cucs,tallar dt.
8,30€ 7,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Gros, Michel

El Calendario Lunar ofrece la información necesaria para conocer,comprender y aprovechar al máximo las influencias lunares, especialmenteen las tareas de horticultura, jardinería y del campo en general. Suobjetivo es hacer accesible un saber ancestral directamente utilizableen agricultura y también en medicina o en el hogar. Ello nos permitemejores resultados en nuestras actividades y también proceder aexperimentar en base a estos conocimientos. También nos ayuda acolaborar con la naturaleza, ya que su aplicación es la base de loscultivos biológicos y biodinámicos, por lo cual repercute en la mejoradel medio ambiente.
8,30€ 7,88€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Gros, Michel

El Calendari Lunar ofereix la informació necessària per a conèixer, comprendre i aprofitar al màxim les influències lunars, especialment en les tasques d’horticultura, jardineria i del camp en general. El seu objectiu és fer accessible un saber ancestral directament utilitzable en agricultura i també en medicina o en la llar. Això ens permet millors resultats en les nostres activitats i també procedir a experimentar sobre la base d’aquests coneixements. També ens ajuda a col·laborar amb la naturalesa, ja que la seva aplicació és la base dels cultius biològics i biodinàmics, per la qual cosa repercuteix en la millora del medi ambient.
8,30€ 7,88€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Gros, Michel

8,30€ 7,88€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Gros, Michel

8,30€ 7,88€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.