ūüíł¡4€ DE REGALO! ūüéĀ ¡toda la info aquí‚Ěē

Idiomas

Otras categorías
Socio/a Abacus 48,59€
PVP 51,15€
Socio/a Abacus 5,60€
PVP 5,90€
30 000 entradas en la parte latino-español¬ē 11 000 entradas en la parte español-latino¬ē Los artículos contienen gran abundancia de ejemplos, tomados de losautores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen latraducción más adecuada a cada contexto¬ē Indica el régimen de los verbos¬ē Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícilidentificación (pretéritos, participios, etc.) ¬ē Indica la cantidad delas sílabas (largas y breves)¬ē Incluye 91 grabados, mapas y explicaciones¬ē Cuadro de abreviaturas latinas Se acompaña de un anexo editado deforma independiente con un resumen de gramática latina, completamenterenovado, que incluye:¬ē Esquemas dirigidos al estudio y la memorización¬ē Explicaciones sobre los temas a tratar¬ē Notas destinadas a servir como ayuda en las pruebas de selectividad¬ē Aclaraciones específicas sobre particularidades gramaticales máscomplejas
Socio/a Abacus 22,32€
PVP 23,50€
1OO jocs de vocabulari és un complement del trebali de lèxic a les classes de llengua, especialment
Socio/a Abacus 15,26€
PVP 16,06€
Us heu preguntat mai per què utilitzem, de manera espontània, expressions com ara afluixar la mosca, escamparia boira o passar per la pedra? Per què ens referim a l'any de la picor o a la quinta forca? Per què som de la màniga ampla o fem campana? Us pres
Socio/a Abacus 17,10€
PVP 18,00€
MCM Straight to FC/WB
Socio/a Abacus 17,95€
PVP 18,90€
Aquest llibre forma part del projecte de cursos de llengua catalana pera persones adultes.
Socio/a Abacus 23,65€
PVP 24,90€
DK English for Everyone INI 1/Ejercicios
Socio/a Abacus 11,35€
PVP 11,95€
ANE ELE Método 5 C1 C2/Alumno
Socio/a Abacus 19,47€
PVP 20,50€
Diccionari entenedor i amè, que conté tot el vocabulari que podennecessitar els nens entre els 8 iels 14 anys. Està redactat amb un llenguatge precís i presenta undisseny de pàgina de gran claredat. Aquesta edició incorpora els canvisde la novagramàtica de l’Institut d’Estudis Catalans. Contémés de 17.000 entrades i més de 25.000 definicions, acompanyadesd’exemples que ajuden a comprendre el sentit de les paraulesi en mostren l’ús. També inclou un amplirecull de sentits figurats i especialitzats.
Socio/a Abacus 21,85€
PVP 23,00€
Un curs de català modern i innovador, elaborat amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial. - Proposa una seqüència didàctica clara i sistemàtica. - Un ventall d'activitats estimulants, variades i significatives. - Plant
Socio/a Abacus 14,25€
PVP 15,00€
Socio/a Abacus 28,45€
PVP 29,95€