4º Primaria

Aavv

TEI E4 Ortografía castellana 05
Socios 4,00€
4,75€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EDV E4 Naturaleza/Superpixépolis
Socios 27,12€
32,21€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
3 quaderns per curs, un per a cada trimestre. Coordinats amb els continguts dels llibres de text. Com a complement de la tasca diària a l'aula. Com a reforç enperíodes no escolars. Treball de la comprensió lectora, l'ortografia i la morfosintaxi. Activitats lúdiques i diverses amb espai suficient per a escriure. Ambcentres d'interés pròxims al món infantil.
Socios 7,64€
9,07€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 6,12€
7,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 6,12€
7,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONNEXIONS 4. MATEMÀTIQUES. CONEIXEMENTS - Matèria: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 4 - Edat: 9 a 10 anys - Idioma: Català
Socios 21,44€
25,46€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANVIB E4 Matemáticas-cuad.2/19
Socios 7,32€
8,69€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 19,96€
23,70€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Arribem al Llenguatge musical 4t nivell i acabem la presentació dels principals elements rítmics, melòdicsi harmònics que constitueixen el llenguatge musicalmés elemental. Tindrem dos cursos més per a assimilar-los i treballar-los en un sentit més sintàctic que ens doni la veritable perspectiva de la comprensió delllenguatge musical. Seguirem treballant des de diferents fronts per a arribar a una comprensió global i per a descobrir-ne la lògica lingüística. Buscarem eltreball sistemàtic, la repetició no monòtona dels exercicis, però sí insistent i perseverant que familiaritzi i naturalitzi els procediments per tal que siguinefectius. El llibre conté moltes de les propostes dela primera part del tercer grau d'El meu llibre de música d'Ireneu Segarra com també del Llenguatge Musical Segon Curs de Santi Riera. En tot cas hi ha una redistribució dels continguts que afavoreix un treballmés pausat i segurament més d'acord amb les dinàmiques i dedicacions que tenen els alumnes actualment a les escoles de música. Com sempre, la utilització del llenguatge en el cant coral o en l'instrument que fanels alumnes d'una manera totalment funcional, és la millor garantia per connectar tots els elements treballats i adquirir l'autonomia i la seguretat que ens proposem.
Socios 19,95€
21,00€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
TG E4 Matemàtiques/Tot tallers
Socios 18,32€
21,76€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 35,12€
41,71€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RICH E4 Young Achievers/Activity book
Socios 22,20€
26,36€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Natural-Science/SB+CD
Socios 28,72€
34,11€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Lengua-cuad.1/19
Socios 9,60€
11,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR E4 Socials/+Atles/15
Socios 24,76€
29,40€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN E4 Castellano/15
Socios 35,04€
41,61€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MATEMATIQUES 4 (ZOOM) - Matèria: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 4 - Edat: 9 a 10 anys - Idioma: Català
Socios 39,51€
41,71€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

Aquest projecte garanteix un domini ple del castellàcom a segona llengua escolar partint de tres criterisbàsics:- Evitar la repetició dels continguts comunsamb la llengua catalana.- Evitar-ne l'anticipació i no treballar aquells aspectes que encara no s'han introduït en català.- Atendre els aspectes diferencials entre el castellà i el català.Així, el projecte contéun treball específic de fonètica i estructura gramatical. A més, per facilitar a l'alumnat un contacte directe amb l'expressió oral genuïna, els llibres incorporen enregistraments d'alguns exercicis d'escolta. S'atén la diversitat mitjançant un treball cooperatiu.Les activitats són obertes i permeten diferents grausde realització.
Socios 10,60€
12,59€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MUSICAV E4 Música i jo/Valencià
Socios 17,86€
18,80€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVIB E4 Matemàtiques (3)/PracticaMat
Socios 22,50€
23,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para CIENCIAS DE LA NATURALEZA plantea interrogantes y experiencias atractivas que fomentan la curiosidad de los alumnos, les hace partícipesen la construcción del conocimiento y promueve la ilusión por aprender. Presenta los contenidos de formainnovadora en contextos interesantes, motivadores y cercanos a la realidad de los alumnos. La informaciónvisual es potente, muy ligada a los textos y acompañada de vídeos e interactivos. Actividades que hacen pensar, que exigen relacionar contenidos, investigar ypermiten extraer sus propias conclusiones y con mapasconceptuales ilustrados al final de cada unidad en la sección Organiza tus ideas.
Socios 28,36€
33,68€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Lengua tiene como objetivo desarrollar en los alumnos las destrezas lingüísticas que les permitan comunicarse eficazmente.En este cuaderno de trabajo encontrarás actividades planteadas a  partir de situaciones comunicativas para reforzar loscontenidos del libro del alumno.
Socios 7,52€
8,93€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte Saba per a Llengua està concebut des d'unenfocament vehicular amb gran èmfasi en el treball de la comprensió i l'expressió oral i escrita. És un projecte pensat des de l'aula i per a l'aula.Presentaels continguts lingüístics a través de:- Textos moltsuggeridors tant de literatura universal com d'autorsvalencians.- Situacions comunicatives que afavoreixen la reflexió.- Activitats pas a pas per a iniciar-seen els procediments de l'anàlisi lingüística.- Jocsinteractius per a reforçar l'aprenentatge.Ofereix unprograma específic de Competència lectora amb:- Dinàmiques per a entrenar estratègies de lectura eficaç.-Tasques estructurades per a desenvolupar els nivellsde comprensió a partir de tipologies textuals.- Proves d'avaluació per a detectar el grau d'adquisició deles destreses lectores.- Propostes lúdiques d'animació a la lectura en diferents suports.Potencia l'escriptura correcta de les paraules en cada curs amb el programa d'Ortografia mitjançant:- Activitats d'atenciói memòria visual a través de materials audiovisuals imanipulatius enfocats a diferents estils d'aprenentatge.- Bateria de dictats amb dinàmiques individuals iper parelles.- Fitxers individualitzats perquè cadaalumne puga registrar el seu autoaprenentatge.Estimula la creativitat i el desenvolupament de l'expressióen valencià, mitjançant:- Activitats contextualitzades en la realitat cultural de la nostra comunitat. - Atenció especial a la interacció comunicativa per mitjà del material manipulatiu i els recursos interactius.
Socios 38,00€
45,13€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,96€
35,58€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.