🚚 Envío gratis a partir de 19€ en libros y libros infantiles 🚚

Libros en otros idiomas

Otras categorías
Socio/a Abacus 11,40€
PVP 12,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Libros singulares Anaya Multimedia
Socio/a Abacus 5,65€
PVP 5,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BÀSIC és un diccionari pensat especialment per a l'alumnat d'Educació Primària i els primers cursos d'ESO que conté una selecció deprop de 20.000 entrades relacionades amb els diferents aprenentatges.
Socio/a Abacus 26,56€
PVP 27,96€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Dans la tradition de la collection Nouvel entraînez-vous, lacollection NOUVEAU DELF suit la réorganisation des contenus du DELF enfonction du Cadre européen commun de référence.Chaque ouvrage propose un entraînement par unité qui porte sur les 4compétences et habiletés. Dans le cadre d'une approche actionnelle, lesactivités fournissent les outils nécessaires à la préparation desexamens. Elles donnent des exemples concrets répondant aux attentes descandidats comme à celles des examinateurs.Cet ouvrage correspond au DALF C1/C2. Les 250 activités offrent unéquilibre entre l'activité de compréhension et celle de production, àl'oral comme à l'écrit.Au niveau C1, les apprenants peuvent comprendre des textes relativementlongs, et doivent être à même de s'exprimer avec nuances à l'oral et àl'écrit, dans des contextes personnels, professionnels ou académiques.Les apprenants relevant du niveau C2 doivent être capables de comprendresans grand effort tout ce qu'ils peuvent lire ou entendre, de réagiravec un maximum d'efficacité dans les différentes situation dufrançais.Tous les enregistrements figurent à la fin de l'ouvrage.Ce livre est accompagné d'un CD audio MP3 lisible sur un support adaptéà cet usage, et d'un livret contenant toutes les corrections. Le CDaudio MP3 comprend l'ensemble de l'audio nécessaire à une bonnepréparation aux épreuves du C1/C2, audio également disponible à partdans un coffret classique de CD Audio.
Socio/a Abacus 26,41€
PVP 27,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El diccionari més extens de la llengua catalana. Ha estat actualitzat d'acord amb les darreres modificacions ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans i inclou totes les entrades del diccionari normatiu d'aquesta intitució. És un diccionari renovador, tant pelcontingut com per la presentació, pensada per afavorir una consulta àgil i eficaç. El més gran -88.500 entrades (inclou les 67.500 entrades del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans)-22.000subentrades (locucions, frases fetes, etc.)-172.000 definicions El més complet -la història dels mots -llistes de vocabulari agrupat temàticament -quadres d'informació gramatical -lapartició sil·làbica dels mots que ofereixen alguna dificultat -homòfons -prefixos i sufixos, diferenciats de la resta d'entrades -neologismes-els estrangerismes més freqüents amb la seva pronúncia-ampli repertori de terminologia -exemples d'ús -models de conjugació verbal -plurals irregulars
Socio/a Abacus 74,86€
PVP 78,80€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
En este libro encontrarás las palabras y expresiones más descaradas del inglés y muchos consejos acerca de temas como ligar, fiestas, sexo, Internet, juegos, deporte, moda, cuerpo y todo esto sin tapujos
Socio/a Abacus 8,07€
PVP 8,50€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Aquesta obra equival a una edició reduïda, i en format de butxaca, de la part més important (per al gran públic) del Nou diccionariauxiliar, publicat recentment per l'autor concretament, de la part anomenada repertori lexicogràfic d'interferències e
Socio/a Abacus 6,60€
PVP 6,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 26,47€
PVP 27,86€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
La gramàtica pràctica del català és una obra per a aprenents de català dels nivells A1-B2 del Marc europeu de referència per a les llengües. Es tracta d'una gramàtica pedagògicaa segona llengua. És una gramàtica per a un alumnat divers. S'ha concebut per
Socio/a Abacus 32,14€
PVP 33,83€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socio/a Abacus 32,44€
PVP 34,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Un diccionari juganer, un passatemps lexicodivertidíssim! Un diccionari amb balls de lletres i coreografies de paraules que és, alhora, un joc i un repte per al lector: n’haurà d’endevinar les entrades! Per tal d’endevinar-les, el lector només disposa d’un anagramai d’una definició. Ets un Indiana Jones de la lexicografia? Atreveix-te a jugar!
Socio/a Abacus 12,25€
PVP 12,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El mejor diccionario para el estudiante.
Socio/a Abacus 15,10€
PVP 15,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Estaba preparado para todo menos para ti

Lo importante en esta vida no lo enseñan, perocuando lo aprendes, no lo olvidas.

Siemprehe creído que las palabras son necesarias para sanarte. En este libro he intentado depositar toda mi experiencia y lo que he aprendido de mucha gente que hadecidido contarme su sabiduría: los secretos y la energía que se desprende de los amarillos con los quehe coincidido en mi vida.

Quisiera que este libro fuera un botiquín de soplos energéticos para muchos males y, sobre todo, para el alma. Lo he escritocon la esperanza de que alguno de estos soplos os active la ilusión, os aleje de ese problema que ahoratenéis y os devuelva a la senda de la alegría si osencontráis en ese duro instante vital. También tengoclaro que quiero que este libro esté ilustrado, tenga bellos dibujos que os lleven de un soplo a otro.

Soplad y disfrutad.

Albert Espinosa

Socio/a Abacus 17,95€
PVP 18,90€

Te traemos los 10 mejores libros de filosofía que te harán pensar y reflexionar sobre la vida. Una recomendación de Abacus, con protagonistas como Descartes, Platón, Séneca y otros filósofos de diferentes épocas. ¡Conoce los 10 imprescindibles en tu biblioteca de libros de filosofía!

La lectura puede ser la mejor forma para superar problemas y crecer como persona. A continuación, te traemos los 5 mejores libros de autoayuda y superación que te ayudarán a cambiar la perspectiva y la forma en la que encaras ciertas situaciones de tu vida.