3º ESO

BUR S3 Think Ahead/WB spanish
Socios 24,71€
26,08€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Física i química 3 ESO (projecte Atòmium) és un llibre de 9 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial: els alumnes han de fer-se preguntes, investigar i reflexionar sobre tot allò que ens envolta, hi aprenen també què és el mètodecientífic i com s'aplica. Un llibre pensat perquè els alumnes siguin subjectes actius en el procés d'aprenentatge. La informació es combina amb activitats d'exercitació, competencials i també procedimentals.
Socios 34,00€
40,38€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

CLAC S3 Naturalesa/Quadern
Socios 11,76€
13,97€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VOR S3 Matemàtiques-ACAD/Resol/15
Socios 37,28€
44,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S3 Geografia e historia(2)/GH
Socios 40,96€
48,64€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUPV S3 Física i química/Inicia
Socios 39,52€
46,93€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 41,16€
48,88€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
v Nou unitats, amb una complexitat progressiva. vContinguts adaptats als estàndards d'aprenentatge de cadanivell. v Propostes de treball variades i guiades. vExplicacions completes i raonades, que reforcen l'autonomia dels estudiants. v Propostes de treball pràctiques i contextualitzades, orals i escrites, individuals i de grup. v Autoavaluacions, perquè l'alumnat iel docent puguen ser conscients del nivell d'assoliment dels continguts de cada unitat. Els materials delProjecte Xarxa... v Proposen una gran quantitat de textos adequats a l'edat. v Posen un èmfasi especial enla comprensió lectora, oral i oberta. v Combinen activitats de tipologies diverses, de resposta tancada ioberta. v Ajuden a assoliar les competències clau. vInclouen activitats individuals i de grup, audicionsde textos i tasques que requereixen l'aplicació de tècniques de treball vàries.
Socios 37,68€
44,75€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,84€
46,12€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,08€
46,41€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S3 Castellano B/Inicia
Socios 38,32€
45,51€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,80€
47,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,32€
45,51€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El projecte SABA per a Música treballa l'aprenentatgea través de propostes pràctiques i molt motivadores,amb audicions, il·lustracions i dinàmiques que atrauen l'alumne i fomenten el seu gust per la música. Ésun projecte global i coherent que recorre des de l'etapa de Primària fins a la de Secundària, elaborat perautors amb experiència, docents en actiu, músics professionals i pedagogs. Conté una acurada progressió de continguts adaptada a cada nivell. El projecte segueix els postulats de la pedagogia musical activa. Ofereix una metodologia pràctica i disposa del suport derecursos digitals com ara musicogrames, infografiesinteractives, karaokes i activitats interactives. Permet configurar una proposta molt flexible, adaptablea diferents nivells, a través d'un treball pautat i per seccions.
Socios 31,68€
37,62€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,80€
47,26€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,84€
41,37€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S3 Matemáticas ACAD/Saber hacer
Socios 37,28€
44,27€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
RICH S3 Fast Track/SB+WB
Socios 31,76€
37,72€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 40,32€
47,88€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,88€
46,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 31,84€
37,81€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S3 Matemáticas-APLI(3)/MAT
Socios 38,88€
46,17€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVF S3 Tous ensemble!/Élève+DVDRom
Socios 31,04€
36,86€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S3 Castellano-Avanza V2/16
Socios 24,04€
28,55€
Agotado ahora
Has añadido la cantidad máxima disponible.