Secundaria (ESO)

MARFILV S2 Valencià/16
Socios 35,52€
42,18€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,99€
34,82€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 27,60€
32,78€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 10,32€
12,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
We are Experience We have been providing educationalproducts and services for over sixty years.We are Integration The vehicular language, British English, isintegrated into Savia with the utmost attention to linguistic quality.We are Innovation Savia incorporates  programmes that help  you use innovative teaching methods. What's more, this plurilingual course is based on the principles of CLIL methodology.CLIL methodology in Savia Savia uses the specific principles of CLIL methodology to help students learn subjects in English
Socios 36,52€
43,37€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

BUR S2 Challenge/Workbook/Spanish
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

BUR S2 Build Up/Basic Practice/Spanish
Socios 18,95€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els con- tinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projectefet des de l'escolta activa i el diàleg constant ambl'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directeen qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LAREFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumneshan de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre al'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socios 39,96€
47,45€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF S4 Club Parachute/cahier pack
Socios 23,52€
27,93€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Cuaderno de actividades con ejercicios para practicarlas destrezas y contenidos del Student¿s Book, listado de palabras y referencia gramatical con explicaciones en inglés.
Socios 25,56€
30,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CUP S4 Collaborate/SB
Socios 31,92€
37,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VV S3 Geografía económica/PMAR
Socios 9,56€
11,35€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SANF EVA3 Disparition A L'Opera
Socios 12,54€
13,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,52€
38,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 18,95€
20,00€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 11,54€
12,15€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S4 Spectrum/SB
Socios 33,36€
39,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S3 Mosaic/SB/15
Socios 33,36€
39,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Told through the voices of multiple narrators, Roman Hispania provides a vivid 'first-hand' depiction of an important period in ourcountry's history. It includes excerpts from real historical sources, as well as illustrations, a map and other interesting
Socios 9,40€
9,90€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
EP S2 Smart Time/SB
Socios 28,31€
33,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
SAN S4 Filosofía/Reflexiona/16
Socios 31,76€
37,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
El proyecto SAVIA para Música trabaja el aprendizajea través de propuestas prácticas y muy motivadoras, con audiciones, ilustraciones y dinámicas que atraen al alumno y fomentan su gusto por la música.Es un proyecto global y coherente que recorre desde la etapa Primaria a la Secundaria, elaborado por autores con experiencia, docentes en activo, músicos profesionales ypedagogos. Cuenta con una cuidada progresión de contenidos adaptada a cada nivel.El proyecto sigue los postulados de la pedagogía musical activa. Ofrece una metodología práctica y se apoya en recursos digitalescomo musicogramas, infografías interactivas, karaokesy actividades interactivasPermite configurar una propuesta muy flexible adaptables a diferentes niveles mediante trabajo pautado y por secciones.
Socios 31,68€
37,62€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
ANIBV S4 Música/16
Socios 29,24€
34,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.