Secundària (ESO)

OUP S2 Spectrum/SB
Socis 33,36€
39,62€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

TEI S Sintaxis/+T/Útiles
Socis 21,83€
22,98€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAN S2 Matemáticas/Resuelve/16
Socis 37,28€
44,27€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cuaderno de actividades con ejercicios para practicarlas destrezas y contenidos del Student¿s Book, proyectos, listado de palabras y referencia gramatical conexplicaciones en castellano.
Socis 22,36€
26,55€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Libro del alumno. Incluye acceso a la versión eBook con audio incrustado.
Socis 34,36€
40,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 40,64€
48,26€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llengua catalana i literatura 3 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socis 35,15€
41,74€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 35,33€
41,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE LLENGUA I LITERATURAAPOSTEM PERUN ENFOCAMENT COMUNICATIUAprendre a llegir els gèneres textuals de la societat actual és la clau del nostre projecte. Treballem la comprensió de textos impresos, orals i digitals. Completem l'aprenentatge amb laproducció oral i escrita en tallers de comunicació per estimular la creativitat i afavorir així la contextualització dels coneixements en situacions comunicatives quotidianes. PROPOSEM L'ÚS REFLEXIU I LÚDIC DE LA LLENGUA EN DIFERENTS CONTEXTOS A fi de construir una formació gramatical sòlida, incloem activitats resoltes pas a pas i diversos recursos audiovisuals.El projecte inclou un apartat específic de gramàtica comparada: un enfocament innovador de l'ensenyament gramatical a partir de la comparació amb altres llengües.DESCOBRIM LA LITERATURA A PARTIR DELS TEXTOS Una completa proposta de textos i recursos per conèixer la literatura, despertar l'interès per la lectura i descobrir la pervivència de temes i personatges al llarg de la història.CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONAL Integrem eines del món digital que enriquiranles teves classes. Posem les TIC al servei de l'animació a la lectura i de la comprensió i l'avaluació decontinguts i procediments clau.
Socis 39,40€
46,79€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
PEARF S4 Trop bien!/Cuaderno-ESP
Socis 21,12€
25,08€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC S2 Matemàtiques/15
Socis 37,32€
44,32€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDB S2 Religión católica/16
Socis 33,56€
39,85€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 23,84€
28,31€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDB S1 Sociales/15
Socis 43,04€
51,11€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Unitat complementària projecte Khronos
Socis 2,94€
3,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
OUPV Geografía e historia/Inicia
Socis 39,52€
46,93€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC S4 Multimèdia 4 TIC/17
Socis 7,00€
8,31€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 7,84€
9,31€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDB S3 Sociales/15
Socis 43,04€
51,11€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cuaderno de ejercicios que acompaña al manual de francés dirigido a estudiantes de cuarto curso de la ESOde nivel B1. Se caracteriza por tener una progresiónclara, equilibrada y rigurosa y hay posibilidad de utilizar diferentes recorridos de aprendizaje de acuerdo con las necesidades del grupo. Ofrece un enfoque por tareas y se trabajan las cuatro competencias en cada una de las ocho unidades.
Socis 13,24€
15,72€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BAU S3 Biologia i Geologia/15
Socis 36,32€
43,13€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC S4 Català/16
Socis 37,32€
44,32€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EP S4 Smart Time/SB
Socis 28,31€
33,62€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Manual para el alumno. Basado en el nuevo currículo.Ligero y progresivo. Un enfoque por tareas. 5 Módulos, 44 lecciones. Se trabajan las cuatro competencias en cada lección. Una sólida progresión en espiral. Unaconsolidación del aprendizaje que facilita una auténtica integración real del idioma. 20 páginas de refuerzo con actividades de gramática, vocabulario y preparación al DELF.
Socis 26,36€
31,30€
Has afegit la quantitat màxima disponible.