Diccionaris en altres llengües europees

Enciclopèdia Catalan

El format i el nombre d'entrades ideal per a començara estudiar llatí. Un diccionari concebut especialment per a llegir Catul, Cèsar, Ciceró, Curci, Fedre, Horaci, Juvenal, Livi, Lucà, Lucreci, Marcial, Nepot, Ovidi, Plini el Jove, Properci, Sal·lusti, Sèneca el filòsof, Tàcit, Tibul i Virgili.· 30.000 entrades· Amb una gramàtica llatina molt pràctica
Preu Soci 24,13€
25,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Diccionari Manual Grec clàssic-Català 2a ed.
Preu Soci 23,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Diccionari Il·lustrat Llatí Cat Llatí
Preu Soci 23,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Aquest Diccionari grec-català, amb MÉS DE 92.000 ENTRADES, recull, amb un ric repertori de correspondències catalanes, el lèxic grec de més de deu segles, il·lustrat amb exemples i CITACIONS DELS AUTORS CLÀSSICS.?Comprèn un nombre molt ampli de noms propis, l'etimologia dels mots grecs, llurs variants i irregularitats fonètiques i morfològiques, etc.?Inclou un ampli iútil APÈNDIX GRAMATICAL i un ampli repertori de MAPESdel món grec a l'antiguitat (topònims transcrits alcatalà).?Finalment, l'eina indispensable per a hel·lenistes, estudiants i persones interessades en la llengua grega.??
Preu Soci 87,87€
92,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

30 000 entradas en la parte latino-español• 11 000 entradas en la parte español-latino• Los artículos contienen gran abundancia de ejemplos, tomados de losautores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen latraducción más adecuada a cada contexto• Indica el régimen de los verbos• Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícilidentificación (pretéritos, participios, etc.) • Indica la cantidad delas sílabas (largas y breves)• Incluye 91 grabados, mapas y explicaciones• Cuadro de abreviaturas latinas Se acompaña de un anexo editado deforma independiente con un resumen de gramática latina, completamenterenovado, que incluye:• Esquemas dirigidos al estudio y la memorización• Explicaciones sobre los temas a tratar• Notas destinadas a servir como ayuda en las pruebas de selectividad• Aclaraciones específicas sobre particularidades gramaticales máscomplejas
Preu Soci 23,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Preu Soci 53,20€
56,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Pabón de Urbina, José María

- 35 000 artículos - Abundante fraseologíay ejemplos tomados de los autores clásicos - Recoge léxico desde Homero hasta el Nuevo Testamento- Indicación de los diferentes regímenes y construcciones gramaticales - Formas irregulares dela declinación y la conjugación presentadas como entradas independientes - Indicación de las irregularidades al final de los artículos - Inclusión de nombres propios - Nueva puesta en página- Amplio resumen gramatical presentado de forma gráfica, pensado para estudiantes de bachilleratoy primeros cursos de los estudios universitarios
Preu Soci 23,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

En els darrers anys, els intercanvis entre Rússia i els Països Catalans s'han intensificat en el terreny de l'art, de la música, de l'esport, de la ciència, dels negocis i del turisme. L'objectiu del Diccionari és oferir a l'usuari català una eina en la tasca de traduir del rus al català i ajudar també els catalanòfils russoparlants. Amb aquesta finalitat, l'obra ofereix una rica selecció d'expressions, girs i construccions russes amb els equivalents catalans corresponents, i viceversa, no tan sols de l'àmbit de la llengua estàndard sinó també del registre col·loquiali de la terminologia especialitzada, amb una atencióespecial a les expressions actuals i als neologismesque el lector pot trobar tant a la premsa contemporània com a les publicacions científiques.· 48.000 entrades· 94.000 accepcions· 15.000 locucions, frases fetes i refranys· 6.000 exemples d'ús· 2.000 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics
Preu Soci 53,20€
56,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Diccionario finlandés-español. español-finlandés
Preu Soci 14,25€
15,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del italiano. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras La obra contiene, además, páginas sobre cultura italiana y un minidiccionario español-italiano.
Preu Soci 13,25€
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Preu Soci 8,07€
8,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Preu Soci 15,15€
15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Aquest Diccionari grec-català, amb MÉS DE 92.000 ENTRADES, recull, amb un ric repertori de correspondències catalanes, el lèxic grec de més de deu segles, il·lustrat amb exemples i CITACIONS DELS AUTORS CLÀSSICS.?Comprèn un nombre molt ampli de noms propis, l'etimologia dels mots grecs, llurs variants i irregularitats fonètiques i morfològiques, etc.?Inclou un ampli iútil APÈNDIX GRAMATICAL i un ampli repertori de MAPESdel món grec a l'antiguitat (topònims transcrits alcatalà).?Finalment, l'eina indispensable per a hel·lenistes, estudiants i persones interessades en la llengua grega.??
Preu Soci 34,20€
36,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Preu Soci 14,72€
15,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Un diccionari imprescindible per a qualsevol persona que necessiti consultar el lèxic general i el tècnic d'ús comú de l'italià i el català. · 25.000 entrades amb exemples d'ús i frases fetes· 40.000 accepcions· Pronúncia figurada de les veus italianes i catalanes· 700 noms de lloc i de persona
Preu Soci 9,02€
9,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del portugués. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras Con páginas sobre cultura portuguesa y un mini diccionario español-portugués al final de la obra.
Preu Soci 13,25€
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Preu Soci 8,07€
8,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Arqués Coromines, Rossend

La publicació d'aquest volum ve a completar l'obra iniciada l'any 1992 amb el Diccionari català-italià del mateix autor, que féu possible, per primera vegada, una relació directa (és a dirsense cap llengua intermediària) entre les llengüesitaliana i catalana en un diccionari de format gran.Ara aquest Diccionari italià-català permetrà als estudiants i estudiosos de lallengua italiana, als traductors, i a qualsevol persona que tingui davant un text en italià, arribar al català sense la necessitat de cap altre diccionari.· 40.000 entrades· 75.000 accepcions· 14.000 locucions, frases fetes i refranys· 8.000 exemples d'ús· 1.100 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics· Pronúncia figurada de les veus italianes· Compendi de gramàticaitaliana en català
Preu Soci 34,20€
36,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El único diccionario de latín adaptado al actual sistema de enseñanza de esta lengua. Facilita al alumno la búsqueda de palabras, pues recoge las irregularidades que estas puedan presentar. Además, ofrece ayuda para elegir la traducción correcta, y sus ej
Preu Soci 21,37€
22,50€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Golobardes Marti, Gu

En aquest diccionari s'hi poden trobar les paraules usades des del'època heroica fins a l'alexandrina i del Nou Testament. S'hi descriuennoms propis, històrics, mitològics i geogràfics, amb els corresponentsmapes. S'hi indica l'etimologia de les paraules
Preu Soci 80,75€
85,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Diccionario Portugues - Español
-5% en Llibres

Martín, A.

Este diccionario, pretende acumular en un volumen de tamaño reducido la información más completa posible. Para ello se ha tenido especial cuidado en la selección de los términos en función de su utilidad para los estudiantes y de su frecuencia de aparición en obras literarias. Se ha tenido muy en cuenta también el aprovechamiento de la riqueza lexicográfica que, tanto en el caso del español como del portugués, aportan las diferencias de matiz existentes entre los idiomas hablados en América y en Europa.
11,40€ Preu Soci 10,83€
12,00€ 11,40€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Seabra, Manuel De

Preu Soci 34,20€
36,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El diccionario bilingüe gallego-castellano más actual, adaptado a la normativa ortográfica oficial, ha sido elaborado con la colaboración del Observatorio de Neoloxía de la Universidade de Vigo. Está dirigido a los estudiantes de gallego de nivel inicial e intermedio y a hablantes de ambas lenguas que deseen resolversus dudas léxicas, gramaticales o de uso que se presentan en la comunicación del día a día de una comunidad bilingüe. - 39 000 entradas - 43 000 traducciones- Numerosos ejemplos de uso - Indicadores de contexto para elegir la traducción adecuada - Locuciones y frases hechas - Transcripción fonética de las entradasgallegas - Notas gramaticales, de uso, de falsos amigos... - Conjugación regular e irregular en ambas lenguas - Gramática gallega - Apéndice bilingüe con losestados del mundo y sus gentilicios
Preu Soci 15,15€
15,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Diccionario Rumano - Español / Español - Rumano
-5% en Llibres

Aavv

Este diccionario español-rumano y rumano-español ayuda al estudioso y a quien lo necesite por razones de viaje, a conocer con exactitud la equivalencia entre las palabras de ambos idiomas, además de darle un vocabulario completo y resolver las dudas ortográficas. Por ello constituye una herramienta necesaria para quien, en su trabajo o en el estudio, desee dominar el lenguaje básico. - 25,000 acepciones - Gramática rumana - Conjugación de los verbos - Términos usuales - Pronunciación figurada del rumano - División silábica - Acento fonético
17,05€ Preu Soci 16,20€
17,95€ 17,05€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.