Diccionaris en altres llengües europees

Aavv

Traducció i adaptació al català: Vicens Reglà Jiménez, Guillem Cintas Zuazua, Remei Tomàs Budó, Priscila Borrell Rufias. “El Pabón”, el diccionari que ha acompanyat a generacions d'estudiants de grec, ja està encatalà. • 35 000 articles revisats • ab
Socis 23,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Pabón de Urbina, José María

- 35 000 artículos - Abundante fraseologíay ejemplos tomados de los autores clásicos - Recoge léxico desde Homero hasta el Nuevo Testamento- Indicación de los diferentes regímenes y construcciones gramaticales - Formas irregulares dela declinación y la conjugación presentadas como entradas independientes - Indicación de las irregularidades al final de los artículos - Inclusión de nombres propios - Nueva puesta en página- Amplio resumen gramatical presentado de forma gráfica, pensado para estudiantes de bachilleratoy primeros cursos de los estudios universitarios
Socis 23,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

• 30 000 entrades a la part llatí-català • 11 000 entrades a la partcatalà-llatí • Els articles contenen gran abundància d’exemples, extretsdels autors més importants, que faciliten la comprensió i ofereixen latraducció més adequada a cada context. • Indica el règim dels verbs •Introdueix com a entrades les formes irregulars i de difícilidentificació (pretèrits, participis, etc.) • Indica la quantitat desíl·labes (llargues i breus) • Inclou 91 gravats, mapes i explicacions •Quadre d’abreviatures llatines S’acompaña d’un annex editat de formaindependent amb un resum de gramàtica llatina, completament renovat, queinclou: • Esquemes dirigits a l’estudi i a la memorització •Explicacions sobre els temes a tractar • Notes destinades a servird’ajut a les proves de selectivitat • Aclariments específics sobreparticularitats gramaticals més complexes
Socis 23,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El format i el nombre d'entrades ideal per a començara estudiar llatí. Un diccionari concebut especialment per a llegir Catul, Cèsar, Ciceró, Curci, Fedre, Horaci, Juvenal, Livi, Lucà, Lucreci, Marcial, Nepot, Ovidi, Plini el Jove, Properci, Sal·lusti, Sèneca el filòsof, Tàcit, Tibul i Virgili.· 30.000 entrades· Amb una gramàtica llatina molt pràctica
Socis 24,13€
25,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

30 000 entradas en la parte latino-español• 11 000 entradas en la parte español-latino• Los artículos contienen gran abundancia de ejemplos, tomados de losautores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen latraducción más adecuada a cada contexto• Indica el régimen de los verbos• Introduce como entradas las formulas irregulares y de difícilidentificación (pretéritos, participios, etc.) • Indica la cantidad delas sílabas (largas y breves)• Incluye 91 grabados, mapas y explicaciones• Cuadro de abreviaturas latinas Se acompaña de un anexo editado deforma independiente con un resumen de gramática latina, completamenterenovado, que incluye:• Esquemas dirigidos al estudio y la memorización• Explicaciones sobre los temas a tratar• Notas destinadas a servir como ayuda en las pruebas de selectividad• Aclaraciones específicas sobre particularidades gramaticales máscomplejas
Socis 23,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Aquest Diccionari grec-català, amb MÉS DE 92.000 ENTRADES, recull, amb un ric repertori de correspondències catalanes, el lèxic grec de més de deu segles, il·lustrat amb exemples i CITACIONS DELS AUTORS CLÀSSICS.?Comprèn un nombre molt ampli de noms propis, l'etimologia dels mots grecs, llurs variants i irregularitats fonètiques i morfològiques, etc.?Inclou un ampli iútil APÈNDIX GRAMATICAL i un ampli repertori de MAPESdel món grec a l'antiguitat (topònims transcrits alcatalà).?Finalment, l'eina indispensable per a hel·lenistes, estudiants i persones interessades en la llengua grega.??
Socis 87,87€
92,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del portugués. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras Con páginas sobre cultura portuguesa y un mini diccionario español-portugués al final de la obra.
Socis 13,25€
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Un diccionari imprescindible per a qualsevol persona que necessiti consultar el lèxic general i el tècnic d'ús comú de l'italià i el català. · 25.000 entrades amb exemples d'ús i frases fetes· 40.000 accepcions· Pronúncia figurada de les veus italianes i catalanes· 700 noms de lloc i de persona
Socis 9,02€
9,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

· 50.000 entrades· 93.000 accepcions· 19.000locucions, frases fetes i refranys· 11.000 exemples d'ús· 1.400 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics· Pronúncia figurada de les veus catalanes· Compendi de gramàtica catalana en italià
Socis 34,20€
36,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del italiano. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras La obra contiene, además, páginas sobre cultura italiana y un minidiccionario español-italiano.
Socis 13,25€
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 53,20€
56,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El único diccionario de latín adaptado al actual sistema de enseñanza de esta lengua. Facilita al alumno la búsqueda de palabras, pues recoge las irregularidades que estas puedan presentar. Además, ofrece ayuda para elegir la traducción correcta, y sus ej
Socis 21,37€
22,50€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Pelegi, Gianpiero

El Diccionario POCKET Italiano es una obra completamente nueva, manejable, reducida y con un dise±o claroy moderno. Este diccionario de bolsillo, con aprox. 28.000 entradas, ofrece el vocabulario necesario que permitirß a cualquier persona desenvolverse con soltura en la mayorφa de situaciones cotidianas. Es ideal para viajes y para estudiantes de nivel inicial o medio. Incluye ademßs una breve introducci≤n a la pronunciaci≤n de ambas lenguas y una a la gramßtica con losesquemas de conjugaci≤n de los verbos regulares e irregulares y una guφa de conversaci≤n.
Socis 10,45€
11,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El diccionario bilingüe gallego-castellano más actual, adaptado a la normativa ortográfica oficial, ha sido elaborado con la colaboración del Observatorio de Neoloxía de la Universidade de Vigo. Está dirigido a los estudiantes de gallego de nivel inicial e intermedio y a hablantes de ambas lenguas que deseen resolversus dudas léxicas, gramaticales o de uso que se presentan en la comunicación del día a día de una comunidad bilingüe. - 39 000 entradas - 43 000 traducciones- Numerosos ejemplos de uso - Indicadores de contexto para elegir la traducción adecuada - Locuciones y frases hechas - Transcripción fonética de las entradasgallegas - Notas gramaticales, de uso, de falsos amigos... - Conjugación regular e irregular en ambas lenguas - Gramática gallega - Apéndice bilingüe con losestados del mundo y sus gentilicios
Socis 15,15€
15,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 183,35€
193,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 18,05€
19,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El diccionario en formato manejable para los primeros niveles de aprendizaje del italiano. - 28.000 entradas y 45.000 acepciones. - 60.000 traducciones. - Traducciones claras y precisas del italiano y español de hoy. - Términos y expresiones de uso fam
Socis 15,15€
15,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Arqués Coromines, Rossend

La publicació d'aquest volum ve a completar l'obra iniciada l'any 1992 amb el Diccionari català-italià del mateix autor, que féu possible, per primera vegada, una relació directa (és a dirsense cap llengua intermediària) entre les llengüesitaliana i catalana en un diccionari de format gran.Ara aquest Diccionari italià-català permetrà als estudiants i estudiosos de lallengua italiana, als traductors, i a qualsevol persona que tingui davant un text en italià, arribar al català sense la necessitat de cap altre diccionari.· 40.000 entrades· 75.000 accepcions· 14.000 locucions, frases fetes i refranys· 8.000 exemples d'ús· 1.100 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics· Pronúncia figurada de les veus italianes· Compendi de gramàticaitaliana en català
Socis 34,20€
36,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 18,81€
19,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Diccionario Mini Español-Italiano/Italiano-Spagnolo
Socis 7,55€
7,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Golobardes Marti, Gu

En aquest diccionari s'hi poden trobar les paraules usades des del'època heroica fins a l'alexandrina i del Nou Testament. S'hi descriuennoms propis, històrics, mitològics i geogràfics, amb els corresponentsmapes. S'hi indica l'etimologia de les paraules
Socis 80,75€
85,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Diccionario ideal para iniciarse en el euskara. Erimer diccionario bilingüe de euskera que indica la categoría gramatical de todas las acepciones. Obra dirigida por Ibon Sarasola. - 32 914 entradas - 47 200 acepciones - Abundantes ejemplos, modismos
Socis 15,15€
15,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 15,15€
15,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Diccionario Mini Português-Espanhol/Español-Portugués
Socis 7,55€
7,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.