Diccionaris en altres llengües europees

La publicació d'aquest volum ve a completar l'obra iniciada l'any 1992 amb el Diccionari català-italià del mateix autor, que féu possible, per primera vegada, una relació directa (és a dirsense cap llengua intermediària) entre les llengüesitaliana i catalana en un diccionari de format gran.Ara aquest Diccionari italià-català permetrà als estudiants i estudiosos de lallengua italiana, als traductors, i a qualsevol persona que tingui davant un text en italià, arribar al català sense la necessitat de cap altre diccionari.· 40.000 entrades· 75.000 accepcions· 14.000 locucions, frases fetes i refranys· 8.000 exemples d'ús· 1.100 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics· Pronúncia figurada de les veus italianes· Compendi de gramàticaitaliana en català
Soci/a Abacus 34,20€
PVP 36,00€
Producte sense stock
Has afegit la quantitat màxima disponible.
· 50.000 entrades· 93.000 accepcions· 19.000locucions, frases fetes i refranys· 11.000 exemples d'ús· 1.400 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics· Pronúncia figurada de les veus catalanes· Compendi de gramàtica catalana en italià
Soci/a Abacus 34,20€
PVP 36,00€
Producte sense stock
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El diccionario bilingüe gallego-castellano más actual, adaptado a la normativa ortográfica oficial, ha sido elaborado con la colaboración del Observatorio de Neoloxía de la Universidade de Vigo. Está dirigido a los estudiantes de gallego de nivel inicial e intermedio y a hablantes de ambas lenguas que deseen resolversus dudas léxicas, gramaticales o de uso que se presentan en la comunicación del día a día de una comunidad bilingüe. - 39 000 entradas - 43 000 traducciones- Numerosos ejemplos de uso - Indicadores de contexto para elegir la traducción adecuada - Locuciones y frases hechas - Transcripción fonética de las entradasgallegas - Notas gramaticales, de uso, de falsos amigos... - Conjugación regular e irregular en ambas lenguas - Gramática gallega - Apéndice bilingüe con losestados del mundo y sus gentilicios
Soci/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
En aquest diccionari s'hi poden trobar les paraules usades des del'època heroica fins a l'alexandrina i del Nou Testament. S'hi descriuennoms propis, històrics, mitològics i geogràfics, amb els corresponentsmapes. S'hi indica l'etimologia de les paraules
Soci/a Abacus 80,75€
PVP 85,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Un diccionari imprescindible per a qualsevol persona que necessiti consultar el lèxic general i el tècnic d'ús comú de l'italià i el català. · 25.000 entrades amb exemples d'ús i frases fetes· 40.000 accepcions· Pronúncia figurada de les veus italianes i catalanes· 700 noms de lloc i de persona
Soci/a Abacus 9,02€
PVP 9,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 25,65€
PVP 27,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 15,10€
PVP 15,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 15,10€
PVP 15,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Traducció i adaptació al català: Vicens Reglà Jiménez, Guillem Cintas Zuazua, Remei Tomàs Budó, Priscila Borrell Rufias. “El Pabón”, el diccionari que ha acompanyat a generacions d'estudiants de grec, ja està encatalà. • 35 000 articles revisats • ab
Soci/a Abacus 23,70€
PVP 24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 19,17€
PVP 20,18€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
- 35 000 artículos - Abundante fraseologíay ejemplos tomados de los autores clásicos - Recoge léxico desde Homero hasta el Nuevo Testamento- Indicación de los diferentes regímenes y construcciones gramaticales - Formas irregulares dela declinación y la conjugación presentadas como entradas independientes - Indicación de las irregularidades al final de los artículos - Inclusión de nombres propios - Nueva puesta en página- Amplio resumen gramatical presentado de forma gráfica, pensado para estudiantes de bachilleratoy primeros cursos de los estudios universitarios
Soci/a Abacus 23,70€
PVP 24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El diccionario en formato manejable para los primeros niveles de aprendizaje del italiano. - 28.000 entradas y 45.000 acepciones.- 60.000 traducciones. - Traducciones claras y precisas del italiano y español de hoy. - Términos y expresiones de uso fam
Soci/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
• 40 000 traducciones • 30 000 palabras y expresiones • Todo el vocabulario básico y las expresiones de uso corriente • Incluye unapráctica guía de conversación • Transcripción fonética de ambas lenguas • Notas de carácter cultural
Soci/a Abacus 8,07€
PVP 8,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Diccionario Mini Español-Italiano/Italiano-Spagnolo
Soci/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Diccionario Mini Português-Espanhol/Español-Portugués
Soci/a Abacus 7,55€
PVP 7,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del portugués. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras Con páginas sobre cultura portuguesa y un mini diccionario español-portugués al final de la obra.
Soci/a Abacus 13,25€
PVP 13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquest Diccionari grec-català, amb MÉS DE 92.000 ENTRADES, recull, amb un ric repertori de correspondències catalanes, el lèxic grec de més de deu segles, il·lustrat amb exemples i CITACIONS DELS AUTORS CLÀSSICS.?Comprèn un nombre molt ampli de noms propis, l'etimologia dels mots grecs, llurs variants i irregularitats fonètiques i morfològiques, etc.?Inclou un ampli iútil APÈNDIX GRAMATICAL i un ampli repertori de MAPESdel món grec a l'antiguitat (topònims transcrits alcatalà).?Finalment, l'eina indispensable per a hel·lenistes, estudiants i persones interessades en la llengua grega.??
Soci/a Abacus 87,87€
PVP 92,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Vox
Soci/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Un diccionari imprescindible per a qualsevol persona que necessiti consultar el lèxic general i el tècnic d'ús comú de l'italià i el català. · 25.000 entrades amb exemples d'ús i frases fetes· 40.000 accepcions· Pronúncia figurada de les veus italianes i catalanes· 700 noms de lloc i de persona
Soci/a Abacus 13,30€
PVP 14,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del italiano. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temas habituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras La obra contiene, además, páginas sobre cultura italiana y un minidiccionario español-italiano.
Soci/a Abacus 13,25€
PVP 13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Diccionario ideal para iniciarse en el euskara. Erimer diccionario bilingüe de euskera que indica la categoría gramatical de todaslas acepciones. Obra dirigida por Ibon Sarasola. - 32 914 entradas - 47 200 acepciones - Abundantes ejemplos, modismos
Soci/a Abacus 15,15€
PVP 15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
30 000 entradas en la parte latino-español• 11 000 entradas en la parte español-latino• Los artículos contienen gran abundancia de ejemplos, tomados de losautores más importantes, que facilitan la comprensión y ofrecen latraducción más adecuada a cada con
Soci/a Abacus 23,70€
PVP 24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
• 30 000 entrades a la part llatí-català • 11 000 entrades a la partcatalà-llatí • Els articles contenen gran abundància d’exemples, extretsdels autors més importants, que faciliten la comprensió i ofereixen latraducció més adequada a cada context. • Indi
Soci/a Abacus 23,70€
PVP 24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.