Joguines educatives de matemàtiques

Les matemàtiques ens ajuden a comprendre el món que ens envolta, són capaces de millorar la capacitat de càlcul i fomentar la nostra interpretació de l'espai. Amb els nostres jocs de matemàtiques per a nens i nenes, aquesta ja no serà mai més una assignatura pendent. Descobreix el nostre catàleg complet i compra a la nostra botiga en línia.

Altres categories
Taller Nathan de Topologia 2 desenvolupa l'observació i l'estructuració de l'espai. Enoferir situacions més complexes que inclouen moltesnocions espacials, permet establir la correspondènciaentre l'espai en tres dimensions i la seva representació en un espai en dues dimensions. Després de l'anàlisi de la fitxa amb model i de l'orientació de la posició relativa dels elements figuratius, el nen ha dereproduir les mateixes opcions en el tauler de joc.El material del taller permet treballar a 2 nens. Perquè puguin jugar 2 o 4nens més, compri 1 o 2 complements.La caixa conté: - 18 fitxes amb models (L./ a.: 19 x 13 cm). - 28 peces de fusta pintada (8barreres, 4 cases grogues en forma de cub, 2 teulades vermelles, 4 grans avets, 2 ninots, 2 cavalls marrons,2 vaques taronges, 2 ovelles blanques i 2 gallines grogues). - 2 taulers de joc (L. / a.: 32 x 22 cm). - 6suports de plàstic. - 1 guia didàctica.
Soci/a Abacus 44,00€
PVP 46,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Joc didàctic. La capsa de fusta amb departaments conté 300 regletes de fusta de diferents mides i colors, que ajudaran els més petits a desenvolupar les habilitats matemàtiques treballant el concepte de mides (gran, petit) i la descomposició del número, i també les operacions de càlcul més bàsiques (sumar, restar, multiplicar, dividir). Recomanat per a tots els nivells educatius. Els més petits podran desenvolupar capacitats com la comprensió dels números, la composició i descomposició numèrica i les primeres sumes i restes. Els alumnes de primària aprendran el valor posicional del sistema decimal, operacions de suma, resta, multiplicació i divisió amb una i dues xifres i les primeres potències. I els alumnes de secundària podran fer servir les regletes en la seva iniciació a l’àlgebra a través de la manipulació, fent servir les peces per fer equacions o demostracions d’expressions algebraiques. Producte 100% reciclable. Contingut:104 cubs d’1 cm d’aresta50 llistons de 2 cm de longitud34 llistons de 3 cm de longitud25 llistons de 4 cm de longitud20 llistons de 5 cm de longitud17 llistons de 6 cm de longitud15 llistons de 7 cm de longitud13 llistons de 8 cm de longitud12 llistons de 9 cm de longitud10 llistons de 10 cm de longitudCaixa compartimentada per incloure les 300 unitats
Soci/a Abacus 22,50€
PVP 24,75€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El nen aprèn a organitzar les peces lògicament ia descobrir i crear els seus primers algoritmes. Qual La caixa conté: a - 6 làminesd'activitats de doble cara, és a dir, 12 models (27 x 20 cm). - 2 reixetes de plàstic transparent (27,4 x 21 cm). - 96 fitxes de plàstic (costat: 3,3 cm).
Soci/a Abacus 45,10€
PVP 47,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Joc Miniland The Rocket 10 apostaper la matemàtica manipulativa. Aquest entretingut joc és un potent recurs pedagògic per a tractar des dela manipulació i el joc fins a fomentar l'aprenentatge de conceptes matemàtics bàsics com: Treball amb patrons, Associació nombre-quantitat, Agilitat en el recompte, Descomposició del número 10, Introducció a lasuma i la resta i Números parells i imparells. Desenvolupa les habilitats: Empatia i Cooperació, Pensament Lògic / Crític, Numeració i recompte, Persistència Inclou: 1 Coet, 40 pinxos de combustible, 18 targetes repte, 40 targetes nombre, 1 dau, 1 bossa de roba i 1 guia didàctica.
Soci/a Abacus 34,80€
PVP 36,55€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El nen encaixa fitxes de 3 tipus (grups de punts, dits de la mà, xifra escrita) en una regleta transparent amb 6 compartiments d'acord amb les instruccions de les làmines d'activitats. Després, torna la fitxa per autocorregir-se.
Soci/a Abacus 39,90€
PVP 41,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Formes geomètriques de fusta en 3 colors que permeten reproduir gran varietat de models treballant de diferents formes: encaixant en les bases de plàstic, copiant d'un model a mida real o reduïdaut: 132 formes geomètriques: a títol orientador, el cercle mesura 5 cm de øodel i guia didàctica.
Soci/a Abacus 76,00€
PVP 79,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Joc d'estratègia i anticipació en el qual els nens fan torns per posar una mini pinça en un dels arbres, tenint cura de no desequilibrar-lo. Per afegir una mini pinça, ha de tenir un color en comú amb la branca on s'afegeix. S'expliquen diverses variants del joc.Exercita la motricitat fina i l'orientació espacial. Contingut - 4 bases d'arbre inestables. - 72 mini pinces de4 cm bicolors + 2 comodins. - 36 peces de ramificació. - 2 daus de colors. - bossa Per 1 a 8 nens
Soci/a Abacus 47,40€
PVP 49,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Regletes de fusta 2x2 Faibo per al desenvolupament de les habilitats matemàtiques. Regletes de diferents mides i colors segons el codi de colors CuisenaireRecomanat per a tots els nivells educatius:Infantil: comprensió dels nombres, la composició i descomposició numèrica i les primeres sumes i restesPrimària: aprenentatge del valor posicional del sistema decimal, operacions de sumar, restar, multiplicar i dividir amb una i dues xifres i les primeres potènciesSecundària: iniciació de l’àlgebra a través de la manipulació, fent servir les regletes per a realitzar equacions o demostració d’expressions algebraiquesContingut:75 cubs d’2 cm d’aresta25llistons de 4 cm de longitud17 llistons de6 cm de longitud12 llistons de 8 cm de longitud10 llistons de 10 cm de longitud9 llistons de 12 cm de longitud8 llistons de14 cm de longitud7 llistons de 16 cm de longitud6 llistons de 18 cm de longitud5 llistons de 20 cm de longitudPresentació en caixa compartimentada de 174 unitats
Soci/a Abacus 64,95€
PVP 71,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Sèrie 1: Trobar la mateixa fitxa d'aliment que apareix representat. Sèrie 2: Trobar la fitxa de colorde l'aliment representat. Sèrie 3: Posar una fitxa de color que correspongui a la color de l'alimenttal qual apareix representat. Sèrie 4: Col·locar una fitxa d'aliment del mateix color que el de l'aliment representat. Sèrie 5: A cada aliment representat, fer coincidir la fitxa de color que representa el seu color real. Sèrie 6: En cada aliment representat, fer coincidir un altre aliment que tinguiel color real de l'aliment representat. Sèrie 7:La instrucció canvia a cada casella.
Soci/a Abacus 40,30€
PVP 42,35€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Els nens descobreixen els números de l'1 al 10 mitjançant la manipulació de fitxes amb grups de punts, fitxes amb xifres i fitxes en les que la quantitat està representada per elements figuratius. El material del taller permet treballar a 2 nens. Cada nen disposad'una caixa de càlcul en la qual s'insereix una fitxa amb instruccions. Amb l'ajuda de les fitxes corresponents, haurà de completarles caselles de la caixa en funció de cadascuna de les 5 imatges que figuren a la fitxa. Perquè puguin jugar 2 o 4 nens més, compri1 o 2 complements. 24 fitxes amb instruccions Sèrie quadrada: construir sèries idèntiques a una col · lecció determinada. Sèrie rodona: reconèixer els números i realitzar una sèrie amb una quantitat determinada per un grup de punts, una representació numèrica o una sèrie model. Sèrie triangular: realitzar sèries equivalents d'una quantitat determinada per una sèrie model i associar a col · leccions variades el número corresponent. Sèrie d'estrella: ordenar del més petit al més gran. - La caixa conté: - 24 fitxes amb instruccions organitzades en 4 sèries de 6 fitxes (L. / a.: 25,5 x 8,5 cm). - 2 caixes per explicar de plàstic (L. / a.: 27 x 12 cm). - 38 fitxes de cartró (5,5 x 4,5 cm). - 65 fitxes rodones de plàstic. - 1 guia didàctica en CD per imprimir.
Soci/a Abacus 44,00€
PVP 46,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Un taller per escenificar les primeres activitats numèriques de l'1 al 5. Manipulant els animals de fusta (objectes figuratius) i les fitxes (més simbòliques), el nen aprèn a comptar, a realitzar col·leccions ia reconèixer els números de l'1 al 5. El material deltaller permet treballar a 2 nens. Cada nen disposa d'una caixa de càlcul en la qual s'insereix una fitxa amb instruccions. Amb l'ajuda de les fitxes corresponents, haurà de completar les caselles de la caixa en funció de cada instrucció. Les il · lustracions de les 36 fitxes amb instruccions representen un seguit model (animals), grups de punts o escriptures numèriques. Perquè puguin jugar 2 o 4 nens més, compri 1 o 2 complements. - La caixa conté: - 36 fitxes amb instruccions organitzades en 6 sèries (L. / a.: 25,5 x 8,5cm). - 2 caixes de càlcul de plàstic (L. / a.: 27 x 12 cm). - 40 fitxes de fusta (15 elefants, 5 pingüins, 5 tigres, 15 ossets). - 43 fitxes rodones de plàstic. - 1 guia didàctica en CD per imprimir.
Soci/a Abacus 45,00€
PVP 47,25€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Taller en què, mitjançant la manipulació, els infants comparen longituds i se'ls incentiva a buscar equivalències de mida, color, nombre de pivots. . . per introduir-los en els conceptes de longitud i mesura. Per a un o dos infants. Contingut: 24 fitxes (29 x 14 cm)
Soci/a Abacus 44,90€
PVP 47,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Instrument fabricat en plàstic resistent per calcular distàncies extrapolant mides angulars. Les escales horitzontals i verticals són mòbils i tenen una precisió de 0,5º. Recolzat sobre un trípode graduable amb sistema telescòpic de recollida.
Soci/a Abacus 106,10€
PVP 111,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cerca les imatges de la targeta d'instrucció en el tauler temàtic. Col·loca un compte en el suport per cada imatge trobada. Voltejaa targeta d'instrucció per comprovar la resposta. Practicar comptar i comprendre els números fins a 10.
Soci/a Abacus 29,90€
PVP 31,40€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El nen aprèn a organitzar les peces lògicament ia descobrir la noció de la simetria. Qual La caixa conté: a - 6 làmines d'activitats de doble cara, és a dir, 12 models (27 x 20 cm). - 2 reixetes de plàstic transparent (27,4 x 21 cm). - 120 fitxes de plàstic en 6 formes i 6 colors (costat del triangle / quadrat / quart de cercle / paral: 3,3 cm, Ø cercle: 3,3 cm).
Soci/a Abacus 42,50€
PVP 44,65€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Joc de dòmino educatiu basat en mini pinces de 4 cm. Compost per una safata circular de 28 cm. de diàmetre, 28 mini pinces, 4 cubetes. - Identificació per colors. - Desenvolupament de la motricitat fina. - Facilita l'aprenentatge de l'escriptura, ja que els dits es col·loquen de forma natural sobre les mini pinces, com sobre un llapis. - Per a 4 nens
Soci/a Abacus 26,75€
PVP 28,10€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El mestre pot desenvolupar multitud de petits jocs i activitats de manipulació sobre els números, i adaptar-los a l'edat ia les necessitats dels nens. La guia d'acompanyament didàctic ofereix nombrosos exemples: assenyalar i comptar els dits de la mà, comparar quantitats, comptar grups (de cercles, punts, dits), associar diferents representacions de nombres, compondre i descompondre quantitats, sumar o restar gener, etc .La caixa conté:- 2 mans magnètiques de fusta amb dits articulats (20 x 16 cm). -32 fitxes magnètiques: 10 fitxes rodones (Ø: 3,5 cm), 10 fitxes amb grups de punts i 1 fitxa en blanc, 11 fitxes de nombres (5 x 5 cm). - 1 guia didàctica.
Soci/a Abacus 44,00€
PVP 46,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El nen ha de trobar les quatre representacions d'un mateix nombre per formar una roda, a continuació, li dóna la volta per autocorregir-se. Pot seguir el compte numèric o buscar un nombre determinat. Explicar una quantitat. Reconèixer i associar diferentsrepresentacions del nombre. Memoritzar els nombres.
Soci/a Abacus 20,40€
PVP 21,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Joc amb 6 sèries de 8 cartes (10 x 10 cm) autocorrectives que presenten una noció i una pregunta per sèrie amb l’objectiu de treballar el concepte de quantitat i el reconeixement dels nombres de l’1 al 5. Inclou 5 separadors i guia didàctica amb fitxa d’avaluació.
Soci/a Abacus 24,60€
PVP 25,85€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Un material amb diverses combinacions per crear activitats de separació, lògica i numeració. Mitjançant la manipulació, els nens experimenten diferents formes d'organitzar la informació. L'objectiu és reproduir en l'àbac les combinacions de comptes que es proposen en les 24 fitxes amb models de dificultat progressiva, repartides en 4 sèries de 6 fitxes (classificades per color i/o forma). El material del taller permet treballar a 2 nens. Perquè puguin jugar 4 o 8 nens més, és recomanable comprar 1 o 2 complements. - La caixa conté: - 24 fitxes amb models. - 100 comptes de 5 formes i 5 colors. - 2 Abaci de plàstic. - 1 guia didàctica en CD per imprimir. - L. / A. / A. l'àbac: 26 x 8 x 12 cm
Soci/a Abacus 44,40€
PVP 46,65€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Com a continuació del taller Àbacs 1, aquest material proposa diferents activitats de separació, lògica i numeració. Mitjançant la manipulació, els nens experimenten de forma progressiva diferents formes de llegir i organitzar la informació. S'ofereixen 42 fitxesd'activitats de dificultat progressiva repartides en 7 sèries de 6 fitxes. El material del taller permet treballar a 2 nens. Perquèpuguin jugar 4 o 8 nens més, és recomanable comprar 1 o 2 complements. - La caixa conté: - 42 fitxes d'activitats. - 2 àbacs de plàstic. - 87 comptes de 10 formes i 10 colors. - 1 guia didàctica en CD per imprimir. - L. / A. / A. l'àbac: 26 x 8 x 12 cmte: 4 cm
Soci/a Abacus 44,40€
PVP 46,65€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Ha de trobar la forma de plantar 9 arbres de mides i colors diferents a la base segons tres representacions: vista des dalt, representació esquemàtica i vista en perspectiva. Un follet, que el nen pot moure pel bosc, és una ajuda astuta per assimilar les nocions de les posicions i traçar un itinerari. Progressió de les activitats: les 12 fitxes de doble cara (és a dir, 24 activitats) estan organitzades en 3 sèries progressives. Cada fitxa presenta una mateixa configuració ( de doble cara) segons 2 representacions per estimular l'autonomia i afavorir l'autocorrecció. Sèrie?: El bosc vist des de dalt. Sèrie?: Representació esquemàtica. Sèrie?: Vista en perspectiva La caixa conté: - 12 fitxes d'activitats de doble cara, és a dir, 24 activitats (15 x 15 cm) - 1 base de fusta que inclou 9 orificis i 1 marcador d'orientació vermell (L / a / gr. de la base: 19 x 19 x 1,5 cm). -9 arbres de fusta en 3 mida nens i 3 colors per plantar. - 1 follet de fusta (6 x 2,5 cm). - 1 suport de fusta per col·locar les fitxes. - 1 guia didàctica.
Soci/a Abacus 39,30€
PVP 41,30€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Un taller per realitzar activitats de separació i classificació a partir dels animals.Mitjançant l'observació i la manipulació de les peces il·lustrades, el nen aprèn a reconèixer els diferents animals, identificar-ne les característiques comunes i reagrupar per família. Cada nen disposa d'una caixa de classificació en la s'insereix una fitxa d'activitats.Ha de completar cada casellade la caixa seguint les instruccions i col·locant una sola fitxa per casella.Les 20 fitxes d'activitats estan organitzades en 5 sèries de 4 fitxes.Cada fitxa proposa una instrucció de classificació, il·lustrada per pictogrames. Sèrie blava: identificar les parts del cos (cua, tenalles, aletes, banyes, bec, etc.). Sèrie groga: reconèixer les formes de desplaçament (nedar, saltar,arrossegar-se, córrer, volar). Sèrie rosa: reconèixer les característiques del cos (pèl i cua, escates, plomes, etc.). Sèrie taronja: identificar les parts del cos segons dues característiques (escates i no potes, 2 ales i 2 potes, etc.). Sèrie verda: identificar i comptar el nombre de potes. Les 50 fitxes d'animals constitueixen un excel·lent suport per aprendre a nomenari descriure als animals. La caixa conté: a - 20 fitxes d'activitats repartides en 5 sèries de 4 fitxes (25,5 x 8,5 cm). - 50 fitxes il·lustrades de cartró (5,5 x 4,5 cm). - 4 caixes de separació de plàstic (27 x 12 cm).  - 1 guia didàctica.
Soci/a Abacus 48,20€
PVP 50,65€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Connecta conceptes abstractes al món real. Les pomes representen un tot, 1/2, 1/3 i 1/4. Els imants incrustats i assegurances mantenen juntes les peces codificades per colors. També és perfecte per demostrar equivalències, sumes i restes amb fraccions.Guia d'activitats inclosa. Les pomes mesuren 7.5cm H.
Soci/a Abacus 31,35€
PVP 32,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Compra jocs de matemàtiques en línia

En aquesta secció trobaràs una àmplia i variada selecció de jocs de matemàtiques per a nens. Disposem de jocs matemàtics per a aprendre els números, les fraccions, les hores del rellotge i les figures geomètriques, però també per a comptar, sumar, restar, multiplicar i dividir, així com àbacs per a fer operacions matemàtiques i molt més.