3r Primària

Socis 22,20€
26,36€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 22,76€
27,03€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Este curso de siete niveles es un sólido punto de partida para iniciar el aprendizaje de inglés, convierten las clases en todo un placer para los profesores. El curso se ha actualizado con nuevo vocabulario y actividades para cubrir los contenidos de los
Socis 22,32€
26,51€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cuaderno de actividades. Incluye acceso a la Pupil´sApp en Navio, un mundo inmersivo con actividades de lenguaje gamificadas.
Socis 22,36€
26,55€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cuaderno inglés primaria con actividades básicas de inglés para repasary reforzar el contenido del curso de tercero de primaria. El cuadernoincluye el solucionario de todas las actividades. Actividades diversaspara aprender vocabulario y gramática: – Se a
Socis 2,85€
3,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Este curso de siete niveles es un sólido punto de partida para iniciar el aprendizaje de inglés, convierten las clases en todo un placer para los profesores. El curso se ha actualizado con nuevo vocabulario y actividades para cubrir los contenidos de los
Socis 23,60€
28,03€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Amazing Rooftops 3. Activity Book Pack - Matèria: ANGLÈS - Curs: PRIMÀRIA 3 - Edat: 8 a 9 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socis 22,20€
26,36€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TG E3 Llengua/Tot tallers
Socis 18,32€
21,76€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 23,60€
28,03€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
GP E3 A vista d'ocell Espanya/2
Socis 19,40€
23,04€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 26,36€
31,30€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Amb el Llenguatge musical 3r nivell, comencem una estructura sistemàtica que mantindrem fins al final de l'etapa elemental. El llibre parteix del 2n grau d'Elmeu llibre de Música d'Ireneu Segarra i de l'adaptació que en va fer Santi Riera titulada Llenguatge Musical Primer. Distribuïm el curs en nou unitats que podrien correspondre, depenent de la dedicació lectiva, als nou mesos de l'any acadèmic. A cada unitat hi ha els següents apartats: cançó i anàlisi, reconeixementauditiu, entonació, polirítmia, cant a dues veus, lectures en clau de sol i clau de fa, exercicis tècnicsd'aspectes teòrics i propostes d'audició, tots com elements que ens poden orientar en el treball que faremamb els nens. Sempre entenent que cada exercici requereix el treball directe, mental i sensorial previ, és a dir, abans de la plasmació en el llibre de text,per tal d'assegurar-ne la comoditat i la naturalitaten el moment de fer-lo servir. L'èxit dependrà sobretot dels procediments no escrits amb què cada mestre interpreti les diferents propostes per fer-ne un treball creatiu i musical.
Socis 19,95€
21,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 19,96€
23,70€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 17,28€
20,52€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 22,36€
26,55€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MATEMATIQUES 3 (ZOOM) - Matèria: MATEMÀTIQUES - Curs: PRIMÀRIA 3 - Edat: 8 a 9 anys - Idioma: Català
Socis 33,12€
39,33€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cuaderno de actividades ''Essential''. Incluye accesoa la Pupil´s App en Navio, un mundo inmersivo con actividades de lenguaje gamificadas.
Socis 22,36€
26,55€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 17,96€
21,33€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVC E3 Religió/Lanikai
Socis 20,80€
24,70€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
EDB E3 Palabra y Comunicación/18
Socis 40,96€
48,64€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 26,24€
31,16€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 21,56€
25,60€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 32,32€
38,38€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Amazing Rooftops 3 Class Book Pack -Matèria: ANGLÈS - Curs: PRIMÀRIA 3 - Edat: 8a 9 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socis 25,76€
30,59€
Has afegit la quantitat màxima disponible.