Diccionaris en llengües asiàtiques i africanes

Vols aprendre dos dels idiomes més difícils del món? A Abacus tenim la millor selecció de diccionaris de llengües asiàtiques i africanes perquè parlis, escriguis i et comuniquis en xinès o en àrab. Descobreix el nostre catàleg complet i compra a la nostra llibreria online.

Aavv

101 TRUQUITOS DE INGLÉS QUE TE CAMBIARÁN LA VIDA(O, AL MENOS, TU FORMA DE SPEAK ENGLISH) ¿Respondes el mítico «fine, thank you» cuando te preguntan cómo estás? ¿Confundes palabras que suenan igual y escribes igual palabras que son diferentes? ¿Hay expresiones típicas que nunca sabes cómo decir o que se te quedan on the tip of your tongue? Sea cual sea tu nivel, este libro es para ti. Dale vidilla a tu inglés, convierte a los false friends en tus besties y descubre cómo una small talk puede salvarte del silencio incómodo del ascensor. ABRE ESTE LIBRO Y DESCUBRE 101 TRUQUITOS PARA SPEAK ENGLISH DE UNA VEZ POR TODAS
Socis 16,10€
16,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Cinquè curs de català del nou mètode A Punt modern i innovador, elaborat amb un enfocament basat en l'acció, en el qual la tasca és la unitat essencial per a la programació i l'ensenyament.
Socis 28,50€
30,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llibre d'exercicis per reforçar els coneixements apresos. Els àudios estan disponibles a la web.
Socis 19,00€
20,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El diccionari que completa l'obra iniciada amb el Diccionari català-neerlandès, que fa possible, per primera vegada, una relació directa entre les llengües neerlandesa i catalana. Una eina completa i suficient, útil per als estudiants i estudiosos holandesos o flamencs del català, per als traductors i per a totes lespersones d'aquesta comunitat lingüística que viuen al nostre país. · 30.000 entrades· 126.000 traduccions· 13.000 locucions, frases fetes i refranys· 70.000 accepcions · 4.000 exemples d'ús· 400 noms de lloc i de persona· Compendi de gramàtica neerlandesa en català
Socis 34,20€
36,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Una obra única i imprescindible, pel fet de ser el primer gran diccionari entre l'àrab i el català. Un diccionari que permet abastar i conèixer tota la riquesalèxica de l'àrab estàndard modern, la llengua dels mitjans de comunicació i de la literatura contemporània des del Marroc fins a Oman.· 9.000 arrels· 41.000 paraules· 67.000 accepcions· 114.000 sentits· 23.000 exemples· 4.000 noms propis· neologismes tècnics, científics i periodístics· localismes de tot el món àrab· vocalitzacióde tots els mots àrabs· plurals irregulars·règims verbals· compendi de gramàtica àrab en catalàUna eina moderna de gran envergadura per atraductors, estudiants i estudiosos de l'àrab. Un gran pas endavant en l'actualització de la lexicografiaàrab en les principals llengües europees.
Socis 83,60€
88,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 26,60€
28,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
La obra ideal para familiarizarse con el vocabularioy las expresiones básicas del árabe. - 2 000 palabras y expresiones - 1 imagen por palabra - 80 temashabituales del día a día - Fotografías divertidas para memorizar fácilmente las palabras Con páginas sobre cultura árabe y un mini diccionario español-árabeal final de la obra.
Socis 13,25€
13,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

En els darrers anys, els intercanvis entre Rússia i els Països Catalans s'han intensificat en el terreny de l'art, de la música, de l'esport, de la ciència, dels negocis i del turisme. L'objectiu del Diccionari és oferir a l'usuari català una eina en la tasca de traduir del rus al català i ajudar també els catalanòfils russoparlants. Amb aquesta finalitat, l'obra ofereix una rica selecció d'expressions, girs i construccions russes amb els equivalents catalans corresponents, i viceversa, no tan sols de l'àmbit de la llengua estàndard sinó també del registre col·loquiali de la terminologia especialitzada, amb una atencióespecial a les expressions actuals i als neologismesque el lector pot trobar tant a la premsa contemporània com a les publicacions científiques.· 48.000 entrades· 94.000 accepcions· 15.000 locucions, frases fetes i refranys· 6.000 exemples d'ús· 2.000 noms de lloc i de persona, històrics i mitològics
Socis 53,20€
56,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 9,50€
10,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Teixidó Planas, Mart

L'ensenyament de la llengua és la primera funció de l'escola. Els il·lustrats ho van impulsar amb la instrucció universal en una llengua, però avui, amb la globalització i la comunicació digital, vivim en un món de llengües. Amb la intercomprensió com a mètode, els alumnes desesnvoluparan la competència personal plurilingüe que els permetrà comprendre més llengües de forma aproximativa i progressiva. Canviar el model d'ensenyament de llengües oficials i llengües estrangeres pel model d'educació plurilingüe és una tasca a fer per les escoles de tots els països i tots els docents han d'esdevenir plurilingües.
Socis 23,75€
25,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 14,72€
15,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Leontieva, Olga

El metodo didactico del libro es principalmente comunicativo y el material de las unidades permite a losalumnos practicar el vocabulario y estructuras gramaticales para poder comunicarse en situaciones tipicasdela vida cotidiana. Los alumnos aprenderan a orientarse en una ciudad, a narrar una biografia, entre otros.El libro incluye las explicaciones de gramatica, el glosario y las soluciones de los ejercicios. Ademas, incluye tablas gramaticales: declinaciones de los nombres y adjetivos, formacion de grados comparativosde adjetivos y adverbios, asi como la lista de verbosde movimiento con sus formas conjugadas.En la paginaweb de la editorial pueden descargarse los archivosde audio, su transcripcion y un cuaderno de ejercicios complementario.AUTOROlga Leontieva es licenciada enFilologia Hispanica por la Universidad Lomonosov deMoscu y obtuvo el certificado del Curso de perfeccionamiento de profesores de ruso para extranjeros en elInstitutoPushkin de Lengua Rusa de Moscu. Desde 2004es profesora de ruso de la Escuela Oficial de Idiomas de Barcelona e imparte cursos monograficosdedicado
Socis 22,80€
24,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Un diccionario bilingüe dirigido a traductores, hablantes de chino que estudian español e hispanohablantesestudiantes de chino. Con más de 30 000 entradas enla parte español-chino y 25 000 entradas en la partechino-español. Incluye abundantes ejemplos, locuciones y frases hechas y un apéndice con un índice de radicales y una tabla de correspondencia de pesos y medidas
Socis 25,60€
26,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Aquest Diccionari ha aparegut en un moment en què laXina assoleix un paper cada vegada més decisiu a nivell mundial i ha augmentat les seves relacions amb elsaltres pobles. Els Països Catalans no en resten al marge, i això es reflecteix en un interès creixent envers la llengua i la civilització xineses i en un increment de l'intercanvi comercial amb la Xina. És per això que aquest Diccionari pretén, a més a més de constituir una pràctica eina de consulta adreçada als nostres estudiants de xinès i als milers de xinesos queviuen entre nosaltres, esdevenir també profitós per atots aquells que necessiten la llengua per a la vidacomercial o per a la recerca acadèmica.· 20.000 entrades catalanes amb 38.000 accepcions i 6.000locucions· 6.000 caràcters xinesos amb 20.000 articles· 1.500 noms de lloc i de persona, històricsi mitològics
Socis 53,20€
56,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Alonso, Encina

Esta obra va dirigida a todos los docentes o futurosdocentes de español como lengua extranjera que quieranaprender pautas sobre cómo trabajar la expresión escrita desde diversos puntos de vista.Incluye tareas encada capítulo para facilitar la comprensión de lasestrategias que se dan para explotar y aprovechar almáximo la expresión escrita como vehículo de aprendizaje.Se trata de un libro eminentemente práctico con interesantes propuestas muy útiles para llevar al aula.
Socis 20,90€
22,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 22,80€
24,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Alvarez, Juan Carlos

Diccionari Espanyol-Japonès, Japonès-Espanyol que incorpora les paraules més comuns.
Socis 28,50€
30,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Bodas Ortega, Mila

Nuevo Mañana es un curso destinado a adolescentes basado en un enfoque comunicativo para estimular la participación de los alumnos, que disfrutan aprendiendo.Parte de una programación coherente de los contenidos funcionales, gramaticales, léxicos, ortográficos y fonéticos, que se practican a través de actividades de diversa tipología donde se integran las cuatros destrezas: leer, escribir, hablar y escuchar.Nuevo Mañana consta de 4 niveles. Cada nivel se compone de Libro del Alumno, Cuaderno de Ejercicios y Libro del Profesor. Los audios son descargables.Nuevo Mañana 4 se corresponde con el nivel B1+ del Marco Común Europeo para las Lenguas.
Socis 12,25€
12,90€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 22,80€
24,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Mellado Jurado, Rafael

Diagramática es una novedosa gramática visual para estudiantes de español que abarca desde el nivel A1 hasta el B2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas. Con ella proponemos facilitar al estudiante el aprendizaje y la comprensión de los dilemas más complicados y confusos de la gramática, ante los que este tiende a dudar y cometer más errores, y para los que las reglas tradicionales no le han aportado una solución práctica y definitiva.
Socis 13,96€
14,70€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

S. N.

. 30.000 entrades. 140.000 traduccions. 15.000 locucions i frases fetes. 80.000 accepcions. 5.000 exemples d'ús. 450 noms de lloc i de persona. Compendi de gramàtica catalana en neerlandès
Socis 34,20€
36,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Diccionario básico ruso-español/español-ruso LUX
Socis 10,45€
11,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 80,75€
85,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 14,21€
14,96€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Compra online de diccionaris de llengües asiàtiques i africanes

En aquesta secció hi trobaràs una àmplia i variada selecció de diccionaris de llengües asiàtiques i africanes. Disposem de diccionaris en format estàndard i mini (de butxaca) d'espanyol – xinès / xinès – espanyol, català – xinès / xinès – català, espanyol – àrab / àrab – espanyol i català – àrab / àrab – català, així com diccionaris d'àrab modern.