Quaderns de reforç Secundària

L’Educació Secundària te com a finalitat que l'alumnat adquireixi els elements bàsics de la cultura: humanístics, científics i tecnològics; desenvolupar i consolidar hàbits d'estudi i de treball; preparar per a la incorporació a estudis posteriors o la inserció laboral; formar a tothom per a l'exercici dels seus drets i obligacions a la vida com a ciutadans i ciutadanes. En aquest espai trobaràs els quaderns per poder reforçar els aprenentatges que s’imparteixen a tots els cursos de Secundària.

  • Per què és important fer exercicis de repàs a l'ESO
  • Consells per a aprovar durant l'ESO

Fer exercicis de repàs d'ESO és imprescindible no només per a mantenir l'hàbit d'estudi, sinó també, per a reforçar els coneixements apresos a classe i repassar les nocions d'aquelles assignatures que suposin una dificultat per als teus fills i filles. Estudiar, aprovar els seus exàmens i apujar les seves notes estarà més que garantit i amb menys esforç!

Amb aquests consells, aprovar qualsevol curs d'ESO serà bufar i fer ampolles. Alumne/a, aplica't i pren nota:
·       Atén a classe, pren apunts i comprèn les explicacions dels professors. Si no entens alguna cosa, pregunta.
·       Utilitza quaderns d'exercicis de reforç de l'ESO si ho consideres adient.
·       Fes els deures i passa a net els teus apunts. Això et servirà per a repassar!
·       Planifica't amb un horari. Fixa quins dies, quantes hores, quines assignatures i quins temes estudiaràs i compleix-ho.
·       A l'hora d'estudiar, fes esquemes i resums dels temes. Organitza'ls en una carpeta o funda transparent per matèria i mantén-los sempre ordenats. Evita les fulles brutes i soltes.