Hawa

Altres categories
VVC S1 Català/LLIL
Soci/a Abacus 46,97€
PVP 49,44€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC S3 Geografia i història/20
Soci/a Abacus 42,99€
PVP 45,25€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
LLENGUA I LITERATURA CATALANA COMUNICA 1 ESO 0 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 1 - Edat: 12 a 13 anys - Idioma: Català
Soci/a Abacus 43,82€
PVP 46,13€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Aquest Joc de lectura és un material basat en activitats que s´han de realitzar després de llegir el llibre Quina regadora!, número 16 de la col·lecció Altamar. El quadern es divideix en unitats didàctiques, de manera que cada unitat es compon d´un o dos capítols del llibre de lectura (que els alumnes llegeixen inicialment) i d´una sèrie d´exercicis referits al text d´aquest capítol o capítols: comprensió, vocabulari, habilitat visual... Recomanat per a 1r i 2n de Primària.
Soci/a Abacus 11,02€
PVP 11,60€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVC S1 Castellano/LCL
Soci/a Abacus 42,73€
PVP 44,98€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVC S2 Castellano/LCL
Soci/a Abacus 42,73€
PVP 44,98€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
DIFF E1 Zoom
Soci/a Abacus 18,38€
PVP 19,35€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BUR S3 Advanced English in Use/SB
Soci/a Abacus 32,78€
PVP 34,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els continguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a Batxillerat. PROXIMITAT Perquè ésun projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, ambmestres, professors, alumnes i famílies, els reptesde l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocamentcompetencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines,recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària,Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principaldel procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tresprincipis: LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptesteòrics s'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, ies recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnata aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines quehan de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a laseva realitat més propera. LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-hode manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Soci/a Abacus 42,64€
PVP 44,88€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
DIFF S4 Les Reporters 4 A2.2/Cahier+CD
Soci/a Abacus 23,70€
PVP 24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Soci/a Abacus 43,46€
PVP 45,75€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Quadern complementari de Llengua que forma part de la col·lecció LECTOGRUP, pensada per a treballar la rapidesa, la comprensió i l'eficàcia lectores amb l'objectiu de formar lectors competents. Aquest quadern correspon al nivell bàsic. Recomanat per a n
Soci/a Abacus 13,35€
PVP 14,05€
Has afegit la quantitat màxima disponible.