3r ESO

CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu:GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia els con- tinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projectefet des de l'escolta activa i el diàleg constant ambl'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei de l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suport directeen qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LAREFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumneshan de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre al'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible que enfoca l'aprenentatge de la manera més convenient en cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint al professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socis 38,68€
45,93€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BAU S3 Biologia i Geologia/15
Socis 36,32€
43,13€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 44,12€
52,39€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 22,88€
27,17€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BARC S3 Emprenedoria
Socis 32,60€
38,71€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MGHC S3 Tecnologia-QMAC/15
Socis 19,28€
22,90€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,84€
46,12€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BIOLOGIA I GEOLOGIA 3 ESO L’alumnat disposa dels recursos següents:Vídeos de continguts:documentals, notícies i pel·lícules relacionats amb el contingut de la matèria.Fotografies i il·lustracions científiquesper poder-sedescarregar.Interactius guia per visualitzar el procés d’una il·lustració científica.Interactius pràctics per crear o consolidarun coneixement. NOVETAT!Protocols experimentals en format imprimible. NOVETAT!Documentació per fer activitats.Rúbriques d’autoavaluació dels treballs de recerca científica. NOVETAT!Enllaços a webs oficials.Enllaços a simuladors.Resum interactiu de la unitat. NOVETAT! - Materia: BIOLOGIAI GEOLOGIA - Curs: ESO 3 - Edat: 14 a 15 anys - Idioma: Català
Socis 38,84€
46,12€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BURC S3 English in Use/WB Catalan
Socis 21,72€
25,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
GP S3 Biologia i geologia/Observa/15
Socis 37,28€
44,27€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,52€
29,12€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 40,24€
47,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BUR S3 New English in Use/WB
Socis 21,72€
25,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 28,40€
33,73€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
GP S3 Matemàtiques/Resol/15
Socis 37,28€
44,27€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
DYNAMIC 3 WB PK - Matèria: ANGLÈS- Curs: ESO 3 - Edat: 14 a 15 anys - Idioma:Anglès-britanic
Socis 23,81€
28,27€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VV S3 Human Geography/KC/G&H
Socis 14,68€
17,43€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALSPARTIM DE CONTEXTOS PRÒXIMS A L'ALUMNEAmb la finalitat que valori lautilitat del que està aprenent i que comprengui quepot millorar el seu entorn. D'aquesta manera, facilitem la seva motivació per aprendre i aconseguim un aprenentatge realment significatiu.APOSTEM PELS SUPORTSGRÀFICSAcompanyem l'exposició de continguts amb una proposta àmplia, que inclou il·lustracions i cartografies que faciliten l'aprenentatge per observació. Proposem reforçar l'aprofitament didàctic de la imatge.CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONALIntegrem eines del món digital que enriquiran les teves classes d'una manera senzilla i segura. Posem les TIC alservei de la Geografia i la Història, alhora que diversifiquem els tipus d'activitats.
Socis 40,24€
47,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 40,64€
48,26€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 27,60€
32,78€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 37,32€
44,32€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,72€
47,17€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 36,20€
42,99€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.

0

TEI S3 Castellano/Vigía/15
Socis 37,76€
44,84€
Has afegit la quantitat màxima disponible.