4t ESO

Socis 10,40€
10,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CUP S4 Collaborate/SB
Socis 31,92€
37,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BUR BAR S4 All About India
Socis 10,40€
10,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 34,96€
36,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MGHC S4 Iniciació act. Emprenedora/17
Socis 34,96€
36,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòricss'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobreaspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaçosd'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexibleque enfoca l'aprenentatge de la manera més convenienten cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferintal professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socis 39,92€
47,41€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 34,96€
36,91€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,72€
47,17€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Ciències socials 4 ESO(projecte Atòmium) és unllibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial: els alumnes hi aprenen a observar, analitzar, reflexionar i actuar de manera crítica i responsable. S'acosta la geografia i lahistòria a la vida diària per a ajudar els alumnes ainterpretar el món que els envolta. Un llibre pensatperquè els alumnes siguin subjectes actius en el procés d'aprenentatge. La informació es combina amb activitats d'exercitació, competencials i procedimentals per fer servir o aplicar tant els coneixements com leseines en contextos significatius.
Socis 36,80€
43,70€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,84€
46,12€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 24,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 28,40€
33,73€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 46,40€
48,97€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVC S4 Filosofia/FL
Socis 36,81€
38,86€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 46,94€
49,54€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAN S4 Cultura científica/16
Socis 36,88€
43,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SANF S4 Club Parachute/Élève pack
Socis 33,52€
39,81€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 40,59€
42,84€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
DYNAMIC 4 WB PK - Matèria: ANGLÈS- Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma:Anglès-britanic
Socis 29,43€
31,06€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Llengua catalana i literatura 4 ESO (projecteAtòmium) és un llibre de 12 unitats en el qual es treballen els continguts de manera competencial. En lesunitats se segueix una seqüència didàctica molt ordenada: a partir de textos literaris, es treballa la dimensió comunicativa, la comprensió i l'expressió oralsi escrites i, en un bloc específic que permet el treball de les competències bàsiques, es treballa l'ortografia, el lèxic i la semàntica, la morfologia i la sintaxi. Amb aquests llibres els alumnes aprenen a comunicar-se millor, a escoltar, parlar, llegir i escriure amb fluïdesa i correcció.
Socis 35,15€
41,74€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BARC S4 Matemàtiques/16
Socis 39,72€
47,17€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Un proyecto enfocado al aprendizaje de la Biología yGeología basado en los contenidos curriculares y en la práctica en el aula, todo ello adaptado a las necesidades y aptitudes de cada curso. El libro del alumnoofrece un gran número de actividades teóricas, prácticas, competenciales e interactivas que pretenden contribuir al desarrollo de las competencias básicas. Sepresta una especial atención a las nuevas tecnologías a través de vídeos, actividades interactivas y animaciones con el fin de adentrar a los alumnos en la sociedad de la información y facilitar, al tiempo, la gran cantidad de posibilidades que las nuevas tecnologías ofrecen para esta materia. El proyecto SAVIA ofrece un tratamiento integral en el área de Biología y Geología, cuyas principales señas de identidad son:- PARTIMOS DE INTERROGANTES Y SITUACIONES PRÓXIMAS AL ALUMNO: Con imágenes e ilustraciones contextualizadas muy afines a la realidad más cercana, para provocar lamotivación por aprender y conseguir así un aprendizaje significativo.- APOSTAMOS POR LA EXPERIMENTACIÓN:Es necesario comprender para aprender y aprender haciendo. Proponemos utilizar métodos de la ciencia a través de experiencias sencillas en el aula que obliguena los alumnos a participar activamente en su aprendizaje, y además planteamos un trabajo de investigaciónen el apartado Ciencia en acción.-SAVIADIGITAL TE OFRECE UN ENTORNO DE TRABAJO PERSONAL: Integra herramientas del mundo digital que enriquecerán tus clases demanera sencilla y segura. Ponemos las TIC al servicio de la ciencia, y diversificamos el tipo de actividades.
Socis 39,92€
47,41€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BROMV S4 C. lectora/Entesos
Socis 13,44€
15,96€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
TEIC S4 Català/Bloc
Socis 15,88€
18,86€
Has afegit la quantitat màxima disponible.