4º ESO

BUR BAR S4 All About India
Socios 10,40€
10,95€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 24,52€
29,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,72€
47,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 34,96€
36,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,84€
40,19€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

Aavv

BULINGTON READERS Lecturas graduadas originales y fácilmente adaptadas a los niveles de enseñanza de primero y segundo de secundaria. Las actividades de cada capítulo permiten consolidar la comprensión del texto. La introducción y el glosario final de vocabularioestán traducidos a las cuatro lenguas oficiales del Estado. NIVEL 4º ESO
Socios 7,79€
8,20€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S4 Think Ahead/WB-català
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
THINK AHEAD ESO 4 . STUDENT'S BOOK Interactive classroom with integrated video - Materia: ANGLÈS - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Anglès-britanic
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S4 Biologia i geologia/Observa/16
Socios 37,28€
44,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 38,84€
46,12€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 29,24€
34,72€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
MGHC S4 Iniciació act. Emprenedora/17
Socios 34,96€
36,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.

0

VVC S4 Geografia i història/GiH
Socios 40,96€
48,64€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S4 Física i química+Sep/FiQ/17
Socios 38,88€
46,17€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscontinguts de tots els cursos establint ponts des d'Infantil fins a Batxillerat.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constant amb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓ Perquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al serveide l'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursos i serveis a mida i ofereix als centres un suportdirecte en qualsevol moment del curs escolar mantenint un contacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïm proposa que l'alumne sigui l'eix principal del procés d'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòricss'adquireixen a través de l'acte de reflexionar sobreaspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaçosd'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitat més propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexibleque enfoca l'aprenentatge de la manera més convenienten cada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferintal professor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les seves necessitats.
Socios 39,92€
47,41€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 32,16€
38,19€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
GP S4 Economia/Analitza/16
Socios 35,44€
42,09€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 33,08€
34,91€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
BURC S4 Way to English/WB
Socios 24,71€
26,08€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 42,72€
50,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
OUP S4 Together/WB
Socios 23,81€
28,27€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
LLENGUA ESO 4 - Matèria: Llengua catalana - Curs: ESO 4 - Edat: 15 a 16 anys - Idioma: Català
Socios 42,72€
50,73€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
VVC S4 Filosofia/FL
Socios 30,88€
36,67€
Has añadido la cantidad máxima disponible.
Socios 39,80€
47,26€
Has añadido la cantidad máxima disponible.