Secundària (ESO)

v Nou unitats en què es treballen els diferents aspectes del currículum. v Tres «Entretemes» que incideixen especialment en el treball de les competències clau. v Continguts vinculats als estàndards d'aprenentatge de cada nivell. v Llenguatge senzill, drecite i pròxim a l'alumnat. v Presentació dels conceptes teòricsbàsics. v Combinació equilibrada d'activitats deducatives i inductives. v Activitats guiades de produccióoral. v Amb autoavaluacions en totes les unitats.  Els materials del Projecte Comunica... v Plantegen activitats pràctiques, variades i de resolució senzilla, de gran rendiment pedagògic. v Incorporen l'enfocament comunicatiu com a recurs per a l'aprenentatge dela llengua.
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
SAN S4 Castellano-Estudio/16
Socis 16,84€
20,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BROMV S4 Valencià/valor
Socis 37,68€
44,75€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CAE S4 Plástica/Libro/16
Socis 30,44€
36,15€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VVIB S4 Geografia historia(2)/GIH
Socis 40,96€
48,64€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VV S2 Geografia e historia-act./GM
Socis 16,68€
19,81€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
DYNAMIC 3 WB PK - Matèria: ANGLÈS- Curs: ESO 3 - Edat: 14 a 15 anys - Idioma:Anglès-britanic
Socis 23,81€
28,27€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 37,28€
44,27€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 39,92€
47,41€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 37,76€
44,84€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM A L'ÀREA DE CIÈNCIES SOCIALSPARTIM DE CONTEXTOS PRÒXIMS A L'ALUMNEAmb la finalitat que valori lautilitat del que està aprenent i que comprengui quepot millorar el seu entorn. D'aquesta manera, facilitem la seva motivació per aprendre i aconseguim un aprenentatge realment significatiu.APOSTEM PELS SUPORTSGRÀFICSAcompanyem l'exposició de continguts amb una proposta àmplia, que inclou il·lustracions i cartografies que faciliten l'aprenentatge per observació. Proposem reforçar l'aprofitament didàctic de la imatge.CONSTRUÏM DIGITAL, UN ENTORN DE TREBALL PERSONALIntegrem eines del món digital que enriquiran les teves classes d'una manera senzilla i segura. Posem les TIC alservei de la Geografia i la Història, alhora que diversifiquem els tipus d'activitats.
Socis 40,24€
47,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CUP S2 Collaborate/SB
Socis 31,92€
37,91€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 37,28€
44,27€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 29,08€
34,53€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 33,84€
40,19€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BARC S1 Castellano/Dossier/15
Socis 26,40€
31,35€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CONSTRUÏM és un nou projecte educatiu... GLOBAL Perquè recorre totes les etapes educatives i seqüencia elscon- tinguts de tots els cursos establint ponts desd'Infantil fins a l'ESO.PROXIMITAT Perquè és un projecte fet des de l'escolta activa i el diàleg constantamb l'escola, un projecte que comparteix, amb mestres, professors, alumnes i famílies, els reptes de l'educació davant les noves situacions socials. INNOVACIÓPerquè acompanya en la introducció de metodologies innovadores a l'aula que reforcen l'enfocament competencial del projecte, i posa la tecnologia al servei del'escola i de l'èxit educatiu. COMPROMÍS Perquè es materialitza en solucions, continguts, eines, recursosi serveis a mida i ofereix als centres un suport directe en qualsevol moment del curs escolar mantenint uncontacte permanent per a la millora contínua dels nostres materials. En l'etapa de Secundària, Construïmproposa que l'alumne sigui l'eix principal del procésd'aprenentatge, basant-se en aquests tres principis:LA REFLEXIÓ Construïm convida que la reflexió sigui el motor de l'aprenentatge: els conceptes teòrics s'adquireixen a través de l'acte de refl exionar sobre aspectes que l'alumne coneix prèviament, i es recolza en exercicis pràctics. Ensenyar l'alumnat a aprendre és una de les claus del projecte. L'AUTONOMIA Els alumnes han de ser els protagonistes del seu propi coneixement. Construïm ofereix les eines que han de permetre a l'alumnat esdevenir ciutadans autònoms capaços d'aplicar els coneixements obtinguts a la seva realitatmés propera.LA VERSATILITAT Un projecte flexible queenfoca l'aprenentatge de la manera més convenient encada cas, sense perdre de vista el rigor acadèmic. Construïm fomenta un canvi en la dinàmica de les aules, posicionant l'alumne com a agent actiu i oferint alprofessor l'acompanyament per fer-ho de manera ordenada, progressiva i atenent la diversitat de les sevesnecessitats.
Socis 32,04€
38,05€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 37,40€
44,41€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
MARFILV S2 Món de sons B/Música
Socis 21,12€
25,08€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BURC S1 Think Ahead/WB català
Socis 21,72€
25,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 29,60€
35,15€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
El cuaderno de Expresión plástica visual y audiovisual perteneciente al proyecto Savia consta de: Unos contenidos esquemáticos adaptados a los contenidos curriculares y que permiten al alumno comprender conceptose integrarlos en su aprendizaje mediante contextualizaciones y ejemplos visuales. Numerosas láminas con propuestas de actividades diferentes que permiten al alumno aplicar los conocimientos aprendidos y desarrollar su autonomía y creatividad. Al final de cada unidad se presenta un resumen con los principales contenidos. Sección final en la que se presentan los principales materiales utilizados en la expresión artística,así como las técnicas más empleadas. En Saviadigitalse incluyen numerosas y variadas propuestas interactivas.
Socis 14,64€
17,39€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Socis 38,84€
46,12€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
BUR S1 Think Ahead/WB spanish
Socis 21,72€
25,79€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.