Llibres de gramàtica i vocabulari en àrab

Gramática Práctica Árabe
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
ALBUJAYRA Gramática práctica árabe
Preu Soci 12,35€
13,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Árabe para extranjeros: gramática prácti
-5% en Llibres

Abu-Sharar, Hesham

Hesham Abu-Sharar (Palestina) es licenciado en Traducción e Interpretación (1986) y doctor en Filología (1990). Desde 1991 es profesor de la Facultad de Traducción e Interpretación de la UAB.
15,20€ Preu Soci 14,44€
16,00€ 15,20€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
HER Gramática Árabe/+CD
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres

Aavv

HER Gramática Árabe/+CD
Preu Soci 28,31€
29,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Vocabulari visual català-àrab
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres

Bonàs, Rossend

Les llengües són un element de comunicació, però al mateix tempsconstitueixen un deis signes d´identitat cultural més rellevants. Lallengua materna és corpòriament inaugural, inicia l´expressió silenciosade la confusió amb el cos de la mare, inicia a això que no podràesborrar cap altra llengua apresa. Encara que la parla inaugural caiguíen desús o es perdi, sempre quedarà. La llengua materna es írreductiblea tota traducció. La diversitat lingüística és un fet en el món d´avui,que s´afiança cada día mes. En un futur pròxim tots els homes i lesdones del món seran multilingües. Per un costat tindrem la llenguad´identitat, la llengua estimada, la llengua materna, i per un altretindrem les llengües de comunicació formal i internacional que mposen enl´aldea global en qué vivim. Aquest Vocabularí visual català-àrab és uninstrument imprescindible d´acollida per ajudar a suavitzar aquest pastan important que fan els nens i nenes, joves i adults deis països àrabsen abandonar la seva terra natal i arribar a Catalunya. Serveix aaquestes persones com a eina de comunicació i d´integració en facilitar-los d´aprenentatge de la nova llengua partint del reconeixement i lavaloració de la seva llengua d´origen i/o de la seva cultura. Per unapart, troben escrita, acompanyant la il•lustració, la llengua estimada,la de casa, la seva, aquella que els dóna seguretat per una altra, lallengua d´acollida, de comunicació, d´estudi de traball, de futur. Unfutur que es presenta amable, porquè ja en el primer moment se sentiranrespectats en allò que els identifica: la seva llengua.També té com aobjectiu facilitar als catalanoparlants l´aprenentatge, en forma amena ipràctica, d´un vocabulari bàsic de llengua àrab, cosa que permet decrear un pont de comunicació i apropament entre persones de diferentscultures, que ja convivim en el mateix territori. El Vocabulari visualcatalà-àrab és un material pedagògic que pot ser usat per aprendre unléxic bàsic català o àrab, tant a classe com a nivellfamiliar, oindividualment, a casa o amb els amics. Esperem que contribueixi a obrirun canal més de convivència amb les persones d´origen àrab que viuen aCatalunya, en afavorir una millor comunicació enteniment, per construir,entre tots i amb la riquesa que ofereix la diversitat, un món millor onprevalguin el respecte i la pau.
Preu Soci 9,50€
10,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VILLACELI Vocabulario Arabe/Campo
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
VILLACELI Vocabulario Arabe/Campo
Preu Soci 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VILLACELI Vocabulario Arabe/Ciudad
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
VILLACELI Vocabulario Arabe/Ciudad
Preu Soci 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VILLACELI Vocabulario Arabe/Baño
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
VILLACELI Vocabulario Arabe/Baño
Preu Soci 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VILLACELI Vocabulario Arabe/Clase
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
VILLACELI Vocabulario Arabe/Clase
Preu Soci 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Gramática Textos Árabes Element
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres

Aavv

HIPERION Gramática/textos árabes elementales
Preu Soci 9,50€
10,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
VILLACELI Vocabulario Arabe/Animales
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
VILLACELI Vocabulario Arabe/Animales
Preu Soci 2,66€
2,80€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Gramática de la Lengua Árabe Moderna
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
Preu Soci 23,70€
24,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
CEAC Cuaderno escritura árabe/Dummies
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres
CEAC Cuaderno escritura árabe/Dummies
Preu Soci 7,55€
7,95€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Árabe Para Extranjeros
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres

Univ Autònoma Barcel

Preu Soci 15,20€
16,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Árabe Para Extranjeros
Bossa de Genie Espinosa de regal per la compra de més 40€ en llibres

Univ Autònoma Barcel

Preu Soci 10,45€
11,00€
Esgotat ara
Has afegit la quantitat màxima disponible.