Diccionaris de català

Estàs aprenent català? A Abacus tenim la millor selecció de diccionaris de català a espanyol per estudiar aquesta llengua. Compra els millors diccionaris de català a espanyol. En aquesta secció disposem d'una gran quantitat de diccionaris de català, diccionaris bàsics de tapa tova i en múltiples formats, com generals, mini o de butxaca, tant per a adults com per a nens. Trobaràs diccionaris de català a espanyol per aprendre tot el vocabulari d'aquest idioma, així com diccionaris de català especialitzats, de dubtes i expressions col·loquials, de lèxic de l'era digital, de l'origen de les paraules i la història del llenguatge o diccionaris de valencià a espanyol, entre d'altres.

Santillana

Diccionari escolar de la llengua catalana Santillana 9788413150086.
Preu Soci 32,30€
34,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Les seues definicions senzilles i les il·lustracions contribueixen al fet que els estudiants de Primària comprenguen fàcilment el significat de les paraules. > Pròleg de Miquel Calatayud. > Més de 49 000 definicions i exemples. > 64 pàgines a tot color i il·lustracions que aclareixen conceptes difícils. > Sinònims, antònims i famílies de paraules. > Quadres de conjugació verbal. > Notes d'ortografia, morfologia i sintaxi. > Traducció al castellà de totes les paraules i expressions. > Glossari final castellà-valencià. > Inclou Llicencia web
Preu Soci 21,37€
22,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Ferrer Pastor, Francesc

Diccionari valencià escolar (13ª edició) Editorial Denes ISBN 9788495802668
Preu Soci 9,40€
9,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Un diccionari especialment pensat per a l'aprenentatge de la llengua. Les definicions, fàcilment comprensibles, són escrites amb un llenguatge senzill i planer. Les il·lustracions s'integren al text i són molt útils per a la seva comprensió. Amb aquest diccionari l'alumne aprendrà, per una banda, llengua i, per l'altra, a utilitzar el diccionari. Una veritable eina lingüística i didàctica en mans del professorat de català.- 15.300 entrades- 5.600 paraules complementàries de les entrades- 23.900 definicions- 40 làmines temàtiques- 400 dibuixosNova edició actualitzada segons la nova ortografia de l'IEC.
Preu Soci 24,22€
25,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Un diccionari per millorar el domini de la llengüa catalana i expressar-se amb precisió · Més de 20 000 entrades · Més de 60 000 sinònims i antònims · Amb comentaris que faciliten l'elecció del sinònim o l'antònim més adient a cada context i que estimulen l'adquisició de vocabulari nou · Presenta indicadors del nivell de llengua: familiar, colloquial, literari, culte, vulgar, etc. · Inclou exemples per ajudar a clarificar l'ús dels sinònims
Preu Soci 15,15€
15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Diccionari entenedor i amè, que conté tot el vocabulari que poden necessitar els nens entre els 8 i els 14 anys. Està redactat amb un llenguatge precís i presenta un disseny de pàgina de gran claredat. Aquesta edició incorpora els canvis de la nova gramàtica de l'Institut d'Estudis Catalans. Conté més de 17.000 entrades i més de 25.000 definicions, acompanyades d'exemples que ajuden a comprendre el sentit de les paraules i en mostren l'ús. També inclou un ampli recull de sentits figurats i especialitzats. Aporta informació sobre l'ortografia i la morfologia de les paraules, i a l'apèndix inclou un quadre dels adjectius numerals, quaranta-quatre models de conjugació i un índex de formes verbals irregulars.
Preu Soci 21,85€
23,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La característica essencial d'aquest diccionari són les definicions, escrites amb un llenguatge molt entenedor i acompanyades d'explicacions amb referències conegudes i exemples d'ús que en donen el context. Un diccionari pràctic per a trobar les paraules d'ús mésfreqüent i les pròpies de les àrees de coneixement del'ensenyament obligatori.S'hi han incorporatnoves paraules d'ús quotidià, com biodiversitat, clicar, gofra, etc.
Preu Soci 16,77€
17,65€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Pàmies i Riudor, Victor

El cabal imprescindible de locucions, frases fetes i refranys del català posats al vostre abast. · Més de 2.600 locucions, frases fetes i refranys del català amb la correspondència en castellà. · Encapçalades per una numeració que ens servirà per localitzar-les còmodament en els índexs. · Definicions concises i clares. · Exemples d'ús. · Expressions sinònimes de les entrades principals. · Dos índexs molt útils: el castellà-català, on podreu localitzar la correspondència catalana d'una expressió en castellà i l'índex català, on podreu resoldre dubtes respecte al significat de dites que ja coneixeu.
Preu Soci 8,50€
8,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Albertí Editor

El propòsit d aquesta obra és oferir un diccionari dela llengua catalana assequible a tots els públics icapaç de resoldre satisfactòriament, en la immensa majoria dels casos, les consultes que li seran fetes.
Preu Soci 20,90€
22,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Coromines, Joan

Ara Llibres i la Fundació Pere Coromines editen ara la versió condensada en un volum del Diccionari etimol.gic i complementari de la llengua catalana, una obra essencialde la nostra cultura. Una eina de consulta que pretén acostar l'obra magna de Coromines.
Preu Soci 42,75€
45,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El diccionari més extens de la llengua catalana. Ha estat actualitzat d'acord amb les darreres modificacions ortogràfiques de l'Institut d'Estudis Catalans i inclou totes les entrades del diccionari normatiu d'aquesta intitució. És un diccionari renovador, tant pelcontingut com per la presentació, pensada per afavorir una consulta àgil i eficaç. El més gran -88.500 entrades (inclou les 67.500 entrades del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans)-22.000subentrades (locucions, frases fetes, etc.)-172.000 definicions El més complet -la història dels mots -llistes de vocabulari agrupat temàticament -quadres d'informació gramatical -lapartició sil·làbica dels mots que ofereixen alguna dificultat -homòfons -prefixos i sufixos, diferenciats de la resta d'entrades -neologismes-els estrangerismes més freqüents amb la seva pronúncia-ampli repertori de terminologia -exemples d'ús -models de conjugació verbal -plurals irregulars
Preu Soci 74,86€
78,80€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Vidal, Pau

Per culpa del contacte massa íntim amb el castellà i de la submissió als referents culturals espanyols, les gandules s'han tornat tumbones, hem deixat d'estar embolicats per estar liats i als encantats els diem Contreras ('Que no t'enteres'). Segur que cap problema? El catanyol es cura no és només una eina de consulta, també és un manual pràctic per aprendre a reflexionar sobre la llengua i per descobrir (més enllà d'obediències cegues als diccionaris) per què segons quins mots i expressions que «no es poden dir» no són un capritx dels filòlegs. Un instrument (rigorós però ple de sentit de l'humor) per començar a convertir-vos en detectius del mot, capaços de raonar sobre què és correcte i què no i, encara més important, què és genuí i què espuri. I per redescobrir els valors més genuïns de la nostra llengua.
Preu Soci 8,50€
8,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Montardit Asènsio, Ferran

Lo diccionari lleidatà Editorial Fonoll ISBN 9788494644719
Preu Soci 19,00€
20,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El diccionari que cobreix les necessitats de total’etapa escolar, en una nova edició ampliada i actualitzada amb: 23.400 entrades i expressions, 40.500 significats, 24.000 exemples d’ús. Més de 8.000 derivatsper ajudar a enriquir el vocabulari i descobrir lesfamílies de paraules. Més de 3.000 observacions gramaticals sobre dubtes ortogràfics, plurals i femenins,conjugació, barbarismes, pronúncia, recomanacions d’ús i dialectalismes. Quadres de conjugació dels verbsirregulars per poder conjugar qualsevol verb. Quadresgramaticals i lèxics per millorar el coneixement dela llengua. Conté 32 làmines il·lustrades a color perdesenvolupar estratègies per aprendre el vocabularide manera més ordenada i profunda i copsar la noció de precisió léxica. Ofereix un manual d’instruccions perquè l’usuari pugui aprofitar al màxim els continguts del diccionari. Adaptat a la nova normativaortogràfica de l‘IEC (vigent des de 2017)
Preu Soci 23,70€
24,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El diccionari per aprendre a utilitzar el diccionari. - 13 000 entrades - 23 400 accepcions que recullen el lèxic que ha de saber un alumne en acabar la Primària - Definicions adaptades als coneixements i a les necessitats dels estudiants de Primària - Traducció a l'anglès de totes les accepcions de les paraules catalanes - Glossari anglès-català que conté les equivalències en anglès de totes les accepcions del diccionari - Quadres de conjugació dels verbs irregulars i quadres gramaticals que ajuden l'alumne a resoldre els dubtes més comuns en l'aprenentatge de la llengua Conté 32 làmines a color amb il·lustracions didàctiques que faciliten l'adquisició i la comprensió de noves paraules. Actualitzat segons la nova ortografia de la llengua catalana. Amb accés a la versió en línia del diccionari
Preu Soci 19,90€
20,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Miravitlles Serradell, Joan

Diccionari general de barbarismes i altr Editorial Editorial Claret ISBN 9788482977324
Preu Soci 5,32€
5,60€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Amb un apèndix gramatical i un apèndix de gentilicis dels municipis valencians, el nou Caramull Avançat s'adapta a les necessitats específiques dels estudiants de Secundària. > Més de 77 000 definicions i exemples. > Models de conjugació de verbs regulars i irregulars. > Apèndix gramatical amb informació sobre accentuació, puntuació, formació d'abreviatures i sigles, morfologia i sintaxi. > Apèndix amb els gentilicis dels municipis valencians. > Glossari final castellà-valencià. > Inclou llicència web
Preu Soci 21,37€
22,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Comelles, Salvador

Mil paraules. Mots i expressions del català col·loquial és un llibre que ajuda a consolidar el vocabulari col·loquial de la llenguacatalana. Hi trobareu: • Un manual amb més de 80 propostes: 50 unitats temàtiques i 30 tests globals.
Preu Soci 8,50€
8,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Un diccionari amb el contingut bàsic, en un format fàcil de consultar · Més de 2&#x02009,000 entrades del lèxic més comú de la llengua catalana · 35&#x02009,600 acepcions · Definicions que contemplen els sentits generals de les paraules · Exemples d'ús, frases fetes i proverbis, així com tecnicismes d'ús generalitzat (vocabulari informàtic, tecnològic, etc.) · Les entrades contenen informació sobre el nivell de la llengüa, procedència de les paraules, sentit real o figurat, etc. ·Adaptat a la normativa ortogràfica de 2017 de l'IEC
Preu Soci 15,15€
15,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Diccionari Manual de la Llengua Catalana Editorial Enciclopèdia Catalan ISBN 9788441234369
Preu Soci 32,77€
34,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

BÀSIC és un diccionari pensat especialment per a l'alumnat d'Educació Primària i els primers cursos d'ESO que conté una selecció de prop de 20.000 entrades relacionades amb els diferents aprenentatges.
Preu Soci 26,56€
27,96€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Nou Diccionari de la Llengua Valenciana Editorial Voramar ISBN 9788491316329
Preu Soci 32,30€
34,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Diccionari de la llengua catalana amb el vocabulari elemental i alhora actual de la nostra llengua. Les seves definicions, escrites en un llenguatge senzill, iel seu format de butxaca en fan l'obra indispensable per a tot catalanoparlant i per a aquells que volen aprendre la nostra llengua.
Preu Soci 12,35€
13,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Un diccionari molt complet, que no només dóna llistesde mots, sinó que conté definicions, exemples i unainformació complementària de gran utilitat (antònims,termes analògics, categoria gramatical, marques d'ús, etc.).S'hi ha incorporat un bon nombre delsneologismes aplegats per l'Enciclopèdia els darrersanys, i hi han estat aplegades les darreres modificacions ortogràfiques promulgades per l'Institut d'Estudis Catalans.75.000 sinònims, entre elsquals hi ha recollit un gran nombre de locucions i frases fetes.16.000 remissions, que estableixen una àmplia xarxa de relació entre els diferents mots del diccionari.15.000 mots afins, que tenen alguna relació amb l'entrada o amb algun dels sinònims.
Preu Soci 31,35€
33,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.