Llibres de gramàtica i vocabulari en català

Ferrer, Montserrat

Activitats dissenyades per a aquells que han de completar l´aprenentatge de l´ús de les grafies.Índex:- L'accentRepàs de l'accentuació.Accent diacrític.Accent de la e i la o obertes i tancades.- Pronúncia genuïna.Vocalisme diferent del castellà.Accentuació.Dificultats en l'ús de la dièresi.- Usos amb dificultat de l'apòstrof.- Problemes amb consonants.Grafies: b,vConsonants geminades- Ús del guionet.- Paraules amb grafia similar.- Apèndixs: parlem un poc d'ortografia i solucionari.
Socis 10,40€
10,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Apte+ Expressió escrita C1-C2 Editorial Àrbena ISBN 9788412235968
Socis 17,95€
18,90€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Adhav ortografia/valencià Editorial Alfaomega ISBN 8436005166069
Socis 4,70€
4,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Activitats de gramàtica. Català bàsic Editorial Teide ISBN 9788430734191
Socis 26,12€
27,49€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Nogué Serrano, Neus

El llibre La nova normativa a la butxaca presenta una selecció de les novetats normatives més recents: recull els retocs inclosos a l'Ortografia catalana (2017) que són més freqüents en textos no especialitzats, i una tria dels continguts de la nova gramàtica normativa, la Gramàtica de la llengua catalana (2016). Aquesta tria inclou els fenòmens que més interès, dubtes o controvèrsia han provocat en les últimes dècades, tant si contenen una modificació de la normativa anterior com si constitueixen incorporacions noves. Altres capítols tracten temes que, pels aspectes que s'hi tracten, també s'han considerat importants per a la consolidació de la llengua estàndard. La informació es presenta d'una manera clara i assequible per a un públic no expert en llengua, conservant sempre l'esperit de la norma que hi ha al darrere. El llibre conté un índex de conceptes i paraules que en facilita la consulta.
Socis 17,10€
18,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

ADHAC Gramàtica bàsica/Català
Socis 4,70€
4,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Moll, Francesc de Borja

Mig segle després de la seua publicació, la Gramática histórica catalana de F. de B. Moll (Madrid, Gredos, 1952) conserva intactes les virtuts originals de l'obra &#x02013,claredat expositiva, aportacions de primera mà sobre la formació de paraules i diferents qüestions de sintaxi, etc.&#x02013,, amb les correccions i l'actualització bibliogràfica que incorpora aquesta present edició en català. Una obra de consulta imprescindible per als estudiosos de la filologia catalana.
Socis 26,60€
28,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Una obra que aborda la variació morfològica dels verbs des d'una perspectiva nova, més acord amb la lingüística contemporània: una perspectiva superadora de la rígida i esquemàtica visió normativista, que es limita a destriar les formes verbals entre correctes i incorrectes. Aquesta simplificadora dicotomia, sovint, encara s'interpreta més reduccionistament, arribant a considerar qualsevol forma verbal no estàndard com qualsevol barbarisme de nou encuny, i aplicant, consegüentment, desqualificacions lapidàries a formes genuïnes de gran extensió i de llarga tradició, i a vegades fins i tot amb un considerable conreu literari.
Socis 12,30€
12,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Manual de reforç de l'ortografia catalana, amb moltes activitats.
Socis 29,92€
31,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Llompart, Ignasi

Gramati.cat és una eina bàsica per adquirir les nocions principals de la gramàtica, que resol de manera ràpida, intuïtiva i clara els dubtes o les vacil·lacions que es plantegi l'usuari de la llengua. Què hem d'escriure: causa comú o causa comuna? Els preus, es baixen o s'abaixen? Per què apostrofem l'ONU i no pas la UNESCO?... Hi trobareu... - Una gramàtica en fitxes. Cada fitxa s'entén o es llegeix per ella mateixa i, alhora, el contingut del llibre es llegeix com un recull ordenat de manera senzilla i innovadora, a l'abast de tothom. - El contingut adaptat a les noves prescripcions ortogrà-fiques i gramaticals de l'Institut d'Estudis Catalans. S'adreça a... - Persones usuàries habituals de la llengua catalana. - Alumnes amb habilitats corresponents al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència. - Qualsevol persona que hagi de consolidar el seu català o que vulgui tenir un bon nivell de català escrit.
Socis 14,72€
15,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El conjunt de normes ortogràfiques, morfològiques i sintàctiques que conformen la llengua actual.
Socis 18,95€
19,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

Forma part de les tres obres normatives fonamentals de la llengua catalana, al costat del Diccionari i de la Gramàtica, amb gran èxit de vendes l’un i l’altra. Obra indispensable que recull, sintetitza i explica tota la normativa ortogràfica vigent. Una edició necessària i esperada per tothom, per a facilitar l’aplicació de la normativa ortogràfica en tots els àmbits i les situacions comunicatives del català escrit.
Socis 17,10€
18,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Adhav verbs valencians Editorial Alfaomega ISBN 8436005166151
Socis 4,70€
4,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Adhac 35X50 Gramàtica Catalana 9788418300554 Editorial Alfaomega ISBN 9788418300554
Socis 9,45€
9,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Clua, Maria Jesús

Verbs.cat Editorial Barcanova ISBN 9788448943677
Socis 8,07€
8,50€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Saragossà, Abelard

Gramática valenciana raonada i popular Editorial Tabarca ISBN 9788480252669
Socis 26,74€
28,15€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Cuenca, Maria Josep

L'oració composta (I): la coordinació Editorial Universitat València ISBN 9788437004259
Socis 5,70€
6,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Ruiz Sanpascual, Francesc

Consultor gramatical Editorial Tabarca ISBN 9788480252089
Socis 30,83€
32,45€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

El parlar de Cerdanya Editorial Salòria ISBN 9788461480029
Socis 21,85€
23,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.
Adhac 35X50 Verbs Catalans 9788418300547 Editorial Alfaomega ISBN 9788418300547
Socis 9,45€
9,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

La Gramàtica de la llengua catalana és la gramàtica oficial de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC). Ha estat pensada com la gramàtica normativa de referència del segle XXI. A diferència de la de Pompeu Fabra, que era una gramàtica d’autor, la de l’IEC és una obra col·lectiva, oberta a la participació d’experts diversos i consensuada en el si de la Comissió de Gramàtica i la Secció Filològica, i ratificada pel Ple de l’IEC. La Gramàtica de la llengua catalana dóna continuïtat a la normativa gramatical que Pompeu Fabra va establir l’any 1918, i es presenta més completa i actualitzada. No introdueix, doncs, canvis substancials, sinó matisos i més flexibilitat, i amplia i detalla la gramàtica de Fabra per donar resposta a qüestions que aquest no va plantejar o que va apuntar molt esquemàticament. Al mateix temps, incorpora les solucions avalades per la tradició i el prestigi social que encara no tenien el reconeixement per part de la norma. L’obra es caracteritza perquè presenta la norma partint de la descripció gramatical i atenent al marc geogràfic (els parlars) i social (és a dir, els diferents registres), així com, més esporàdicament, a la dimensió oral i escrita. També presenta en primer terme i d’una manera neutra els fets generals que són vàlids en tots els territoris del domini lingüístic català i en tots els registres, i concreta en quins parlars i registres són vàlids els restants, i si una determinada forma és o no és acceptable.
Socis 70,30€
74,00€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Aavv

ADHAC Ortografia catalana
Socis 4,70€
4,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Alexandri, Ferran

Si te desenvuelves con comodidad hablando en catalán, pero tesientesinseguro cuando tienes que escribirlo, este libro será tu mano derecha.En él se explica de forma muy sencilla y pedagógica las principalesnormas de escritura de este idioma. No, no pretendemos que te conviertasen un experto, solo queremos ayudarte para que puedas escribirlocorrectamente, eligiendo las palabras y estructuras adecuadas y evitandolos errores y barbarismos. • Ejercicios test de autoevaluación — alfi nal de cadacapítulo encontrarás un ejercicio para que compruebes si has entendidobien la lección las soluciones están en la ficha del libro en la páginaweb www.paradummies.es • El todo y la parte — tanto si tienesuna gran curiosidady quieres leerlo entero, como si solo buscas respuesta a una dudapuntual, puedes usar este libro como desees • Con ejemplos, todo es más claro —expresiones habituales(bueno, y algunas más cultas también) y comparaciones con el español yotros idiomas próximos, para que te sea mucho más sencillo recordarlo • Si necesitas una base más amplia — siprecisas unosconocimientos previos de catalán, consigue un ejemplar de Catalán paraDummies, que se acompaña de unas pistas de audio a modo de ejemplos
Socis 16,10€
16,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.

Ferrer, Montserrat

Activitats per al treball de la morfologia verbal que tenen com a objectiu el domini dels temps verbals en els diferents tipus de text (narratiu, informatiu, instructiu, etc.) que usem per a comunicar-nos.Índex:L'INDICATIU- Perfet simple i Perfet perifràstic.- Pretèrit imperfet.- Pretèrit plusquamperfet.- Present.- Pretèrit indefinit.- Futur.- Condicional.L'IMPERATIU- L'imperatiu.EL SUBJUNTIU- Present.- Pretèrit imperfet.- Pretèrit perfet.- Pretèrit plusquamperfet.FORMES NO PERSONALS- Participi.- Gerundi.- Recapitulació.Apèndixs: resum teòric i solucionari.
Socis 10,40€
10,95€
Has afegit la quantitat màxima disponible.